środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Świdnica – gmina: Najlepsi z najlepszych

Dwieście dziesięć stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wręczyła 25 czerwca br. uczniom gminnych placówek oświatowych wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. W tym roku prymus gminy zdobył średnią 6,0. Łączna kwota nagród, jaka trafiła do najzdolniejszych uczniów, wyniosła 33 420 zł. To jednak nie koniec dobrych informacji o gminnej oświacie. Z ostatnich egzaminów gimnazjalnych uczniowie w Pszennie, Lutomi Dolnej oraz Witoszowie Dolnym zdobyli wyniki powyżej średniej w województwie dolnośląskim i w kraju.

Koniec roku szkolnego to tradycyjnie czas podsumowań. Uroczystość wręczenia statuetek prymusów oraz stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe już na stałe zagościła w kalendarzu Gminnego Zespołu Oświaty. Z uwagi na dużą liczbę nagradzanych uczniów odbywa się ona w świetlicach. Jednak w tym roku jedna z największych sal w Grodziszczu ledwie zdołała pomieścić wszystkich laureatów.

 


Prymusi gminy Świdnica

 

Chcąc otrzymać to upragnione dla każdego ucznia wyróżnienie, należało pracować przez cały rok szkolny. Na koniec najzdolniejsi uczniowie zarówno w szkołach podstawowych, jak i gimnazjach musieli wykazać się średnią ocen na poziomie minimum 5,0.

– To bardzo cieszy. Dla mnie jest to miły dzień w roku, bowiem widać efekty pracy nauczycieli, dyrektorów, uczniów, ale jest to satysfakcja również dla organu prowadzącego – mówiła wójt Teresa Mazurek podczas wręczenia stypendiów. – Zawsze powtarzam, że inwestycje w oświatę, w siebie i w naukę procentują. Tego zgromadzonego kapitału nikt nam nie zabierze. Serdecznie gratuluję znakomitych wyników w nauce. Pracowaliście ciężko i wytrwale przez cały rok. Teraz przed wami okres zasłużonego wypoczynku. Życzę, aby tegoroczne wakacje były bezpieczne. Dziękuję uczniom klasy II z SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu za program artystyczny. Ekologia, utylizacja odpadów i ochrona środowiska, którą zaprezentowaliście na scenie, wpisuje się w nasze priorytety gminnej edukacji, a także w zbliżające się zmiany przepisów o gospodarce odpadami. Słowa uznania i podziękowania kieruję do wszystkich nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy pracowali z wami przez cały miniony rok szkolny

Najwyższe nagrody finansowe, po 500 zł, trafiły do prymusów, natomiast uczniowie nominowani do tytułu osobowość szkoły otrzymali po 400 zł, a stypendyści, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie, po 120 zł, w tym również prymusi i osobowość szkoły.

Największą liczbą stypendystów mogą pochwalić się kolejny rok z rzędu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie (34 uczniów) oraz Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (44 uczniów). Prymusem gminy Świdnica została Maja Kozłowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie. Maja uzyskała średnią ocen 6,0.

Znamy także wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Zdecydowaną większość egzaminów uczniowie trzech gminnych gimnazjów napisali powyżej średniej w województwie dolnośląskim, a nawet i w kraju.

Na terenie gminy Świdnica funkcjonują trzy gimnazja: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomi Dolnej, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, Gimnazjum w Witoszowie Dolnym.

– Wszystkie trzy placówki wyposażone są w bardzo dobrą bazę dydaktyczną – mieszczą się w nowych lub odnowionych budynkach, mają sale gimnastyczne (w Witoszowie nawet pełnowymiarową, nowoczesną halę sportową), boiska sportowe („orlik” w Lutomi, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Pszennie), dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym komputerowe, biblioteki, w których działają Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, działa także Szkolny Ośrodek Kariery w Lutomi Dolnej, w którym odbywają się zajęcia zawodoznawcze – podkreślała wójt Teresa Mazurek. – Wszystkie placówki są bezpieczne, posiadają monitoring. Na zewnątrz budynków oraz na korytarzach zamontowane są kamery, obiekty są ogrodzone i dozorowane. We wszystkich gimnazjach realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które umożliwiają uczniom rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Szkoły uczestniczą w projektach i programach realizowanych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Krzyżowa i innymi partnerami.

(TS)

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 2/2013