czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: GP grudzień 2021

Kiedy szaro i ponuro…

Kiedy szaro i ponuro…

Po szkole. Po pracy
Tysiące osób odwiedzają każdego dnia to miejsce. I ja się wcale temu nie dziwię. Co więcej – moim zdaniem zima to bardzo fajny czas, by tu zajrzeć. Już ponad pięć lat temu autorka bloga „Dzieciaki na trzepaki” gorąco zachęcała rodziców, by wzięli swoich podopiecznych i właśnie zimą powędrowali do ogrodu zoologicznego. W tym konkretnym przypadku chodziło o warszawskie zoo, bo autorka była z Warszawy. Ja – ponieważ jestem z Wrocławia – zachęcam do odwiedzenia ogrodu w stolicy Dolnego Śląska. Wiem, że jest to miejsce znane dzisiaj w całej Polsce (tu ukłon w stronę prezesa wrocławskiego zoo Radosława Ratajszczaka, który w trakcie swojej 15-letniej kadencji stworzył znakomitą placówkę edukacyjną, naukową, wspierającą ochronę zwierząt), ale zachęt nigdy za wiele. Tym bardziej, że niektórym w...
Pracy moc i nie mniej sukcesów

Pracy moc i nie mniej sukcesów

Z regionów
Rozmowa z ELŻBIETĄ PASŁAWSKĄ, prezeską Stowarzyszenia Ślężanie Lokalnej Grupy Działania – Jaki był rok 2021 dla waszego stowarzyszenia? Elżbieta Pasławska – Przede wszystkim był to rok dla nas bardzo pracowity oraz obarczony pandemią, która komplikowała wiele spraw. To ograniczało naszą swobodę działania i przedłużało niektóre procesy. Jesteśmy pod koniec okresu programowania i w związku z tym przed nami są ostatnie nabory na dofinansowania – ze środków pochodzących z przeliczeń różnic kursowych euro. Zatem czekamy teraz na zgodę z urzędu marszałkowskiego na ogłoszenie naborów na podejmowanie działalności gospodarczej – i będziemy mieli jeszcze pieniądze na 14 premii po 60 tys. zł. Choć papierologia czasami przerasta zarówno nas, jak i samych beneficjentów, to i tak są to jednez ...
Wykluczeni na własną prośbę?

Wykluczeni na własną prośbę?

Samorządnie
W Polsce fizyczny brak dostępu do internetu jest już dziś problemem marginalnym, zdecydowana większość Polaków ma dostęp do sieci i urządzeń. Jednak problemem, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych, wciąż pozostaje brak motywacji. Aż 66 proc. osób, które nie korzystają z internetu, uzasadnia to brakiem potrzeby – wynika z raportu „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce”, przygotowanego przez Fundację Stocznia z inicjatywy Fundacji Orange. To niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne, związane m.in. z ograniczeniem dostępu do edukacji czy pracy. Indeks Wykluczenia Lokalnego wskazuje, że nawet co piąta gmina w Polsce spełnia kryteria wykluczenia społeczno-cyfrowego. Czas pandemii – Im bardziej przyspiesza rozwój technologiczny, tym większe jest wykluczenie społeczno-c...
Kłodzko – gmina: Sukcesy, ale również obawy

Kłodzko – gmina: Sukcesy, ale również obawy

Z regionów
Należy do świetnie rozwijających się dolnośląskich gmin wiejskich, a jej niezaprzeczalnymi walorami są m.in.: skonsolidowana społeczność, atrakcyjność położenia, atuty przyrodnicze oraz stabilny samorząd. W gminie Kłodzko z powodzeniem corocznie pozyskiwane są niebagatelne zewnętrzne środki finansowe z różnych programów pomocowych, a dzięki temu wzbogacana jest jej infrastruktura. Ponadto nie do przecenienia jest dobra współpraca władz z radą gminy, w myśl starorzymskiej zasady: „Gdzie zgoda, tam zwycięstwo”. Dlatego choć pandemia dała się wszystkim we znaki, to rok 2022 będzie jeszcze intensywniejszy pod względem inwestycyjnym niż rok 2021. Zbigniew Tur – Ten rok – podobnie jak 2020 – był dla nas okresem trudnym – mówi wójt Zbigniew Tur – przede wszystkim z powodu pandemii, związan...
Głubczyce: Był to udany rok

Głubczyce: Był to udany rok

Z regionów
W tej gminie chyba nic nie jest w stanie zatrzymać rozwoju. Nawet pandemia i żadne inne przeciwności nie krzyżują specjalnie planów samorządu w Głubczycach, który z powodzeniem realizuje zadania i robi nawet więcej niż pierwotnie zakładał. Dzieje się tak dlatego, że ludzie potrafią zgodnie pracować i razem pokonywać wszelkie przeciwności dla dobra miejscowej społeczności. Adam Krupa – Dzisiaj, pod koniec roku 2021, nie narzekam, ponieważ uważam, że pomimo różnych obaw był to dla nas rok całkiem udany – uśmiecha się burmistrz Adam Krupa. – Wszystko to, co mieliśmy zaplanowane w budżecie – przede wszystkim inwestycje – w zasadzie zostało wykonane. Mamy tylko problem z ul. Karola Miarki w Głubczycach, która jest przebudowywana i została wprowadzona do realizacji późno, z listy rezerwow...
Krotoszyce: Zgoda wiele buduje

Krotoszyce: Zgoda wiele buduje

Z regionów
Choć w tej typowej dolnośląskiej gminie wiejskiej z funduszami się nie przelewa, to warto podkreślić, iż samorząd działa tutaj całkiem sprawnie, realizowane są ambitne plany infrastrukturalne i pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe. Ponadto niebagatelnym atutem gminy Krotoszyce są bardzo dobra i zgodna współpraca wójta z radnymi oraz to, że samorządowcy potrafią rozmawiać z mieszkańcami gminy, a co za tym idzie ustalać z miejscową społecznością, jakie inwestycje są jej najbardziej potrzebne. Rok 2021 – tak jak chyba dla wszystkich polskich samorządów – nie był dla samorządu Krotoszyc okresem łatwym. Pomogła marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek Wojciech Woźniak – Był to rok trudny i zapewne odcisnęła się na nim pandemia, która pokrzyżowała nam niemało planów, wpływy do budżetu w...
Bierutów: Czas wielkich szans

Bierutów: Czas wielkich szans

Z regionów
Rozmowa z PIOTREM SAWICKIM, burmistrzem Bierutowa – Jaki – pana zdaniem – był rok 2021 dla bierutowskiego samorządu? Piotr Sawicki – Był rokiem ciężkim, jak każdy rok w kadencji naznaczonej pandemią, ale był także rokiem bardzo ciekawym. Wpłynęła na to także nieustanna walka z epidemią, a przecież samorząd musi funkcjonować i realizować budżet. Warto też zaznaczyć, że kryzysowe czasy wymuszają na nas nowe rozwiązania, potęgują kreatywność, wymuszają inne niż w normalnych czasach myślenie. Poza tym pandemia – tak jak kiedyś wielka powódź – spowodowała to, że zmienia się oblicze w zasadzie całego naszego kraju. Dość nieoczekiwanie – pomimo tego, że nie rozpoczęły się nowe unijne programy – nagle pojawiła się szansa na otrzymanie ogromnych rządowych modernizacyjnych środków finansow...
Chojnów – miasto: Tutaj sporo się dzieje

Chojnów – miasto: Tutaj sporo się dzieje

Promo, Z regionów
To piękne, zabytkowe miasto, którego lokacja nastąpiła w XIII w., przeżywało wzloty i upadki, ale nigdy się nie poddało. Dzisiejszy Chojnów – a w zasadzie jego samorząd – toczy inne batalie związane przede wszystkim z pozyskiwaniem finansowych środków zewnętrznych, a co za tym idzie wzbogacaniem infrastruktury i polepszaniem komfortu życia mieszkańców. W roku 2021 – mimo pandemii i obostrzeń z nią związanych – w dolnośląskim Chojnowie dużo się działo pod względem inwestycyjnym i pieniędzy nie przejadano. Dzięki temu przebudowano ul. Bielawską wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonano sieć oświetlenia ulicznego, przykanaliki kanalizacji deszczowej, przełożono hydrant i przebudowano część infrastruktury telekomunikacyjnej (zadanie w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwes...
Gmina Otmuchów: Zawsze iść do przodu

Gmina Otmuchów: Zawsze iść do przodu

Promo, Z regionów
Jest na pewno jedną z najatrakcyjniejszych gmin na Opolszczyźnie, także pod względem turystycznym. Wspaniałe zabytki i działające jak magnes jezioro są atutami nie do przecenienia, a do tego ster dzierży tutaj sprawna kadra samorządowa, dzięki której infrastruktura miasta i gminy Otmuchów jest corocznie wzbogacana. Jest tak przede wszystkim dlatego, że ludzie pracują tutaj zgodnie i mądrze dla dobra ogółu. Trzeba zaznaczyć, iż Otmuchów jest gminą, w której zawsze coś dobrego się dzieje, przede wszystkim w sferze inwestycyjnej. Wzbogacając infrastrukturę – Nasza gmina jest jedną z przodujących w kraju pod względem odsetka środków budżetowych przeznaczanych na inwestycje, corocznie jest to nawet kilkanaście milionów złotych – mówi sekretarz miasta i gminy Otmuchów Artur Banasia...
Wisznia Mała: Mniej egoizmu, więcej empatii

Wisznia Mała: Mniej egoizmu, więcej empatii

Promo, Z regionów
Rozmowa z JAKUBEM BRONOWICKIM, wójtem gminy Wisznia Mała – Trochę pan dzisiaj pokasłuje i szczerze mówiąc, to nie wiem, czy mam założyć ochronną maseczkę… Jakub Bronowicki – …a to – biorąc pod uwagę postępującą pandemię – nigdy nie zaszkodzi. Mamy teraz problem z funkcjonowaniem szkół w naszej gminie, bowiem koronawirus krąży po szkołach i co chwila jakieś oddziały szkolne lądują na kwarantannie, przechodząc na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Oczywiście ta stresująca sytuacja nie dotyczy jedynie gminy Wisznia Mała, lecz w zasadzie wszystkich polskich samorządów. Krótko mówiąc – to problem ogólnopolski. – A jak funkcjonuje Urząd Gminy w Wiszni Małej? Czy wprowadziliście jakieś specjalne obostrzenia? – Działamy tak jak poprzednio. Petenci, którzy chcą coś załatwić w urzędzie,...