czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: powiat Wrocław

Powiat Wrocławski pomoże gminie Czersk

Po szkole. Po pracy
14 września 2017 podczas XVIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego na wniosek starosty Romana Potockiego została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu tego roku. Uchwała Rady Powiatu wrocławskiego przewiduje przeznaczenie 50 tysięcy złotych jako pomoc finansową na usunięcie skutków związanych z działaniem sił natury. Postawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Gminą Czersk. W związku z kataklizmem jaki dotknął wiele obszarów na północy Polski , Powiat Wrocławski w pełni solidaryzuje się z mieszkańcami poszkodowanych terenów i pragnie udzielić wsparcia finansowego na usuwanie skutków nawałnicy. Gmina Czersk ucierpiała najbardziej dlateg...

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Strategia dobra dla ludzi

Uncategorized
Rozmowa z Ryszardem Jaroniem, przewodniczącym Rady Powiatu Wrocławskiego – Niedługo półrocze… Co jest najważniejsze w tym roku dla Powiatu Wrocławskiego? – Oczywiście, najważniejszym dla nas zadaniem jest realizacja budżetu i założonych przez nas planów na ten rok oraz bieżące wykonywanie zadań postawionych przez Radę Powiatu Wrocławskiego i Zarząd Powiatu. – Czy to się udaje? – Na razie tak! Wszystkie procedury przetargowe zostały otwarte i przystępujemy do realizacji działań. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w komunikację, zadania dotyczące infrastruktury drogowej, co w naszym powiecie jest jednym z priorytetów. W zasadzie dla każdej z naszych gmin wyznaczony jest pakiet, który ma być realizowany w tym roku i każda gmina realizuje autorski program...