niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

WFOŚiGW przekazał pieniądze

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – największego europejskiego źródła pieniędzy na ekologię (ponad pięć miliardów euro w skali całego kraju) – dotację pozyskały dolnośląskie samorządy, a wśród nich gmina Kąty Wrocławskie, gdzie dzięki 5,8 mln zł unijnej dotacji zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jurczycach, zawartość azotu zmniejszy się o 69 proc., a fosforu o 51 proc.

Te finansowe środki pozwolą zrealizować 12 zadań, które będą przeprowadzone przez wrocławski MPWiK, spółki komunalne z Legnicy, Złotoryi, Nowej Rudy, Dzierżoniowa i Bolesławca oraz gminy: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Jawor, Mieroszów, Kamienna Góra i Chojnów. Dzięki wygranej w konkursie beneficjenci pozyskali pieniądze na dofinansowanie dokumentacji projektowej i technicznej i związanej z wykonaniem ocen oddziaływania na środowisko oraz opracowanie studiów wykonalności. Będą także możliwe do sfinansowania wydatki poniesione na opłaty dotyczące decyzji administracyjnych, a łączna wartość konkursowych zadań opiewa na ok. 13,3 mln zł.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na Dolnym Śląsku realizowanych jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a ich łączna wartość to około 870 mln zł – dofinansowanie unijne wynosi 423 mln zł. Ukończono budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały trzy oczyszczalnie ścieków – w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Warto podkreślić że WFOŚiGW we Wrocławiu monitoruje i pomaga w opracowaniu konkursowych projektów, ocenia wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji oraz przekazuje środki unijne.

Dzięki kwocie prawie 6 mln zł będzie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Jurczycach (gmina Kąty Wrocławskie), a umowę na dotację z Programu Infrastruktura i Środowisko 12 sierpnia podpisali: prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa i Janusz Koźmiński, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. Ważne, że oczyszczalnia spełni unijne normy m.in. dotyczące zmniejszenia zawartości azotu i fosforu w ściekach komunalnych, co polepszy jakość wody w rzece Bystrzycy, do której odprowadzane są oczyszczone ścieki. Dzisiaj zakład w Jurczycach przetwarza 2000 metrów sześciennych ścieków na dobę, a po zakończeniu prac jego przepustowość wzrośnie o 900 metrów sześciennych na dobę. Powstające osady zostaną wykorzystane m.in. do rekultywacji gruntów rolnych, a także do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Całkowita wartość projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurczycach – Etap I” wynosi ponad 13,6 mln zł, a inwestycje zostaną zakończone w roku 2015. W etapie drugim planowana jest dalsza rozbudowa zakładu i osiągniecie przepustowości ponad 3,5 tysiąca metrów sześciennych na dobę, co jest niezbędne do skanalizowania południowej części gminy Kąty Wrocławskie.

H.S.