poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Strategia dobra dla ludzi

Rozmowa z Ryszardem Jaroniem, przewodniczącym Rady Powiatu Wrocławskiego

Niedługo półrocze… Co jest najważniejsze w tym roku dla Powiatu Wrocławskiego?

– Oczywiście, najważniejszym dla nas zadaniem jest realizacja budżetu i założonych przez nas planów na ten rok oraz bieżące wykonywanie zadań postawionych przez Radę Powiatu Wrocławskiego i Zarząd Powiatu.

Czy to się udaje?

– Na razie tak! Wszystkie procedury przetargowe zostały otwarte i przystępujemy do realizacji działań. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w komunikację, zadania dotyczące infrastruktury drogowej, co w naszym powiecie jest jednym z priorytetów. W zasadzie dla każdej z naszych gmin wyznaczony jest pakiet, który ma być realizowany w tym roku i każda gmina realizuje autorski program Powiatu Wrocławskiego „Bezpieczna Droga”. Uzgodniliśmy z gminami, że Powiat w każdej z nich – dla poprawy bezpieczeństwa – inwestuje corocznie 300 tys. zł w sieć chodników i każda z gmin wyraziła na to zgodę. Warto podkreślić, że będzie to realizowane w partnerstwie i każda z gmin także będzie dokładała własne 300 tys. zł do tych inwestycji. Zatem będziemy budować chodniki przy drogach powiatowych i do końca kadencji zamierzamy na to przeznaczyć ponad 8 mln zł. Dzięki temu zwiększy się ilość chodników przy drogach powiatowych, a co za tym idzie – poprawi się bezpieczeństwo pieszych.

Nowe programowanie unijne rusza dość niemrawo.

– Zamykamy jeszcze poprzednią unijną perspektywę i rozpoczynamy negocjacje dotyczące nowej perspektywy 2014-2020. Nie ma jeszcze szczegółów i wszystko jest uwarunkowane współpracą w ramach Aglomeracji Wrocławskiej. Dla nas najważniejsze jest komunikacja i dobre skomunikowanie się z centrum naszej aglomeracji – Wrocławiem.

Będą na to pieniądze w nowym rozdaniu?

– Myślę, że tak.

– A co jest najważniejsze w strategii Powiatu Wrocławskiego?

– Strategię tę modyfikujemy i jednym z najważniejszych jej priorytetów jest wspomniana już przeze mnie poprawa komunikacji. Chcę też podkreślić, że umieszczamy w niej wszystkie programy i działania służące dobru mieszkańców powiatu wrocławskiego dotyczące bezpieczeństwa, komunikacji i wypoczynku oraz rekreacji.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu ruszył pierwszy cykl spotkań edukacyjnych z udziałem sołtysów z terenu powiatu wrocławskiego. Celem projektu realizowanego przez Powiat jest m.in. zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców powiatu związanej z prawami i obowiązkami konsumentów i rejestracją organizacji pozarządowych.

Uczestnicy spotkań dowiedzą się także o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, a także o zasadach pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Powiatu Wrocławskiego przez mieszkańców i organizacje pozarządowe.

Cykl spotkań z sołtysami realizowany jest w ramach szerszego projektu „Nieodpłatna Pomoc i Edukacja Prawna w Powiecie”. Pierwszy cykl spotkań, rozpoczęty w kwietniu, trwać będzie do czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.