poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zawiercie: Tu rozkręca się biznes

Wysokie bezrobocie, zadłużony szpital, medialne (i nie tylko) doniesienia o coraz trudniejszej sytuacji rynkowej… Taka sytuacja dotyka bardzo wielu samorządów. Beznadzieja? Można się poddać, ale można również działać. Bo przecież jedynie próbując coś zrobić przekonamy się o swojej sile.

I właśnie na działanie postawiły władze samorządowe Zawiercia i powiatu zawierciańskiego. Już jakiś czas temu opracowana tam została Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 Plus. Na bazie danych diagnostycznych oraz zebranych i opisanych kierunkach określonych przez panel ekspertów stworzona została bardzo ciekawa analiza. Swoisty SWOT, określający strategię rozwoju i potrzeb miasta. Panel ekspertów skupiał specjalistów z trzech podstawowych grup: ekspertów wewnętrznych (przeważnie urzędników zajmujących się konkretnymi zadaniami w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, jednostkach podległych oraz innych jednostkach samorządowych), reprezentantów mieszkańców (głównie radnych oraz przedstawicieli organizacji społecznych) oraz ekspertów zewnętrznych – zaproszonych do udziału w pracach z uwagi na ich związki z Zawierciem, reprezentujących różne środowiska (naukowe, biznesowe, organizacje pozarządowe itd.). W strategii zdiagnozowany został stan miasta, sytuacja zewnętrzna, możliwe najkorzystniejsze kierunki rozwoju.

Po wstępnym sformułowaniu podstawowych mocnych i słabych stron Zawiercia zostały one poddane analizie faktograficznej i zweryfikowane. Przyjęto przy tym zasadę weryfikacji negatywnej, tzn. w przypadku wątpliwości rzeczywistego wystąpienia silne strony odrzucano, zaś słabe strony pozostawiano. Analizę szans i zagrożeń dla rozwoju Zawiercia wykonano metodą ekspercką w oparciu o technikę PEST. Zebrano i oceniono podstawowe czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Ocenę powiązano ze strategicznymi dokumentami rozwoju kraju (Narodowe, Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz regionu (Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego). W efekcie uzyskano zestawienie szans i zagrożeń.

Strategia przygotowana pod kierunkiem prezydenta Zawiercia Ryszarda Macha stała się wyjściem do kolejnych dyskusji. Jedną z nich władze samorządowe miasta zorganizowały w połowie maja wspólnie ze starostą zawierciańskim Rafałem Krupą. Jedna z grup ekspertów zewnętrznych rozmawiała o sytuacji społeczno-gospodarczej, poszukiwała rozwiązań pozwalających tworzyć miejsca pracy i gospodarczo rozwijać miasto. Druga grupa panelistów zajęła się sytuacją służby zdrowia, w tym przede wszystkim sytuacją szpitala.

Jak przyznał starosta Rafał Krupa, dyskusja dotycząca służby zdrowia była rzeczowa i niektóre porady powinny znaleźć zastosowanie w zawierciańskiej placówce. Dużo bardziej sceptycznie odniósł się jednak do sytuacji panującej pomiędzy władzą centralną a jednostkami samorządowymi. – Gdybyśmy czekali na pomoc państwa, to szpitala prawdopodobnie byśmy już nie mieli. Przepisy nam utrudniają, a nie pomagają. Jednak poradziliśmy sobie lokalnie – podsumował starosta zawierciański

Dyskusja o sytuacji społeczno-gospodarczej, w której uczestniczyli m.in. prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, szef Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, Marcin Chludziński z Fundacji Republikańskiej, Dominika Staniewicz i Anna Dukat z BCC, prezes Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin-Mikke, poseł SLD Grzegorz Napieralski, przedstawiciele lokalnego biznesu, również oceniona została jako interesująca.

Dużo gorzkich słów padło pod adresem systemu prawnego Polski i osób stanowiących prawo. Wskazywane były liczne przykłady prawnych absurdów, które utrudniają działalność gospodarczą i rozwój biznesu. Gromy padały na system fiskalny i mechanizmy powodujące marnotrawienie publicznych i unijnych pieniędzy. Grzegorz Napieralski, który za stanowienie prawa odpowiada, rozkładał bezradnie ręce…

Niemniej jednak pokazano pewne mechanizmy, których wprowadzenie może choć w jakimś stopniu uzdrowić sytuację regionu zawierciańskiego. Profesor Elżbieta Mączyńska-Ziemacka zwracała uwagę na wyjątkowe położenie miasta i powiatu. Przedsiębiorcy i przedstawiciele BCC apelowali do rządzących, by nie przeszkadzali samorządowcom, skoro nie mogą im pomóc, natomiast samorządowców zachęcali do aktywnego poszukiwania inwestorów. – Zawiercie posiadające strefy inwestycyjne i przyjęty plan zagospodarowania wielu terenów oraz sensowną strategię rozwoju ma tych szans więcej od innych. I chociaż wokół nie jest zielono, to trzeba próbować. Trzeba działać – mówiła szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

(mt)

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 1/2013