sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rudniki: Ważne dziś, ważne przed wiekami

Rozmowa z wójtem gminy Rudniki Andrzejem Pyziakiem

Od kilku już lat spotykamy się pod koniec roku, aby oceniać całoroczne samorządowe dokonania w gminie Rudniki.

– Od strony samorządowej rok 2017 nie był rokiem złym, także dlatego, że zaczęły już docierać do nas środki finansowe z programów unijnych, nad którymi wcześniej intensywnie pracowaliśmy. Ponadto udało się zrealizować kilka ważnych dla naszej społeczności inwestycji. To m.in. przebudowa drogi krajowej Jaworzno – Julianpol, gdzie nie nasza gmina była inwestorem, ale o realizację tego zadania zabiegaliśmy kilkanaście lat, ponieważ poprawia ono bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Poza tym przebudowaliśmy drogi w Rudnikach, a ponadto podpisaliśmy umowy o dofinansowanie w roku 2018 budowy zbiornika w Jaworku oraz ochronę i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie tego użytku ekologicznego. Zajmiemy się także przebudową wodociągu wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie, przebudową drogi gminnej Jaworzno – Mostki – Polesie, przebudową i termomodernizacją przedszkola w Rudnikach, budową Centrum Przesiadkowego w Rudnikach, budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jaworzno Bankowe – Cieciułów, przebudową boiska w Mirowszczyźnie, budową boiska wielofunkcyjnego w Cieciułowie, przebudową budynków magazynowych w Rudnikach i adaptacją tych obiektów na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi, budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wreszcie zagospodarowaniem parku w Rudnikach.

Całkiem sporo tych zadań stoi przed waszym samorządem.

– Rzeczywiście, inwestycji nazbierało się całkiem niemało, na około 13 mln zł, czyli przeznaczymy na nie 30 procent naszego budżetu. Chcę też podkreślić, że rok 2017 był dla nas rokiem jubileuszowym, bowiem obchodziliśmy 620-lecie powstania Rudnik, a ponadto 200-lecie kościoła parafialnego w Żytniowie. Dlatego też wydaliśmy kilka interesujących opracowań, a wszystko po to, abyśmy pamiętali o naszej historii i korzeniach. Aby ta pamięć i szacunek dla historii naszej ziemi wzmacniały nasze poczucie tożsamości i więzi międzyludzkie.

Jaki jest budżet gminy Rudniki na rok 2018?

– Jest budżetem wyjątkowym, ponieważ zamyka się kwotą ponad 38 mln zł, z czego, jak wspomniałem, 13 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje dofinansowane prawie w połowie z pieniędzy unijnych. Stąd ogromne słowa uznania adresowane do zespołu moich współpracowników przygotowujących projekty, które będziemy starali się realizować.

Czy wystąpiły jakieś problemy?

– Problemy związane są przede wszystkim z oświatą, bowiem reforma nie jest taka wspaniała, jak zapowiadała minister Anna Zalewska. Borykamy się z przydziałem lekcji, podręczniki nie są dostarczane na czas, są też problemy z pomieszczeniami. W niektórych wcześniejszych szkołach ośmioklasowych utworzyliśmy oddziały przedszkolne i teraz zaczyna brakować pomieszczeń, z kolei w gimnazjum mamy sporo miejsca. Nie wiemy także, jak będzie finansowana oświata, a już teraz dokładamy 3 mln zł do bieżącego utrzymania naszych szkół.

A jak pan ocenia projekty zmian w ordynacji wyborczej?

– Jestem tym wszystkim zdegustowany, bowiem z jednej strony informuje się społeczeństwo o zwiększaniu wpływu obywateli na rządzenie, a de facto wprowadzane są ograniczenia, partykularyzm i upartyjnienie samorządów. To moim zdaniem zakrawa na psucie samorządności.

Czy będzie się pan ubiegał o ponowne wójtowanie w gminie Rudniki?

– Jeśli chodzi o mój stan psychiczny i fizyczny, to wydaje mi się, że żadnych barier nie ma, ale jeszcze nie zdecydowałem, czy będę kandydował.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Pogody ducha, zdrowia, sukcesów zawodowych,

zgodnej współpracy dla dobra naszych małych ojczyzn,

wiele słońca i wiele radości w życiu rodzinnym

w Nowym, 2018 Roku Mieszkańcom gminy Rudniki

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

wójt Andrzej Pyziak i przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz