niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Niechlów

Niechlów: Awantury zostawiamy innym

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Nastał czas podsumowań samorządowej pracy… – …i jeśli spojrzymy w sprawozdanie z tej kadencji, które przedstawiłem radnym, to wyraźnie widać, że mijająca kadencja była najowocniejszą i najbardziej obfitującą w inwestycje. Oczywiście także dlatego, że zbiegła się z unijnym okresem programowania 2007-2013 i mogliśmy sięgać po środki finansowe z Unii Europejskiej. Trzeba też podkreślić, że wiele zadań dzięki temu udało się nam zrealizować, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. – Zewnętrzne pieniądze były zatem jedną z podstaw sukcesów gminy Niechlów, ale także zgodna i wspólna praca władz i rady gminy. – Zgoda ma rzeczywiście kapitalne znaczenie i zawsze na pierwszej sesji oświadczam radnym, że zapominam, kto...

Niechlów: Zgoda – wartość podstawowa

Uncategorized
W czerwcowym, ogólnopolskim rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” włodarze gmin otrzymali od jury aż 27 pytań skupionych wokół siedmiu kwestii tematycznych. Warto podkreślić, iż wójtowie i burmistrzowie dostali wiele punktów za długotrwałe rządy i nic w tym dziwnego, że zazwyczaj wieloletnie zarządzanie gminą tożsame jest z dobrą robotą, wysokim poziomem społecznego zaufania, bardzo potrzebnym w samorządowej pracy doświadczeniem i przestrzeganiem niezbędnych standardów. Takim nietuzinkowym i wieloletnim samorządowcem jest także wójt gminy Niechlów – Jan Głuszko. Przed dwudziestu laty Jan Głuszko został wójtem gminy Niechlów i to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko piastuje do dzisiaj, a niewielu dolnośląskich włodarzy gmin może się pochwalić tak długim zarządzaniem gminą. Tym...

Niechlów: Zgoda jest najważniejsza

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Już pięć miesięcy roku 2014 za nami i wydaje się, że – jak do tej pory – jest to rok w miarę spokojny dla samorządów. Pewnie dlatego, że aura była raczej sprzyjająca, a łagodna zima nie narobiła większych szkód. Ponadto jest jakoś leniwie, bowiem inwestycje z unijnego programowania 2007-2013 w zasadzie już się wyczerpały, a nowe z programowania 2014-2020 jeszcze się nie rozpoczęły.   – Rzeczywiście, rok 2014 można by nazwać rokiem przejściowym, i to nie tylko ze względów inwestycyjnych, ale także dlatego, iż jest to rok ważnych dla Polski – i oczywiście dla lokalnych samorządów – listopadowych wyborów samorządowych. Ten spokój w gminach jest tylko pozorny, a w zasadzie jest tylko w urzędach, ale na zewnątrz ...

Niechlów: Wiele już zrobiliśmy

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Jakiś dziwny ten początek roku – śniegu mało, mrozu też niewiele… W miastach się cieszą, bo nie wydaje się pieniędzy na odśnieżanie, ale tu, w rolniczej gminie, chyba cieszyć się nie ma z czego – wegetacja roślin nie lubi takich zim. A ta wegetacja przekłada się na plony, plony na podatki, te z kolei – na budżety gmin… – Problemy, o których pan mówi, codziennie przewijają się w moim gabinecie, bo wciąż mam do czynienia z obawą rolników o przyszłość. Jesień była bardzo ciepła, oziminy są bardzo wybujałe i jak teraz przyjdzie – nie daj Boże! – przymrozek z wiatrem i bez śniegu, to może być klęska totalna. – Gmina Niechlów to miejsce, gdzie wpływ przyrody na życie ludzi jest ogromny… – U nas się ludzie ciesz...

Oświata to przyszłość

Uncategorized
Na terenie gminy Niechlów znajdują się 22 miejscowości, zameldowanych jest tu trochę ponad 5 tysięcy mieszkańców. To gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie górowskim, w odległości około 120 km od Wrocławia i 20 km od Góry, stolicy powiatu. Grunty orne stanowią 72,6 proc. wszystkich użytków rolnych, a na terenie gminy przeważają gleby średniej klasy. Lasy pokrywają 24,3 proc. powierzchni gminy. Ludzie już dawno temu chcieli tutaj żyć, a najwcześniej wzmiankowaną w dokumentach (w roku 1289) wsią gminy Niechlów jest wieś Siciny. W 1309 roku książę Henryk Głogowski podarował wieś wraz z przyległymi dobrami klasztorowi cystersów z Lubiąża. W średniowieczu Siciny należały do Polski, od XIV wieku do Czech, potem do Austrii. W roku 1...

Niechlów: Zdrowy realizm dochodowy

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Zapytam pana o to, o co pytam wszystkich moich rozmówców: jaki był rok 2013 dla waszej gminy? – Nasza gmina jest gminą rolniczą i nie możemy się oderwać od zjawisk przyrody. W tym roku była bardzo późna wiosna, potem przyszły ulewy, które spowodowały wylanie wszystkich naszych rzek – a mamy ich wiele. To nie tylko Odra i Barycz, ale także różnego rodzaju kanały – leżymy przecież w delcie Odry i Baryczy. Woda zalała pola, więc wystąpiliśmy do wojewody o powołanie komisji do oszacowania strat. Komisja sporządziła protokoły, a skutek tego jest taki, że ludzie występują o umorzenie podatków i dochody gminy są niższe niż zakładane. Niższe podatki to niższy budżet – i tak jest od lat… – W tym niełatwym 2013 roku udało ...

Niechlów: Trzynasty, ale udany

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – We wrześniu przez całą Polskę tradycyjne przetacza się fala dożynkowa dziękowania Bogu za dobre plony i ochronę przed kataklizmami, uhonorowania rolników za ich niełatwą pracę, a także zwykłej ludzkiej radości w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W tym roku na dożynkach jak zawsze ludzie się radują, ale zabawie nierzadko towarzyszy niepokój i zmartwienie z powodu bardzo niskich cen płodów rolnych. – Gminno-parafialne dożynki mieliśmy na początku września w Sicinach, a wcześniej – dożynki sołecko-parafialne w Żuchlowie. Dożynki w Sicinach były dobrze zorganizowane. Mszę świętą dziękczynną w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Sicinach celebrował ...

Niechlów: Wszystko się ułoży

Uncategorized
Rozmowa z Janem Głuszką, wójtem gminy Niechlów – Rozmawiamy 5 lipca, pięć dni po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podobno w 80 procentach gmin przetargi zostały rozstrzygnięte, a w 20 procentach nie. A jak jest u was? – Jesteśmy po przetargach, wykonawca został wyłoniony, umowy podpisane, ale wszyscy muszą mieć świadomość, że żyjemy w okresie przejściowym. Przecież mieszkańcy mieli umowy z poprzednią firmą do końca czerwca. W umowach i podejmowanej przez rady uchwałach cykliczność wywożenia odpadów wynosi trzy tygodnie, więc siłą rzeczy nowy podmiot nie wejdzie z obsługą gminy 1 lipca! Musi przecież poznać teren, zorientować się, ilu mieszkańców będzie śmieci s...
Niechlów: Budująca determinacja

Niechlów: Budująca determinacja

Uncategorized
Choć ta ziemia do najbogatszych nie należy, to od wieków żyją na niej ludzie pracowici i mądrzy, którzy przede wszystkim zajmują się rolnictwem, hodowlą i drobnymi usługami. Tak było wcześniej, tak jest i dzisiaj. Gmina Niechlów, położona w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, ma świetne warunki do rozwoju agroturystyki, jej bogactwem są niemałe obszary leśne (ponad 3000 ha) z różnorodną fauną i florą oraz wiele zabytków sakralnych i świeckich. Gmina Niechlów zarządzana jest roztropnie, tutaj każda złotówka jest ważna, tym bardziej że dochody gminy nie są wysokie, a kluczowym sektorem jej gospodarki jest rolnictwo, w którym pracuje ponad 60 proc. ogółu zatrudnionych. – W pierwszym półroczu staramy się ogran...