środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Szkoła ze świętym patronem

Szkoły noszące imię Jana Pawła II posiadają w swoim programie nie tylko 45-minutowe lekcje, przerwy i dzwonek. To placówki, które mają swoją misję.

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu jako pierwsza w diecezji świdnickiej otrzymała imię Jana Pawła II, a uroczystościom wówczas przewodniczył ks. prof. Ignacy Dec – biskup świdnicki. 27 maja tego roku społeczność szkoły obchodzić będzie 10. rocznicę tego wydarzenia.

– Procedura wyboru patrona jest bardzo ściśle określona. W szkole był przeprowadzony plebiscyt i niemalże jednomyślnie został wybrany Jan Paweł II. Następnie dopełniliśmy wszystkich formalności. Było to przed dziesięciu laty. W program szkoły zostały wpisane zajęcia związane z przybliżeniem postaci wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dziś program nauczania opiera się na wartościach, jakie przekazał nam papież. Organizujemy także konkursy nie tylko dla naszych uczniów, ale także dla uczniów z gminy i spoza niej, które propagują osobę naszego patrona, przybliżają wiedzę o nim, zachęcają do zgłębienia tajników, literatury o św. Janie Pawle II. Wymownie w wychowaniu kolejnych pokoleń nasz nadrzędny cel określa obrana przez nas misja: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich” – jak powiedział nasz patron Jan Paweł II – mówi dyrektor szkoły Alicja Lasocka.

Gorącym orędownikiem nadania Szkole Podstawowej w Grodziszczu imienia Jana Pawła II był ś.p. ks. prałat Bolesław Kałuża, proboszcz parafii św. Anny. – Ksiądz Kałuża wspierał szkołę moralnie i materialnie. Pomagał nam w nawiązywaniu kontaktów ze znanymi osobami: Hanną Suchocką, Tadeuszem Mazowieckim, Adamem Bujakiem i Arturo Marim. Był prawdziwym przyjacielem naszej szkoły; miał z nią stały kontakt. Zapraszaliśmy Go na różne uroczystości szkolne. Fundował dzieciom nagrody, wyjazdy, inspirował, zachęcał. Zależało mu na każdym dziecku – dodaje dyrektor szkoły w Grodziszczu.

„Gratuluję! Wreszcie dopięliście swego. A teraz kroczcie drogą, którą ukazuje Ten, którego Imię przyjęliście” – pisał 27 kwietnia 2004 r. ks. prałat Kałuża, umieszczając swój wpis w kronice szkolnej.

27 maja 2014 r. wójt gminy Świdnica, dyrektor szkoły, Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy i uczniowie mają zaszczyt zaprosić na jubileuszowe obchody 10 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Grodziszczu imienia Jana Pawła II.

Program uroczystości:

Godz. 9.30 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Grodziszczu, pod przewodnictwem J. E. Ks. Prof. dr hab. Ignacego Deca – biskupa świdnickiego.

Godz. 10.45 – Odsłonięciem tablicy pamiątkowej w budynku szkoły i przemarsz na świetlicę.

Godz. 11.30 – Uroczysta akademia – świetlica w Grodziszczu.

Godz. 12.45 – Poczęstunek.