środa, 3 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Ziębice

Ziębice: Hala inwestycją strategiczną

Ziębice: Hala inwestycją strategiczną

Wyróżnione, Z regionów
Rozmowa z MARIUSZEM SZPILAREWICZEM, burmistrzem Ziębic – Jaki jest tegoroczny budżet gminy Ziębice? Mariusz Szpilarewicz – To budżet racjonalny i przygotowujący nas do bardzo ważnych inwestycji infrastrukturalnych, które wprawdzie raczej nie zrealizują się jeszcze w tym roku, ale powoli będą się finalizować w roku 2022 i w latach następnych. – Jest tajemnicą poliszynela, że aby coś konkretnego zdziałać, najpierw trzeba opracować stosowną dokumentację i pozyskać na to odpowiednie zewnętrzne środki finansowe. – Tak właśnie będziemy robić w roku 2021, opracowując dokumentacje i składając wnioski o dofinansowania oraz szykując wszelkie niezbędne procedury, które trzeba spełnić, by rozpocząć inwestycje – w tym pozwolenia na budowę. – Czas biegnie szybko i chyba trzeba już prz...
Ziębice: Ostrożnie do przodu

Ziębice: Ostrożnie do przodu

Z regionów
Nic dziwnego, że budżet gminy Ziębice na rok 2021 będzie ostrożny, co znamionuje rozsądnego gospodarza, który w dobie pandemii waży wszelkie sprawy. To budżet kontynuacji zadań, remontów – przede wszystkim dróg – i opracowywania niezbędnych dokumentacji do kolejnych naborów o zewnętrzne środki finansowe. Mariusz Szpilarewicz – Mam też nadzieję, że uda nam się rozpocząć główną infrastrukturalną inwestycję – przebudowę ul. Wojska Polskiego ze skrzyżowaniem ulic Wałowej i Zamkowej – podkreśla burmistrz Mariusz Szpilarewicz. – Zadanie to realizowane jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jest to droga wojewódzka przebudowywana z pięćdziesięcioprocentowym finansowaniem przez gminę Ziębice. Ponadto w roku 2021 planujemy ubieganie się o dofinansowanie największej inwestyc...
Ziębice: Zadania realizujemy planowo

Ziębice: Zadania realizujemy planowo

Z regionów
Rozmowa z MARIUSZEM SZPILAREWICZEM, burmistrzem Ziębic – Różnie sobie radzą polskie samorządy z problemami wynikającymi z epidemii koronawirusa, jedne są bardziej zamknięte na kontakty międzyludzkie, drugie mniej, ale do pana i ziębickich urzędników można dotrzeć bez specjalnych przeszkód. – Przez pierwsze trzy miesiące epidemii funkcjonowaliśmy w zamknięciu, korespondencję od naszych mieszkańców odbieraliśmy elektronicznie i stworzyliśmy także specjalną skrzynkę podawczą dla tradycyjnej korespondencji. Natomiast w okresie wakacyjnym uznaliśmy, że możemy zacząć funkcjonować w sposób otwarty i bardziej dostępny dla mieszkańców. Oczywiście zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała we wrześniu i całkiem możliwe, że wrócimy do zasad bezpieczeństwa funkcjonujących wcześniej. – A co...
Ziębice: Skarb w skali europejskiej

Ziębice: Skarb w skali europejskiej

Z regionów
Dzisiaj, atakowani codziennie informacjami o globalnej pandemii, jak kania dżdżu oczekujemy pozytywnych wiadomości dotyczących wszystkich sfer życia. Dlatego też wieści o odkryciu kapsuły czasu podczas remontu byłego kościoła ewangelickiego w Ziębicach nie tylko zelektryzowały miejscową społeczność, ale odbiły się szerokim echem w krajowych i światowych mediach. Tym bardziej, iż owa kapsuła jest być może najstarszą tego rodzaju w Europie. Owa ziębicka zabytkowa kapsuła czasu odkryta w kuli wieńczącej wieżę kościoła zawierała artefakty z okresu budowy świątyni, czyli lat 1796-1797, a dodatkowo odnaleziono w niej dokumenty i monety z czasu jej remontu w latach 1902-1903. – W Bostonie odkryto kapsułę pochodzącą z roku 1795 i jest ona najstarszą na świecie, a nasza ziębicka kapsuła jest...
Wirus i henrykowska rocznica

Wirus i henrykowska rocznica

Po szkole. Po pracy, Wyróżnione
Od 12 do 14 czerwca, w Henrykowie, miała odbyć się konferencja naukowa, a także ogromne, interdyscyplinarne przedsięwzięcie kulturalne związane z 750 rocznicą zapisania pierwszego zdania po polsku w Księdze Henrykowskiej. Niestety, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć i to musi poczekać na lepsze / zdrowsze czasy. W związku z sytuacją jaka jest obecnie otrzymaliśmy pismo od organizatorów przygotowywanej w Henrykowie konferencji. Publikujemy je poniżej: Szanowni Państwo, wszyscy mieliśmy nadzieje, że całe to szaleństwo szybko się skończy i uda nam się zorganizować wydarzenie, nad którym pracowaliśmy ponad półtora roku... Mowa oczywiście o obchodach rocznicy zapisania pierwszego zdania w języku polskim w Księdze Henrykowskiej. W dniach od 12 do 14 czerwca, w Henrykowie, m...
Ziębice: Zdanie, od którego wszystko się zaczęło…

Ziębice: Zdanie, od którego wszystko się zaczęło…

Z regionów
Ten rok jest dla samorządu gminy Ziębice czasem szczególnym. To w 2020 przypada rocznica 750 lat odnotowania pierwszego zdania w języku polskim w Księdze henrykowskiej. Trwają już przygotowania do uczczenia tego ważnego jubileuszu mającego ogromne znaczenie dla polskiej historii i kultury. Choć program obchodów zaplanowanych w dniach 12-14 czerwca nie jest jeszcze ostatecznie zamknięty, już dziś wiadomo, że wydarzenie odbije się szerokim echem wykraczającym dalece poza gminę, powiat i województwo dolnośląskie. Warto przypomnieć, iż Księga henrykowska jest manuskryptem o wyjątkowej wartości dla Polski, zawierającym pierwsze zdanie napisane w języku staropolskim: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai, co współcześnie oznacza: Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj. W roku 2015 Księgę wpisano...
Ziębice: Rok 2020 będzie rokiem Henrykowa

Ziębice: Rok 2020 będzie rokiem Henrykowa

Z regionów
„Day ut ia pobrusa, a ti poziwai” („Daj ja pomielę, a ty odpocznij”) – to pierwsze zapisane w języku polskim zdanie, które znalazło się wśród zapisków kroniki zakonu Cystersów w Henrykowie z 1270 roku, zwanej Księgą henrykowską. Księga ta była kontynuowana w XIV wieku i dostarczyła wielu cennych informacji o życiu społeczno-ekonomicznym Śląska, zaś w 2014 roku została wpisana na prestiżową listę Pamięć Świata UNESCO. Henryków Henryków to urokliwa wieś leżąca na Przedgórzu Sudeckim w gminie Ziębice. W 1222 roku powstała tu fundacja cysterska dokonana przez kanonika Mikołaja, notariusza wrocławskiego księcia Henryka Brodatego – za jego zgodą i z określenia formalnego fundatora w osobie książęcego syna Henryka II Pobożnego. W 1227 roku przybyli tu pierwsi zakonnicy z Lubiąża. Histor...
Ziębice: Wszystkie ręce na pokład

Ziębice: Wszystkie ręce na pokład

Z regionów
Wybory samorządowe to często niewiadoma związana przede wszystkim z tym, kto przez następne lata będzie zarządzać naszymi małymi ojczyznami. A bywa różnie, lecz dla Ziębic, które przez ostatnią kadencję nie rozwijały się najlepiej, przyszedł czas powrotu do lepszego rozwoju gminy na wielu samorządowych polach – m.in. gospodarczo-ekonomicznym, turystycznym i społecznym. Ma tego dokonać nowy burmistrz wspomagany przez nową radę, a tkwiące w kilkuletnim marazmie Ziębice i społeczność tej gminy po prostu na to zasługują. (więcej…)

Dlaczego referendum w gminie Ziębice?

Uncategorized
Na Radzie Miejskiej ciąży obowiązek oceny gospodarowania środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności. Mając to na uwadze, radni niedostatecznie wyjaśnione zarzuty i uwagi wyjaśniali w toku dyskusji w trakcie sesji absolutoryjnej, by podjąć właściwą i obiektywną uchwałę w przedmiocie absolutorium. Rada Miejska ma ocenić wszelkie naruszenia dyscypliny budżetowej, które nie mogą być zakwalifikowane jako nieistotne. Oprócz tych ocen w granicach kompetencji procedury absolutoryjnej znajdują się popełniane delikty, czyny naruszenia dyscypliny budżetowej podczas wykonywania budżetu, a także wyrządzenie szkody zarządzanej jednostce lub poważne narażenie na istotną szkodę. Tak więc przedstawione przez Komisję Rewizyjną zarzuty, które jej zdaniem stały się podstawą wydania ne...