sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Środa Śląska: Spokojnie w przyszłość

Kiedyś były prezydent USA Bill Clinton powiedział: „Po pierwsze gospodarka, głupcze!” i to samo usłyszałem przed laty, gdy po raz pierwszy rozmawiałem z burmistrzem Środy Śląskiej Bogusławem Krasuckim, dla którego wysokość budżetu gminy i jej siła gospodarczo-ekonomiczna, lokowanie się nowych firm i walka z bezrobociem były zawsze na pierwszym miejscu. Dopiero po realizacji tych priorytetów, gdy znalazły się odpowiednie środki, wydawano je rozsądnie między innymi na kulturę, sport i rekreację. Ponadto w Środzie Śląskiej już od długiego czasu stawia się na zrównoważony rozwój gminy, aby żadna ze sfer życia nie była traktowana po macoszemu.

Zrównoważony rozwój Środy Śląskiej ma swoje przełożenie w ogólnopolskich rankingach samorządowych, gdzie ocenia się nawet kilkanaście różnych, istotnych dla rozwoju gminy spraw. W tych zewnętrznych konkursach gmina bardzo często znajdowała się na czołowych lokatach w kraju, a najlepszym przykładem niechaj będzie ostatni, tegoroczny plebiscyt „Rzeczpospolitej” na najgospodarniejszą gminę, w którym w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Środa Śląska zajęła 23. miejsce w Polsce (na 903 gminy) i 5. pozycję na Dolnym Śląsku. Natomiast w rankingu tej samej gazety Innowacyjne Gminy Miejskie i Miejsko-Wiejskie, wyróżniającym gminy rozwijające się nowocześnie, Środa Śląska zajęła 59. miejsce w kraju i 7. pozycję w województwie dolnośląskim.

Kto lepiej zna gminę Środa Śląska, dobrze wie, iż rzeczywiście jest ona zarządzana przez nowoczesny samorząd, który w ostatnim czasie zadbał, aby prestiżowe firmy – także o światowej renomie – zainwestowały właśnie na średzkich terenach, w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będącej jednym z największych kompleksów inwestycyjnych w kraju. Niedawno uroczyście otworzono na jej terenie największą w Europie fabrykę katalizatorów firmy BASF, która tylko w pierwszym etapie budowy zainwestowała około 90 mln euro, a gdy uruchomionych zostanie wszystkich dziesięć planowanych linii produkcyjnych, wartość inwestycji wzrośnie do 150 mln euro. BASF to tylko jedna z wielu wielkich i znanych na całym świecie firm, które zainwestowały w średzkiej podstrefie, zainwestowały i tego nie żałują.

O przyszłość i rozwój Środy Śląskiej mieszkańcy tej gminy mogą być spokojni, bowiem jej świetny menedżer, burmistrz Bogusław Krasucki, zgromadził wokół siebie ludzi potrafiących dobrze pracować. Dobrze również układa się współpraca burmistrza z radnymi, co też leży u podstaw sukcesu gminy, bo pracować zgodnie to po prostu oznacza pracować lepiej.

H.S.
 

W ostatnim okresie programowania unijnego wiele inwestycji Środa Śląska realizowała przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych, także unijnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013: • rekultywacja wysypiska śmieci w Wojczycach, • opracowanie i wdrożenie e-usług dla średzkiej społeczności, • utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele św. Andrzeja w Środzie Śląskiej, • budowa basenu, • rewitalizacja miasta, • informatyzacja domu kultury, • wymiana kotła gazowego w kotłowni UM, • przełożenie części dachu ratusza i budowa parkingu, • budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: • budowa świetlic wiejskich w Wojczycach i Michałowie, • aktywizacja mieszkańców Rzeczycy, Lipnicy i Brodna poprzez budowę świetlic wiejskich i budowę zaplecza socjalno-szkoleniowego z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie, • budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalimierzu, Jugowcu i Krynicznie, • przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Szczepanowie, • indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych gminy.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: • projekt „Sprawni – niepełnosprawnym”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: • inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w Środzie Śląskiej, Ciechowie i Bukówku.

Program Comenius: • prewencja od początku.