Krajowy Przegląd Samorządowy

Tag: Ziębice

Dlaczego referendum w gminie Ziębice?

Uncategorized
Na Radzie Miejskiej ciąży obowiązek oceny gospodarowania środkami publicznymi pod kątem celowości i gospodarności. Mając to na uwadze, radni niedostatecznie wyjaśnione zarzuty i uwagi wyjaśniali w toku dyskusji w trakcie sesji absolutoryjnej, by podjąć właściwą i obiektywną uchwałę w przedmiocie absolutorium. Rada Miejska ma ocenić wszelkie naruszenia dyscypliny budżetowej, które nie mogą być zakwalifikowane jako nieistotne. Oprócz tych ocen w granicach kompetencji procedury absolutoryjnej znajdują się popełniane delikty, czyny naruszenia dyscypliny budżetowej podczas wykonywania budżetu, a także wyrządzenie szkody zarządzanej jednostce lub poważne narażenie na istotną szkodę. Tak więc przedstawione przez Komisję Rewizyjną zarzuty, które jej zdaniem stały się podstawą wydania ne

Ziębice: Trudne zaciskanie pasa

Uncategorized
Rozmowa z Alicją Birą, burmistrzem Ziębic   – Wydaje mi się, że dopiero co spotkaliśmy się po raz pierwszy po wygranych przez panią wyborach samorządowych na burmistrza Ziębic, a tu już koniec roku 2015. – Czas leci nieubłagalnie i bez przerwy rozwiązujemy niemałe problemy miasta i gminy Ziębice. – Gdy rozmawialiśmy pierwszy raz, mówiła pani o trudnej sytuacji finansowej gminy. Czy dzisiaj coś się polepszyło? – Najlepszą odpowiedzią na pańskie pytanie będzie protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która niedawno przeprowadziła u nas kontrolę. Protokół ten częściowo odzwierciedla sytuację gospodarczą i finansową gminy. – Zatem jaka jest ta sytuacja? – Jest zła, bowiem nasz budżet został obniżony o 10 mln zł. W r

Ziębice: Przywrócić standardy

Uncategorized
Rozmowa z Alicją Birą, burmistrzem Ziębic – Już wrzesień i rok 2015 powoli zmierza ku końcowi. Jaki był okres jego pierwszych ośmiu miesięcy dla waszego samorządu? – Nie był to dla nas czas łatwy i dalej jest niełatwo, bowiem nadal wiele spraw należy uporządkować i przywrócić właściwe standardy w zarządzaniu gminą. Największą naszą bolączką jest teraz niedokończone, kosztochłonne i trudne zadanie, czyli budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice, gdzie główną nitkę położono pod koniec roku 2012, obwieszczając sukces w realizacji tej inwestycji. Okazuje się jednak, że wybudowanie samej głównej arterii bez przyłączy to wcale nie jest zadanie zakończone – teraz największym problemem jest właśnie wybudowanie tych przyłączy. – Dlaczego? – Cóż, termin zakończenia tego zadania wynikając

Ziębice: A ti poziwai

Uncategorized
Każdy na pewno rozpozna część słynnego zdania z Księgi Henrykowskiej, ale nie każdy wie, że Klasztor Księgi Henrykowskiej to tylko jeden z niezwykle ciekawych punktów na mapie gminy Ziębice. Wybór, co w Ziębicach i okolicy zobaczyć, nie należy do łatwych. „Day, ut ia pobrusa a ti poziwai”, czyli: „daj, niech ja pomielę na żarnach, a ty odpocznij” – tak zwrócił się do swojej żony Czech Bogwał, widząc pewnie, jak bardzo się przy żarnach męczy. Rzecz cała miała miejsce dawno, dawno temu, zaś owo zdanie – pierwsze w języku polskim! – zapisane zostało na 24. karcie Księgi Henrykowskiej (dziś oryginał znajduje się we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym, w klasztorze można zobaczyć kopię) w roku 1270. Wiek XIII to czas, gdy rozpoczynają się dzieje cysterskiego opactwa w Henrykowie,

Ziębice: Najważniejsze – wyjść na prostą

Uncategorized
Rozmowa z Alicją Birą, burmistrzem Ziębic – Wygrała pani wybory na burmistrza Ziębic w drugiej turze, głosowało na panią 3122 mieszkańców. – Ludzie chcieli zmiany w naszej gminie i cieszy mnie duże zaufanie, jakim obdarzyli mnie wyborcy. Dlatego zrobię wszystko, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy i ich nie zawieść. – Z jednej strony dzięki społecznemu poparciu dostaje się skrzydeł, z drugiej – człowiek obarczony jest bagażem oczekiwań i ludzkich nadziei. – Największym problemem jest zadłużenie gminy, sięgające 22 mln zł, które ograniczy nasze możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych. Niestety, program budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice był nie dla nas, przeznaczono go – moim zdaniem – dla większych miast i gmin. Należało skorzysta

Ziębice: Trzeba jechać dalej

Uncategorized
Rozmowa z dr. Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic – Przed panem sesja absolutoryjna i uzyska pan poparcie radnych… – …albo nie uzyskam. – Przecież w Ziębicach publiczne pieniądze wydawane są dobrze, gmina do tej pory pozyskała niemałe zewnętrze środki finansowe, zatem radni – którzy dobrze wiedzą o tych wszystkich pozytywach – na pewno zagłosują za udzieleniem panu absolutorium. – Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu roku 2013 pokazuje, że budżet został wykonany na najwyższym, perfekcyjnym poziomie, bliskim ideałowi, czyli stu procent. Oczywiście jestem z tego bardzo zadowolony, natomiast radni zajęli się w komisjach dyskusją dotyczącą wykonania budżetu roku 2013. Jest pewna zmiana w modus operandi radnych, bowiem w zeszłym roku rada zupełnie nie

Ziębice: Ludzie są mądrzy

Uncategorized
Rozmowa z dr. Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic   – Jak pan rozpoczyna rok? Mina coś nietęga… – Może rzeczywiście nietęga, ale nastrój mi się poprawił, bowiem budżet – chociaż z trudnościami – uchwaliliśmy 16 stycznia. Wprawdzie ambicją było uchwalić go w grudniu, ale to się nie udało, ponieważ opozycyjni radni nie dogadali się, co z tego budżetu – używając kolokwializmu – wyrwać. Budżet wcale nie jest taki zły, dlatego że mamy mały deficyt – tylko 330 tys. zł, zadłużenie jest coraz mniejsze, a wskaźniki się poprawiają. Budżet jest trudny, ale niezagrożony, musieliśmy jednak zrezygnować z dwóch inwestycji, których realizacja nam się marzyła. – Czyli…? – Z rozszerzenia kanalizacji o wieś Skalice i musimy też co najmniej o rok przełożyć

Ziębice: Plusy i minusy

Uncategorized
Rozmowa z Antonim Herbowskim, burmistrzem Ziębic – Rok 2013 się kończy i warto podliczyć jego plusy i minusy. Zaczniemy jednak od gości, którzy niedawno odwiedzili ziębicki samorząd. Był wśród nich prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego… – Nasi goście odebrali od radnych deklarację, że nie są oni przeciw projektowi rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, które to zadanie ma być realizowane przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o. DIS to spółka zawiązana przez dziewięć gmin, mających do rekultywacji największe składowiska zamknięte, i Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., instytucję powołaną przez urząd marszałkowski, która może występow

Ziębice: Sprawa burmistrza Herbowskiego

Uncategorized
Rozmowa z ANTONIM HERBOWSKIM, burmistrzem Ziębic – Słyszałem, że osiągnął pan na sesji absolutoryjnej absolutny sukces… – Tak, to sukces rzeczywiście znaczący – w ciągu siedmiu lat mojego burmistrzowania cztery razy nie udzielono mi absolutorium – dwa razy w poprzedniej kadencji i dwa razy w tej. – Część radnych z niezwykłą konsekwencją ocenia pana pracę. – Ja nazywam to konkursem piękności, który trudno żebym wygrał! W tym roku – jak i w zeszłym – nie było zaskoczenia, bo już 2 lutego postanowiono na zebraniu w jednej wsi, że absolutorium nie zostanie mi udzielone. – Bez zaskoczenia ciśnienie nie skacze – lepiej dla pańskiego zdrowia! – Właśnie! Nie było przy tym żadnej dyskusji na temat

Odkrywamy tajemnice

Uncategorized
Jak niemiecka huta „Josephine” zmieniła się w polską „Julię”, co zawierały zbiory Schaffgotschów w Cieplicach, jak wyglądała średniowieczna sztolnia i jak się pracowało w kieracie? Tego między innymi można się będzie dowiedzieć podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. W imprezie udział weźmie 40 organizatorów, którzy przygotowali ponad 50 wydarzeń. Od 7 do 15 września 2013 r. w całej Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej, organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Należą one do najważniejszych europejskich wydarzeń kulturalnych o charakterze edukacyjnym. Promując szczególnie interesujące, często unikatowe, zabytki przyczyniają się do kształtowania postaw otwartości na kult