sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lewin Brzeski: Tegoroczny budżet – historyczny

Rozmowa z Arturem Kotarą, burmistrzem Lewina Brzeskiego

Co pańskim zdaniem było najważniejsze dla samorządu Lewina Brzeskiego w roku 2017?

– Przede wszystkim zagospodarowaliśmy starorzecze w Lewinie Brzeskim, robiąc nowe aleje, pomosty, ławki, miejsca do grillowania i odpoczynku, wieżę widokową, a ponadto oskarpowując i ofaszynowując zbiornik i oświetlając ten teren, aby mieszkańcy o każdej porze dnia i przez okrągły rok mogli tam spacerować i odpoczywać. Na to zadanie dostaliśmy prawie milion złotych z programu bioróżnorodności, a około 300 tys. zł pochodziło z budżetu naszej gminy. Ponadto złożyliśmy wnioski na piętnaście dróg do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z czego na siedem otrzymaliśmy dofinansowanie, i w siedmiu naszych miejscowościach – w Różynie, Wronowie, Nowej Wsi Małej, Skorogoszczy, Chróścinie, Przeczy i Buszycach – wyremontowaliśmy gminne drogi. W tych miejscowościach wyasfaltowano i wybudowano po jednej nowej drodze, ale Nowa Wieś Mała i Wronów szczycą się tym, że każdy z mieszkańców tych wsi ma asfaltowy dojazd do swojego domu. Poza tym w Skorogoszczy do tej pory szkoła mieściła się w trzech odrębnych budynkach o niskim standardzie, ale zaprojektowaliśmy nowy obiekt, który będzie dobudowany do głównego budynku placówki. Historyczny i objęty ochroną konserwatorską budynek po byłej powozowni udało się zaprojektować na dużą szkołę, a z Aglomeracji Opolskiej dostaliśmy 2,5 mln zł dofinansowania na realizację tego zadania. Najważniejsze, że od września dzieci i młodzież będą uczyły się w jednym, przystającym do XXI wieku obiekcie.

Jaki jest tegoroczny budżet gminy Lewin Brzeski?

– Jest historyczny, bowiem przekracza 51 mln zł, a największe jego zadania to wspomniana już przeze mnie szkoła oraz budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim – Park and Drive. Przejęliśmy w roku ubiegłym cały dworzec, teraz gmina jest właścicielem tego obiektu i w ramach tego zadania przeorganizujemy cały ruch, będą nowe wjazd i wyjazd z tych terenów, 80 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, kilka wiat na rowery, alejki, ławki i kosze na śmieci i wszystko w nowym anturażu. W ramach Aglomeracji Opolskiej pozyskaliśmy prawie milion złotych również na trzecie zadanie – termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łosiowie. Przed nami przetarg, a w przyszłym roku budynek szkoły będzie już ocieplony, wymienione zostaną lampy i zamontowana fotowoltaika. Niebawem będziemy także otrzymywać pieniądze na mniejsze zadania – budowę zadaszenia nad trybuną na stadionie Olimpii w Lewinie Brzeskim, rozpoczęliśmy wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe, a w ramach budowy centrum przesiadkowego zamontujemy w mieście nowe lampy. W tym roku – i będzie to zadanie własne gminy – chcemy zamontować nowe punkty oświetleniowe, szczególnie przy nowo powstałych ulicach. Ponadto wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu chcielibyśmy zmodernizować ulice Mickiewicza i Sikorskiego, z Zarządem Dróg Powiatowych w Brzegu budujemy w Przeczy chodnik do stacji PKP, a ponadto musimy zaprojektować most na kanale ulgi w Lewinie Brzeskim.

Czy ucieszył się pan, że jednomandatowe okręgi wyborcze będą zachowane w gminach do 20 tys. mieszkańców?

– Oczywiście, bowiem nie zostanie ograniczone demokratyczne prawo wyborców, a wcześniej nasi mieszkańcy niepokoili się, jak będą głosować.

Czy będzie się pan ubiegał o ponowne burmistrzowanie w Lewinie Brzeskim?

– Jeżeli zdrowie pozwoli i w moim życiu nie wydarzy się nic, co mogłoby przeszkodzić mi w samorządowej pracy, to na pewno będę kandydował w wyborach, proponując znowu ludziom swoje pomysły i rozwiązania. Ale wcześniej rozliczę się przed mieszkańcami z wcześniejszych zobowiązań i z tego, co do tej pory zrobiłem.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Zdrowego, pogodnego, pełnego sukcesów w pracy

i rodzinnego ciepła Nowego 2018 Roku,

który spełni wszystkie marzenia

i pozwoli rozwinąć się nowym

Mieszkańcom miasta i gminy Lewin Brzeski

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

burmistrz Artur Kotara

i przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek