niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kościuszko dowodzi w muzeum

Rok Kościuszkowski to dla Wrocławia czas w jakiejś mierze szczególny. Powodem jest oczywiście Panorama Racławicka, którą można podziwiać w stolicy Dolnego Śląska.

Podczas jednego z ubiegłorocznych posiedzeń Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu Tadeusza Kościuszki jednym z patronów roku 2017. Jak przypomniano w uchwale, Tadeusz Kościuszko – przywódca ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską – zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Posłowie zaznaczyli, że jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla Wrocławia postać uczestnika walk w obronie Konstytucji 3 Maja, przywódcy insurekcji z 1794 roku, a także wybitnego inżyniera wojskowości (fortyfikacje pod Saratogą, forty w Filadelfii i West Point) ma znaczenie szczególne. To bowiem tutaj, nad Odrę, trafiła po latach tułaczki Panorama Racławicka. Ogromne dzieło malarskie (14 x 114 metrów), stworzone przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka, przy pomocy Ludwika Bollera, Tadeusza Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Teodora Axentowicza, Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Michała Sozańskiego, należy do głównych atrakcji Wrocławia. Udostępnione zostało publiczności 14 czerwca 1985 roku (wcześniej władze komunistycznej Polski miały „problem” z racławicką bitwą).

Dzisiaj Rotunda, gdzie zawisło płótno pokazujące zbrojne starcie wojsk polskich pod dowództwem naczelnika Kościuszki z wojskami rosyjskimi pod dowództwem generała Tormasowa, jest oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I to między innymi tam odbywa się szereg imprez związanych z Rokiem Kościuszkowskim. Za nami już kilka ciekawych wykładów, zajęć dla najmłodszych w czasie ferii… Jednak jeszcze bardzo dużo nas czeka. W marcu m.in. wykłady o Tadeuszu Kościuszce – inżynierze, artyście i żołnierzu, o damach naczelnika, czy wyprawa tropem wizerunków oraz idei Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Narodowego: www.mnwr.art.pl oraz na stronie www.gminapolska.com).

Z okazji Roku Kościuszkowskiego Muzeum Narodowe we Wrocławiu ogłasza także konkurs na komiks na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki. Na autora lub autorów zwycięskiej pracy czeka nagroda w wysokości 10 tys. złotych. Komiks zostanie wydany i zaprezentowany po raz pierwszy 15 października, w 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu komiksu opowiadającego historię życia Tadeusza Kościuszki lub wybranego fragmentu jego życia. Praca ma być oryginalną, autorską interpretacją tematu, przedstawiać życie i działalność Kościuszki w sposób atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy, upamiętniać i promować jego postać oraz przyczyniać się do odświeżenia jego wizerunku i wyeksponowania znaczących cech jego charakteru.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a jego uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje regulamin i prześle poprawne zgłoszenie konkursowe. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 marca 2017 roku. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać: minimalnie 4, a maksymalnie 6 pionowych plansz formatu A4 (210 x 297 mm) opowiadających spójną historię bohatera komiksu – Tadeusza Kościuszki (każda strona powinna posiadać co najmniej 3 klatki); krótki (maksymalnie do kilku stron znormalizowanego tekstu) opis koncepcji na scenariusz całego komiksu, zakładającego minimalnie 48 stron A4 (równoważnych 24 obustronnie zadrukowanym kartkom). Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrany zostanie jeden projekt do realizacji. Jego autor lub autorzy przygotują pełną wersję komiksu do 15 lipca.

Zgłoszenia można dokonać, przesyłając drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Reklamy i Marketingu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, z dopiskiem „Komiks Tadeusz Kościuszko”.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Reklamy i Marketingu Muzeum Narodowego we Wrocławiu: marketing@mnwr.art.pl, malgorzata.kroplewska@mnwr.art.pl, tel. 71 343 88 39.

(tmt)