poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radwanice: Zrealizowano wszystkie zadania

W życiu – także samorządowym – warto być konsekwentnym i nie zmieniać priorytetów jak przysłowiowych rękawiczek. Dotyczy to także strategii rozwoju gminy, która powinna być działaniem długofalowym, trwającym aż do osiągnięcia wyznaczonych celów. Tak dzieje się w gminie Radwanice, gdzie za najważniejsze miejscowy samorząd uważa przede wszystkim: wzbogacanie infrastruktury, rozwój osadnictwa i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. A wszystko dla polepszenia komfortu życia miejscowej społeczności, na rzecz której działają zgodnie radwaniccy samorządowcy.

Rok 2021 był dla gminy Radwanice rokiem udanym.

Paweł Piwko
Paweł Piwko

– Choć działaliśmy w czasie pandemii, to zadania inwestycyjne zrealizowaliśmy w stu procentach, i niezmiernie się z tego cieszę, mając nadzieję, że mieszkańcy też widzą infrastrukturalny postęp – mówi wójt Paweł Piwko. – Warto też zaznaczyć, że nasze działki pod zabudowę jednorodzinną cieszą się niesłabnącym popytem i zapewne w najbliższych latach liczba mieszkańców w naszej gminie będzie się sukcesywnie powiększać.

Będąca częścią powiatu polkowickiego, jest gmina Radwanice świetnie skomunikowana – przebiegają przez nią dwie drogi krajowe – S3 i nr 12. Blisko zatem jest do wielkich miast takich jak Wrocław czy Zielona Góra.

– Nad Bałtyk też dojedziemy od nas w trzy godziny i jest to dzisiaj niebagatelnym atutem osadniczym, ale mam też nadzieję, że w przyszłości będzie także asumptem do rozwoju gospodarczego gminy Radwanice – podkreśla Paweł Piwko. – Chodzi mi przede wszystkim o branżę e-commerce.

Trzeba zaznaczyć, że budżet gminy Radwanice na rok 2022 jest budżetem inwestycyjnym i duża jego część przeznaczona jest na przedsięwzięcia infrastrukturalne.

– Będziemy kontynuować budowę nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach, który jest potrzebny naszym mieszkańcom, lecz stanie się także magnesem przyciągającym nowych osadników – przewiduje wójt Paweł Piwko. – Sądzę, iż nie każda gmina wiejska może sobie pozwolić na postawienie nowoczesnego obiektu z multimedialną salą kinową, salami audytoryjnymi i dla animatorów, a także z salą przeznaczoną dla mieszkańców. Będzie to świetna placówka, która stanie się miejscem integracji naszej społeczności – w pierwszym roku funkcjonowania Domu Kultury zaplanowano już 300 spotkań! Pewnie każdy będzie mógł znaleźć tam dla siebie coś interesującego. Poza tym dalej planujemy rozbudowę terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, a co za tym idzie – uzbrajanie tych terenów w sieci wodociągową i kanalizacyjną, oraz budowę dróg.

Pod względem finansowym rok 2022 – dzięki rządowej subwencji – będzie w Radwanicach porównywalny do roku 2021.

– Zobaczymy, jak będzie w latach następnych, a samorządowcy liczą, iż z Polskiego Ładu otrzymamy pieniądze na inwestycje – przewiduje wójt Paweł Piwko. – Z pierwszej transzy tego programu jesteśmy zadowoleni, bowiem otrzymaliśmy 10 mln zł dotacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ale dzisiaj bardzo martwi mnie wzrost cen energii elektrycznej, gazu i węgla, co bardzo podraża koszty bieżące utrzymania naszych obiektów użyteczności publicznej.

W gminie Radwanice epidemia nie pogorszyła dobrej współpracy włodarza gminy z radnymi. Nadal nie ma politykierstwa, forsowania partykularnych interesów i bezowocnych kłótni.

– Przewodnicząca Rady Gminy Radwanice Ewa Flak też podkreśla, że „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”, i właśnie to hasło przyświeca nam we wzajemnych relacjach przez ostatnie lata. Także uważam, że tylko działając zgodnie możemy dobrze rozwijać naszą gminę. A z okazji Nowego Roku chciałbym zwyczajowo życzyć całej naszej społeczności dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i optymizmu oraz abyśmy dalej zgodnie i jak najlepiej rozwijali naszą małą ojczyznę, gminę Radwanice – naprawdę świetne miejsce do życia.

HS