niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Rudniki: Z grantami coraz trudniej

Rozmowa z Andrzejem Pyziakiem, wójtem gminy Rudniki

Do końca roku wcale niedaleko, a w pierwszym kwartale przyszłego roku pierwsze nabory z unijnego programowania.

– Oczywiście, że się do tego przygotowujemy, choć nowe projekty są dosyć trudne, co zresztą było od początku zapowiadane. Krótko mówiąc, nam nie będzie łatwo sięgać po unijne granty.

Z drugiej strony szkoda nie skorzystać z tak dużej szansy…

– …i nie możemy sobie na to pozwolić, a mamy dość duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pierwsze niezbyt trudne programy udało nam się nieźle zrealizować, a teraz – jak podkreśliłem – programy są coraz trudniejsze.

A rok 2015?

– Nie jest dla nas zły, bowiem udało się nam parę zadań z powodzeniem kontynuować i zakończyć, ale wydarzyło się także kilka nowych dobrych spraw. Zakończyliśmy dużą inwestycję w Dalachowie, dofinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – to prawie dwa kilometry drogi, z chodnikiem i odwodnieniami. Wartość tego zadania to prawie 1,5 mln zł, a dostaliśmy 80 proc. dofinansowania. Udało się nam także w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki – przyp. autora) wspólnie ze starostwem przebudować w Dalachowie inną drogę powiatową. Było to także kosztowne zadanie opiewające na ponad milion złotych, ponieważ trzeba było wykonać tam kanalizację burzową. Ponadto rozbudowaliśmy sieć kanalizacyjną z Rudnik w kierunku Jaworzna, w ten sposób obejmując zasięgiem sieci kanalizacyjnej zarówno nasze tereny inwestycyjne, jak i stację paliwową i zajazd „Złota Kaczka”. Poza tym w Rudnikach zagospodarowaliśmy teren, gdzie odbywają się imprezy plenerowe – wykonaliśmy zadaszenie i mogliśmy się tam godnie spotkać na gminnych dożynkach. Ponadto w ramach Funduszu Rekultywacji Gruntów wykonaliśmy 600 metrów drogi obsługującej przede wszystkim naszych rolników.

Rudniki są gminą rolniczą, a susza dała się rolnikom nieźle we znaki.

– Susza dotknęła nas bardzo mocno, nawet mocniej, niż widzi się to w sprawozdaniach wojewody opolskiego. Leżymy
w takim miejscu, gdzie ilość opadów jest zawsze poniżej średniej wojewódzkiej. Plony zbóż ozimych nie były bardzo złe, gorzej ze zbożami jarymi, a z kukurydzą jest fatalnie i na ziarno jej nie będzie. Trudna jest sytuacja także w gospodarstwach prowadzących produkcję bydlęcą, ponieważ wyschły łąki i pastwiska.

A tegoroczne dożynki?

– Cóż, rolnik pracuje w warsztacie pod chmurką, ciągle narażony jest na kaprysy aury i bez względu na to, jakby się starał, nie wszystko zależy tylko od niego. Dożynki są wielkim świętem całej naszej społeczności zwieńczającym całoroczną pracę rolników, sadowników i pszczelarzy i bez względu na to, jakie są plony, trzeba za nie dziękować i cieszyć się z tego, co urodziła ziemia.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Od kilkunastu lat samorząd gminy Rudniki podejmuje szereg działań służących tworzeniu przyjaznego klimatu gospodarczego oraz inwestycyjnego. Ściśle współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Wykorzystuje różne formy promocji, chcąc zainteresować swoją ofertą inwestycyjną m.in. poprzez strony internetowe Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego, gminy Rudniki, foldery promocyjne oraz artykuły w czasopismach branżowych i prasie lokalnej. Gmina jest właścicielem kilku terenów inwestycyjnych typu „greenfield” oraz „brownfield”, które zlokalizowane są m.in. w Rudnikach i Jaworku. Łączna powierzchnia wspomnianych terenów przekracza 6,5 ha. Ich atutem jest bliskie bądź bezpośrednie położenie przy drogach krajowych nr 42 relacji Kluczbork – Radomsko oraz nr 43 Wieluń – Częstochowa.

W odległości 3 km oraz 3,5 km znajdują się dwie stacje kolejowe (w tym jedna z bocznicą kolejową). Pomimo iż w odległości nie większej niż 200 metrów znajdują się wszelkie podstawowe media, wskazane jest dozbrojenie terenów inwestycyjnych. Rozważa się również objęcie ich specjalną strefą ekonomiczną.

Samorząd gminy wyznaczył – zarówno w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – strefę aktywności gospodarczej (pod działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz energię odnawialną). Do strefy tej przynależą zarówno tereny będące własnością gminy, jak również tereny pozostające w posiadaniu osób prywatnych.

Gmina posiada bardzo wysoki poziom kwalifikacji w sferze pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych, co potwierdzają:

  • certyfikat „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora” nadany przez marszałka województwa opolskiego (pod patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych),

  • ukończone cykle szkoleń pn. „Profesjonalna Obsługa Inwestora” organizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,

  • „GMINA FAIR PLAY” – certyfikowana lokalizacja inwestycji.

 

Ponadto na terenie gminy Rudniki funkcjonuje Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zadaniem Inkubatora jest tworzenie korzystnych warunków do powstania nowych miejsc pracy oraz animowanie rozwoju gospodarczego na terenie gminy Rudniki. Inkubator dysponuje czterema lokalami pod wynajem, na preferencyjnych warunkach. Celem działania Inkubatora jest wzmocnienie inkubowanych przedsiębiorstw w najtrudniejszym początkowym okresie ich istnienia.

Każdy przedsiębiorca z siedzibą w Inkubatorze oprócz niskiego czynszu za wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą może liczyć na:

  • usługi biurowe,

  • bieżące doradztwo ze strony pracownika Inkubatora,

  • dostęp do internetu,

  • pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich,

  • możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu: biznesplanu, księgowości, doradztwa prawnego,

  • promocję poprzez stronę internetową Inkubatora itp.

Ponadto Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości jest organizatorem wielu szkoleń skierowanych do przedsiębiorców funkcjonujących na terenie gminy oraz osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W najbliższym czasie Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości będzie uczestniczył w akcji „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”.