sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oświata to przyszłość

Na terenie gminy Niechlów znajdują się 22 miejscowości, zameldowanych jest tu trochę ponad 5 tysięcy mieszkańców. To gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości około 120 km od Wrocławia i 20 km od Góry, stolicy powiatu. Grunty orne stanowią 72,6 proc. wszystkich użytków rolnych, a na terenie gminy przeważają gleby średniej klasy. Lasy pokrywają 24,3 proc. powierzchni gminy.

Ludzie już dawno temu chcieli tutaj żyć, a najwcześniej wzmiankowaną w dokumentach (w roku 1289) wsią gminy Niechlów jest wieś Siciny. W 1309 roku książę Henryk Głogowski podarował wieś wraz z przyległymi dobrami klasztorowi cystersów z Lubiąża. W średniowieczu Siciny należały do Polski, od XIV wieku do Czech, potem do Austrii. W roku 1745 tereny, na których dzisiaj leży gmina Niechlów, zajęte zostały przez Prusy. Traktat wersalski przyznał te ziemie Niemcom, ale wszystko zmieniła II wojna światowa. W styczniu 1945 roku ziemię niechlowską wyzwoliła 3. Armia Gwardii gen. Wasyla Gordowa i pod koniec roku ziemie te zasiedlili repatrianci, głównie z województw wschodniej Polski. Do 1973 roku na dzisiejszym obszarze gminy działały dwie Gromadzkie Rady Narodowe (w Sicinach i Niechlowie), dopiero po nowym podziale administracyjnym w roku 1975 powstała jedna gmina ze stolicą w Niechlowie, a całą ziemię górowską włączono do nowo powstałego województwa leszczyńskiego. Po kolejnej reformie administracyjnej w roku 1998 gminę Niechlów przyłączono do województwa dolnośląskiego.

Dzisiaj gmina Niechlów jest organizmem sprawnie zarządzanym, choć – jak wiele polskich wiejskich gmin – boryka się z niemałymi problemami ekonomicznymi. Położenie gminy wśród wielu cieków wodnych sprawia, że ziemię niechlowską dotykają bardzo częste powodzie, podtopienia i inne klęski żywiołowe, powodujące uszczuplenia i tak niezbyt wysokiego budżetu gminy. Z jednej strony trzeba wzbogacać infrastrukturę gminy i realizować potrzebne inwestycje infrastrukturalne, z drugiej – nie można nie przenosić zapłat lub nie umarzać podatków, gdy nieubłagana natura zabrała plony i rolnicy nie mają z czego zapłacić. Przed takimi trudnymi problemami i dylematami władze gminy stawiane są w zasadzie każdego roku. Ludziom się pomaga, ale bywa niełatwo z dopinaniem budżetu i z wkładem własnym na inwestycje.

Od wielu lat w gminie Niechlów inwestuje się konsekwentnie w oświatę. – Mamy dwie sprawnie zarządzane szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz placówki przedszkolne – wylicza z dumą Jan Głuszko, wójt gminy Niechlów. – Systematycznie, corocznie remontujemy obiekty szkolne, dlatego w naszych placówkach oświatowych mamy bezpieczne warunki pracy i nauki. Ponadto wykorzystujemy w naszych szkołach szerokopasmowy internet, a pracownie multimedialne i komputerowe mamy we wszystkich szkołach. Warto także podkreślić, że w szkołach pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w podstawówkach uczniowie mogą uczyć się dwóch języków obcych, a dzieci i młodzież dowożeni są do szkół bezpłatnie. Bezpłatna jest także pięciogodzinna opieka przedszkolna dla dzieci od 3 do 6 lat. Wysoki poziom oświaty w naszej gminie potwierdzają coroczne wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminy gimnazjalne, znacznie lepsze od średniej wojewódzkiej, i sukcesy uczniów w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblach lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

W najbliższej przyszłości priorytetem dla samorządu gminy Niechlów będzie ukończenie kanalizacji Niechlowa oraz modernizacje Domu Kultury w Niechlowie i ulicy Głogowskiej. Tradycyjnie już od lat najpoważniejsze inwestycje realizowane są w miejscowości, w której odbędą się dożynki. W roku 2014 będzie to Niechlów.

S.G.