sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Kotla

Kotla: Dobre owoce współpracy

Uncategorized
Położona w powiecie głogowskim Kotla jest najdalej wysuniętą na północ gminą województwa dolnośląskiego, graniczącą z województwem lubuskim. Lasy stanowiące 40 proc. powierzchni gminy, stawy i inne cieki wodne, a przede wszystkim Łęgi Głogowskie są naturalnym bogactwem tej ziemi, lecz nie mniej ważni są dla niej ludzie ją zamieszkujący. Ludzie ci od dziada pradziada uprawiali tutaj ziemię, czerpali z niej co najlepsze, ale także opiekowali się tą ukochaną ziemią, a gdy było trzeba – ofiarnie jej bronili.   Dzisiaj gmina Kotla rozwija się w sposób zrównoważony, czerpie – w miarę swych możliwości – ze zdobyczy cywilizacyjnych i wzbogaca infrastrukturę. – W roku ubiegłym ukończyliśmy dużą, kosztochłonną inwestycję kanalizacyjną, na którą pozyskaliśmy pokaźne środki f...

Od serca i pamięci

Uncategorized
To były czasy trudne i zawiłe. Czasy powojenne, czasy budowania nowego państwa – PRL-u – i nowego społeczeństwa. Czasy, gdy tu, na tzw. Ziemiach Odzyskanych, budowały się nowe małe ojczyzny, nowe społeczności. Czasy, które dla części Polaków są już historią. Trzeba więc robić wszystko, aby tę historię następnym pokoleniom przekazywać.   „Osadnicy i ich następcy. Relacje i wspomnienia mieszkańców gminy Kotla” to takie właśnie owej historii przekazywanie. A właściwie – opowiadanie jej, osobiste, od serca i pamięci. To kolejna już publikacja zajmująca się powojennym osadnictwem na terenie gminy Kotla i na pewno cieszyć się będzie podobnym zainteresowaniem jak poprzedzające ją „Relacje i wspomnienia osadników rejonu gminy Kotla” (wyd. 2007 i 2012), bowiem nic chyba ci...