wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów: Czas rozkwitu

W listopadzie kończy się szósta kadencja władz samorządowych. Lata 2010-2014 dla chojnowskiego samorządu stanowiły kontynuację rozpoczętych wcześniej inwestycji i okres realizacji kolejnych zadań. Chojnów, miasto z 700-letnią historią, miał w przeszłości swoje wzloty i upadki. Ostatnich kilkanaście lat to dla tej aglomeracji czas zmian i rozkwitu. Władze kładą szczególny nacisk na rozwój sfery gospodarczej i społecznej, stąd decyzje o inwestycjach, skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i mieszkańców.

Przez ostatnie cztery lata przeznaczono na cele inwestycyjne blisko 19 mln zł. W tym czasie samorząd pozyskał ponad 14 mln zł środków pozabudżetowych. Pod koniec 2010 roku zakończono długo oczekiwaną budowę miejskiego basenu. Chojnowianie i mieszkańcy okolic za przystępną cenę mają do dyspozycji dwie sauny, solarną łąkę, jacuzzi, basen sportowy i nieckę z atrakcjami wodnymi. Uczniowie miejskich szkół korzystają natomiast z bezpłatnych – finansowanych przez miasto – zajęć na basenie w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Dumą kończącej się kadencji są dwie wyróżnione w X edycji konkursu „Dolnośląska Budowa Roku” inwestycje – rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi oraz remont zabytkowego Domu Schrama. Pierwsza z nich obejmowała wymianę kanalizacji, oświetlenia, modernizację dróg i chodników. W ramach projektu, który nawiązywał charakterem i funkcją do czasów świetności miasta w XIII i XIV wieku, przearanżowano zieleń, zamontowano stylizowane latarnie i zmieniono małą architekturę. W centralnym punkcie znajduje się fontanna z postacią tkacza, przypominająca o rzemieślniczych tradycjach miasta. Dom Schrama jest z kolei jedną z najstarszych kamienic w pierzei rynku. Zgodnie z inskrypcją tablicy fundacyjnej, zachowanej w sieni, dom zbudował w roku 1544 obywatel Chojnowa, Hans Schram. Dziś, po generalnym remoncie, w obiekcie działają organizacje pozarządowe, kilkanaście sekcji, odbywają się spotkania licznych grup społecznych i miejskie uroczystości.

Estetykę miasta poprawiło też kilka innych projektów. Przeprowadzono np. drugi etap prac konserwatorsko-remontowych zabytkowej Baszty Tkaczy, która służy obecnie jako punkt widokowy, swoje prace wystawiają tu też lokalni artyści. W miejsce zniszczonej i stwarzającej zagrożenie kładki nad Skorą wybudowano nową, a w jej otoczeniu wykonano polbrukowe ciągi piesze.

Niezwykle atrakcyjnie zapowiada się rozpoczęta kilka miesięcy temu rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego, zlokalizowanych w osiedlowej okolicy. Miejsce wypoczynku i rekreacji wyposażono m.in. w niewielkie alejki, ławeczki, pergole, nowoczesne oświetlenie, zielone zakątki oraz plażę przy akwenie, gdzie tryskać będzie pływająca fontanna. W trakcie realizacji jest budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska na terenie Klubu Sportowego Chojnowianka.

Cztery lata ostatniej kadencji to także kontynuacja poprawy bazy oświatowej. W każdej z placówek dokonywano niezbędnych remontów – m.in. wymiany pokryć dachowych, instalacji wodnych i cieplnych, w Szkole Podstawowej nr 4 trwa obecnie generalny remont sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. Dobiega też końca kolejna duża inwestycja – przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie miejsce znajdą m.in. działające w mieście grupy taneczne, teatralne i muzyczne. Będzie tu pracownia plastyczna, ceramiczna i ogólnodostępna kręgielnia.

W sferze gospodarki komunalnej wiele inwestycji dotyczy przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wymiany nawierzchni lub budowy dróg i ciągów pieszych, oświetlenia, parkingów.

Te działania przekładają się bez wątpienia na postrzeganie miasta jako interesującego miejsca do inwestowania. Od 2006 roku Chojnów proponuje przedsiębiorcom tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy, które skorzystały z tej oferty, sukcesywnie rozbudowują się, zatrudniają nowych pracowników, zdobywają nowych kontrahentów.

Wszystkie inwestycje wpływają na komfort życia mieszkańców i przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnej. W Chojnowie działa kilkanaście organizacji pozarządowych skupiających kilkaset osób. Jednostki samorządowe – Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne i Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – oferują szeroki wachlarz zajęć zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci czy młodzieży. Dodatkowo ze społeczną inicjatywą często wychodzą na zewnątrz szkoły i przedszkola. W sumie w ciągu roku odbywa się ponad sto imprez kulturalno-sportowych skierowanych do mieszkańców i turystów.