sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Środowisko i biznes

Tegoroczną ekspozycję targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (11-14.10.2016) tworzyło siedem salonów tematycznych. Kilkaset firm zaprezentowało rozwiązania optymalizujące procesy, a jednocześnie przyjazne środowisku.

Mówi się, że targi są barometrem tego, co dzieje się w branży. Niezaprzeczalnie POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu to prezentacja trendów i kierunków tego, co dzieje się w poszczególnych sektorach: energia, OZE, odpady i recykling, rekultywacja i rewitalizacja, woda i ścieki oraz produkty i usługi dla samorządów.

Ekspozycja POL-ECO-SYSTEM i bogaty program wydarzeń były dla uczestników i odwiedzających możliwością poznania potencjału gospodarczo-ekologicznego Polski oraz innych krajów uczestniczących w targach. Rynkowe nowości, wymiana doświadczeń, dyskusje… Tak wyglądały targowe dni.

Podczas tegorocznych targów pokazano między innymi najnowocześniejsze metody gromadzenia i transportu odpadów, sortowania i zagospodarowywania oraz obróbki i składowania odpadów. Nie zabrakło także firm, które pokazały, jak najlepiej (i finansowo najkorzystniej) przeprowadzać działania związane z odzyskiwaniem, recyklingiem i utylizacją m.in. metali, szkła, gumy, plastiku, papieru i kartonu, drewna, materiałów budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Spora część targowej ekspozycji poświęcona była sprawom związanym z utrzymaniem czystości i porządku w mieście (ulice, place, parkingi, chodniki, kanalizacja) oraz utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych (parki, boiska i stadiony, miejskie rabaty, zieleńce). To był na pewno jeden z tematów, który wzbudził zainteresowanie przedstawicieli samorządów.

Swoich targowych fanów miały też ekspozycje dotyczące wytwarzania energii, w tym przede wszystkim energii odnawialnej, oraz technologie energooszczędne. Zainteresowani mogli zdobyć także informacje związane ze sposobami finansowania takich inwestycji.

Oddzielnym tematem, któremu poświęcono na POL-ECO-SYSTEM sporo miejsca i uwagi, były gospodarka wodno-ściekowa (m.in. uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) i ochrona przeciwpowodziowa. Kilka firm zaprezentowało również technologie ochrony środowiska związane z eliminacją wibracji i hałasu, ochrony powietrza, minimalizacji emisji gazów oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Nie zabrakło także informacji i rozwiązań związanych z transportem zrównoważonym. Wszyscy mogli także odwiedzić targowe Miasteczko Ekologiczne. Przedstawiciel resortu środowiska uczestniczący w poznańskich targach zapowiedział, że bardzo istotnymi elementami polityki środowiskowej obecnego rządu będą gospodarka o obiegu zamkniętym, zapisy porozumienia paryskiego oraz innowacyjne technologie.

Podczas tegorocznych targów jedenastu laureatów odebrało Złote Medale MTP. Nagrodzone produkty to: • aeratory rurowe EKOTON (ten typ urządzeń jest stosowany w systemach napowietrzania na różnych etapach oczyszczania ścieków), • belownice EUROPRESS, • kontener syntetyczny SoilTain, • mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy Pronar MRW 2.1010, • riksza Lotta, • SMART ENERGY SYSTEM – innowacyjny produkt firmy Energy Solutions (składa się on z szeregu modułów, w tym uzdatniania paliwa gazowego, produkcji pary technologicznej, gorącej wody, chłodu, energii elektrycznej), • słup ogłoszeniowy „Tenor” spółki Astromal, • Husqvarna Fleet Services (system zarządzania parkiem maszynowych w pielęgnacji terenów zieleni), • technologia biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w warunkach tlenowych „Bio innovation” zaprezentowana przez spółkę Nova z Nowego Sącza, • urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody HDS 13/35 De Tr, • zamiatarka S2 Urban-Sweeper.

(ont)