sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Radwanice: Liderzy słonecznej energii

To gmina będąca przykładem rozwojowej ciągłości, wieloletniego dobrego zarządzania, pomysłowości i zaradności. Świadczą o tym m.in. metalowe słonie wykonane na cześć zdobytego w roku 1974 tytułu Krajowego Wicemistrza Gospodarności oraz późniejsze spektakularne osiągnięcia miejscowego samorządu. A dzisiejsze Radwanice to gmina innowacyjnie zarządzana, gdzie konsekwencja idzie w parze z zapobiegliwością, pracowitością i otwartością na wyzwania niesione przez XXI wiek.

W roku 2010 w rankingu „Europejski Samorząd” dziennika „Rzeczpospolita”, wyróżniającym gminy najlepiej pozyskujące i wydające finansowe środki unijne, Radwanice w kategorii gmin wiejskich zajęły 14. lokatę w kraju (na 1576 samorządów), a w roku 2011 w tym samym rankingu gmina uplasowała się na drugiej pozycji w Polsce i oczywiście pierwszym w województwie dolnośląskim. Także w roku 2011 Radwanice zostały laureatem nagrody „Dolnośląski Gryf” za efektywność w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy.

Dzisiejsza gmina Radwanice zarządzana jest energicznie i nowocześnie, a podejście do środowiska naturalnego jest przykładem dla wielu innych samorządów. – Wybudowaliśmy farmę fotowoltaiczną w Buczynie i była to pierwsza tak duża farma na Dolnym Śląsku – mówi wójt Paweł Piwko. – Od tego czasu zainteresowanie naszą gminą bardzo wzrosło, kolejnych osiem farm przechodzi etapy procedowania i wydawania pozwoleń na budowę. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że gmina Radwanice położona jest w najlepiej nasłonecznionej części regionu i trzeba z tego skorzystać. Poza tym panele fotowoltaiczne nie budzą tylu sprzeciwów i kontrowersji co na przykład wiatraki. To czysta energia uzyskiwana ze słońca, idziemy w dobrym kierunku, bowiem odnawialne źródła energii to nasza przyszłość i wypełnianie unijnych zobowiązań.

W gminie Radwanice, jak w każdym roku, także w 2016 najważniejsze są inwestycje. – Kładziemy duży nacisk na gospodarkę wodno-ściekową – podkreśla wójt Paweł Piwko. – W tej kadencji zamierzamy wybudować dwie oczyszczalnie ścieków i w tym roku rozpoczęła się budowa pierwszej z nich. Poza tym przystąpiliśmy do wymiany azbestowych sieci wodociągowych. Corocznie kanalizujemy jedną z naszych miejscowości, to główny priorytet mój i naszej rady gminy. Ponadto przygotowujemy projekt termomodernizacji – wymiany źródeł ciepła – w jednej z naszych szkół i liczę na dofinansowanie tego zadania. Staramy się również o środki zewnętrzne na przeprowadzenie projektu e-urząd i przystąpimy do opracowania lokalnego programu rewitalizacji.

Kiedyś były prezydent USA Bill Clinton, pytany o to, co jest najważniejsze w życiu państwa, powiedział m.in.: „Przede wszystkim gospodarka, głupcze”. W gminie Radwanice wójt, jego współpracownicy i radni dobrze o tym wiedzą. – Przygotowujemy obszar pod strefę przemysłową, lokalizacja jest dobra, przy głównym węźle budowanej drogi S3 i drogi krajowej nr 12. Chcemy, aby w przyszłości było to 160 ha pod przemysł – wyjaśnia Paweł Piwko. – Najważniejsze, że będą tam wszystkie potrzebne inwestorom media, a uruchomienie naszej strefy planujemy w tym samym czasie, co otwarcie drogi S3, czyli w czerwcu 2018 roku.

S.G.