piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawonia: Gmina, która naprawdę się zmienia

Rozmowa z Robertem Borczykiem, wójtem gminy Zawonia

Czyli oczko…

– Rzeczywiście oczko, bo na wszystkie inwestycje otrzymaliśmy dofinansowania. Zacznijmy od chodnika przebiegającego przez całą Zawonię, od ul. Leśnickiej do ul. Szkolnej i dalej do Tarnowca, łącznie 2,5 km. W historii gminy nigdy nie budowano tak długiego chodnika! Nowe chodniki znacznie poprawią bezpieczeństwo pieszych, biec będą wzdłuż ruchliwych dróg. Przy okazji naprawione zostaną także obie drogi, zwłaszcza powiatowa z Zawoni do Tarnowca. Poza tym podpisujemy umowę na budowę nowych placów zabaw, za 350 tys. zł będziemy modernizować oddziały przedszkolne i to wszystko dzięki środkom unijnym. Myślę, że to naprawdę sukces, ponieważ stuprocentowe dofinansowania wcześniej się nie zdarzały; 50, 70 czy 80 procent dotacji bywało, ale żeby 100 procent, to nigdy!

Wszystkie realizowane zadania otrzymały dofinansowania?

– Wszystkie. Już od dłuższego czasu, jak coś w gminie Zawonia robimy, to przy udziale środków zewnętrznych pozyskiwanych z różnych źródeł, albo przynajmniej w partnerstwie. Uważam, że jak budować, to w partnerstwie, i to partnerstwo nam wychodzi – i z powiatem trzebnickim, i ze środkami z UE. Przed nami jeszcze modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa napowietrznych siłowni w trzech miejscowościach. Jesteśmy małą gminą, dysponującą skromnym budżetem, i musimy szukać pomocy i partnerstwa.

Nieźle się dzieje w waszej gminie…

– Tworząc ubiegłoroczny budżet, zakładaliśmy zakończenie roku deficytem 300 tys. zł, a zakończyliśmy rok ponadmilionową nadwyżką, i to realizując z wyprzedzeniem zadania zaplanowane na rok bieżący, na przykład budowę boiska wielofunkcyjnego w Czeszowie. Cieszę się z sukcesów, także z kolejnych 100 tys. zł, otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na infrastrukturę oświatową!

Skąd biorą się te sukcesy?

– Są konsekwencją budowy nowej marki. Zawonia stała się gminą otwartą na zewnątrz, mówi się o nas niemało także daleko poza granicami gminy i województwa. Oczywiście, dużo się dzieje i dzieją się dobre rzeczy, nie tylko związane z rozwojem infrastrukturalnym. Warto wspomnieć o wydarzeniach kulturalnych – długo pozostanie nie tylko w mojej pamięci koncert pasyjny „Stabat Mater”, w którym wzięło udział blisko 500 osób. To wielkie wydarzenie także dlatego, że towarzyszyła mu – w formie wielkich sztandarów – wystawa kopii obrazów Golgoty Jasnogórskiej Jerzego Dudy-Gracza. Klasztor Jasnogórski i rodzina artysty do tej pory nikomu nie dały zgody na przedstawienie tego wielkiego votum poza Jasną Górą, teraz zaś wolą żony i córki artysty jego dzieło już na zawsze pozostanie u nas, w pięknym, drewnianym, zabytkowym kościele w Złotowie. W międzyczasie gościliśmy także Teatr Lalki i Aktora z Wałbrzycha z przedstawieniem nie tylko dla dzieci, wraz z parafią przygotowaliśmy koncert organowy w dniu kanonizacji Jana Pawła II, teraz inaugurujemy wielki Festiwal „Sztuka kobiet. Zdarzenia” objęty honorowym patronatem przez małżonkę prezydenta RP panią Annę Komorowską.

Będziecie współorganizatorem wielkich wydarzeń sportowych.

– To Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. Inauguracja imprezy nastąpi w Zawoni, a później przeniesiemy się do Sobótki. Mistrzostwa rozpoczną się 25 czerwca.

To duże przedsięwzięcie logistyczne…

– …nad którym pracuje cały zespół ludzi. A dwa tygodnie później kolejny wyścig – o Koronę Kocich Gór, czyli największy wyścig kolarski na Dolnym Śląsku. Dzisiaj Zawonia wraz z Sobótką są już stolicami rowerowymi Dolnego Śląska.

Czy pracuje pan już nad swoim programem wyborczym?

– Nie. Moim programem będą czyny, w najbliższym czasie spotkam się z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim w sprawie budowy biblioteki sołeckiej w Czeszowie. Chcę, by to zadanie realizować w ścisłej współpracy z sołectwem i organizacjami pozarządowymi. Przed nami też modernizacja szkół, modernizacja ośrodka zdrowia, budowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji. Te zadania muszą być zrealizowane.

Rozmawiał Sławomir Grymin