wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Samorząd to też pracodawca

Do 28 lutego można składać wnioski w ramach drugiej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2014. Samorząd jako pracodawca”. Konkurs jest częścią projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, realizowanego przez Związek Miast Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych w ramach programu „Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski oraz prezesi Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP.

Konkurs ma przyczynić się do rozwoju dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność i efektywność. Dlatego w tej edycji konkursu organizatorzy proszą o zgłaszanie dobrych praktyk w dziedzinie dialogu między pracodawcami samorządowymi a pracownikami oraz rozwiązań z zakresu kultury organizacyjnej, sprzyjających podnoszeniu motywacji pracowników. Organizatorów interesuje podmiot samorządowy jako pracodawca, który poprzez rozwój kadr, stosowanie skutecznych systemów motywacyjnych, partnerskie negocjowanie układów zbiorowych i kształtowanie dobrych relacji z pracownikami oraz związkami zawodowymi dąży do uzyskania lepszej jakości usług dla mieszkańców.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu lokalnego niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne.

Nagrodą dla laureatów będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2014. Samorząd jako pracodawca” oraz wyjazd studialny do Norwegii. Wszelkie bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej Związku Miast Polskich.

(inf)