Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Lewin Brzeski

Lewin Brzeski: Tegoroczny budżet – historyczny

Z regionów
Rozmowa z Arturem Kotarą, burmistrzem Lewina Brzeskiego – Co pańskim zdaniem było najważniejsze dla samorządu Lewina Brzeskiego w roku 2017? – Przede wszystkim zagospodarowaliśmy starorzecze w Lewinie Brzeskim, robiąc nowe aleje, pomosty, ławki, miejsca do grillowania i odpoczynku, wieżę widokową, a ponadto oskarpowując i ofaszynowując zbiornik i oświetlając ten teren, aby mieszkańcy o każdej porze dnia i przez okrągły rok mogli tam spacerować i odpoczywać. Na to zadanie dostaliśmy prawie milion złotych z programu bioróżnorodności, a około 300 tys. zł pochodziło z budżetu naszej gminy. Ponadto złożyliśmy wnioski na piętnaście dróg do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z czego na siedem otrzymaliśmy dofinansowanie, i w siedmiu naszych miejscowościach – w Różynie, Wron

Lewin Brzeski: Dobre miejsce dla inwestorów

Z regionów
Gmina ta – choć nie należy do najzamożniejszych na Opolszczyźnie – ma niemało walorów, począwszy od stabilnej władzy, poprzez dobrą współpracę burmistrza z radnymi, a skończywszy na świetnie położonych terenach inwestycyjnych. W Lewinie Brzeskim samorząd z powodzeniem pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, które nie są przejadane, ale konsekwentnie wydawane na najpotrzebniejsze inwestycje – ostatnio przede wszystkim drogi i kanalizację. W ubiegłym roku gmina Lewin Brzeski złożyła wnioski o dofinansowania na – bagatela! – piętnaście dróg. – Dostaliśmy granty na siedem dróg i na początku tego roku odbyły się przetargi wyłaniające wykonawców inwestycji – mówi burmistrz Artur Kotara. – Zatem z pierwszego półrocza tego roku jestem zadowolony, bowiem powstanie siedem nowych

Lewin Brzeski: Inwestuj właśnie tutaj

Uncategorized
Jak w każdej sferze życia, także w tej samorządowej są sprawy ważne, najważniejsze oraz te strategiczne, które mają kapitalne znaczenie dla rozwoju gmin i poziomu życia lokalnych społeczności. Dla gminy Lewin Brzeski takim strategicznym działaniem stało się utworzenie podstrefy gospodarczej. Lewin Brzeski ostatnio rozwija się bardzo dynamicznie, a wszystko dzięki konsekwencji w realizacji zadań, dobrze obranym celom i świetnej współpracy włodarza gminy z radnymi i choć spojrzenia na niektóre problemy są różne, to na sesjach góruje merytoryka, kompromis i szukanie konsensusu. – Na tym właśnie polega demokracja, aby swoje racje przedstawiać, bronić swojego punktu widzenia, ale ostatecznie to, co razem wypracujemy, staram się realizować w ciągu roku budżetowego – mówi burmistrz Art

Lewin Brzeski: Zgoda naprawdę buduje

Uncategorized
Gdzie pracuje się zgodnie, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju, tam gminy rozwijają się prawidłowo, wzbogacają infrastrukturę i polepszają poziom życia mieszkańców. Dzieje się tak w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie i choć gmina nie należy do finansowych tuzów, to z każdym rokiem jest tutaj lepiej, przyjaźniej i gospodarniej. Samorząd w Lewinie Brzeskim ma ambitne plany także związane z nowym unijnym programowaniem. – Najważniejsze jest dla nas dokończenie kanalizacji, a możemy korzystać tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi burmistrz Artur Kotara. – Dokumentację projektową na skanalizowanie Osiedla Mickiewicza w Lewinie Brzeskim i Przeczy już mamy, teraz opracowujemy dokumentację na Skorogoszcz i Chróścinę, co wymaga nowego raportu ochrony środowiska. D