piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Ziębice: Przywrócić standardy

Rozmowa z Alicją Birą, burmistrzem Ziębic

Już wrzesień i rok 2015 powoli zmierza ku końcowi. Jaki był okres jego pierwszych ośmiu miesięcy dla waszego samorządu?

– Nie był to dla nas czas łatwy i dalej jest niełatwo, bowiem nadal wiele spraw należy uporządkować i przywrócić właściwe standardy w zarządzaniu gminą. Największą naszą bolączką jest teraz niedokończone, kosztochłonne i trudne zadanie, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice, gdzie główną nitkę położono pod koniec roku 2012, obwieszczając sukces w realizacji tej inwestycji. Okazuje się jednak, że wybudowanie samej głównej arterii bez przyłączy to wcale nie jest zadanie zakończone – teraz największym problemem jest właśnie wybudowanie tych przyłączy.

Dlaczego?

– Cóż, termin zakończenia tego zadania wynikający z umowy to 30 sierpnia 2015.

Czyli już

– …a my mamy wykonane tylko 50 procent zadania i nie zdążymy go dokończyć. W maju wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przedłużenie terminu zakończenia tego zadania, aby ratować dotacje udzielone nam z tytułu budowanej sieci kanalizacyjnej.

W innym przypadku trzeba by oddać pieniądze.

– A umowa traktuje o tym, że zwrot środków finansowych może nastąpić w całości – czego nie zakładam – bądź w części. Założenia przyjęte do studium wykonalności zostały nie do końca dobrze oszacowane, zawyżając w znaczący sposób liczbę RLM-ów w stosunku do liczby osób zamieszkujących w obrębie opracowania tych projektów i na przykład wpisując 300 RLM-ów z przemysłu, gdzie w zakresie opracowania obejmującego budowę tej kanalizacji praktycznie przemysł nie występuje. Zatem już do studium wykonalności przyjęto nieprawidłowe dane i dzisiaj mamy problem, bowiem skąd naraz mamy wziąć 300 RLM-ów z przemysłu.

Na pewno nie przez pstryknięcie palcem lub za pomocą czarodziejskiej różdżki.

– Przecież ktoś nad tymi założeniami pracował i ktoś te dane przyjął do studium wykonalności! Ubiegamy się o przedłużenie terminu wykonania tego zadania i będziemy wspierać osoby zobligowane do przyłączenia się do sieci, bowiem to jest także w naszym interesie.

Niedługo ruszą unijne granty i trzeba będzie mieć środki własne, aby z nich skorzystać.

– W Dzierżoniowie mam spotkanie na forum naszego regionu ze starostami kłodzkim, ząbkowickim i dzierżoniowskim i będziemy rozmawiać o środkach finansowych do podziału z nowego programowania 2014-2020. Na tym spotkaniu wszystko będziemy doprecyzowywać.

A na czym zależy wam najbardziej?

– Teraz priorytetem dla gminy Ziębice jest budowa wodociągów w trzech miejscowościach – Nowinie, Bożnowicach i Jasienicy, gdzie ludzie nie mają dostępu do wody pitnej i dzisiaj podczas suszy wodę tam dowozimy. Na tym terenie funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne i trudno sobie wyobrazić, jak one działają, nie mając dostępu do wody pitnej. Trudno to nawet komentować, ale przy pojawieniu się wolnych środków finansowych musimy te sołectwa zwodociągować. Ponadto jeśli chodzi o aplikowanie o środki unijne, to przeprowadziliśmy małą roszadę, zabezpieczając na początku roku w budżecie chociaż część środków finansowych, aby można było sięgać w przyszłości po jakieś unijne pieniądze. Pozyskanie tych zewnętrznych grantów jest jedynym wyjściem, które może pomóc nam w rozwiązaniu niektórych problemów. Chcę przypomnieć, iż gmina Ziębice jest zadłużona do roku 2025. Od września zaczynają pojawiać się projekty z unijnego programowania 2014-2020 i na to musimy być przygotowani, na przykład w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Musimy także uporządkować dokumenty planistyczne, gdzie jest chaos i bałagan.

A pod koniec roku powie mi pani coś bardziej optymistycznego?

– Chciałabym, naprawdę chciałabym…

Rozmawiał Sławomir Grymin