środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pielgrzymka: Rok na cztery z plusem

Rozmowa z Tomaszem Sybisem, wójtem gminy Pielgrzymka

Do końca roku niecałe dwa miesiące…

– …a był to dla nas rok całkiem dobry, choć zapowiadał się paskudnie. Wiele zamierzeń zrealizowaliśmy, inne są kontynuowane i udało się nam pozyskać trochę zewnętrznych środków finansowych. Wreszcie ruszyły też rozstrzygnięcia konkursów związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym, przeprowadzimy duży projekt edukacyjny w trzech naszych szkołach – gimnazjum i dwóch podstawówkach – i przygotowujemy się do podpisania umowy.

A co było dla was najważniejsze?

– Przede wszystkim inwestycje drogowe, które zrealizowaliśmy i zrealizujemy jeszcze w kilku miejscowościach – Twardocicach, Wojcieszynie, Nowej Wsi Grodziskiej i Czaplach. Na te zadania korzystaliśmy głównie z pieniędzy otrzymanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych i z Agencji Nieruchomości Rolnych. Ponadto ważnym zadaniem, na które nasza społeczność czeka już kilka lat, jest zakup średniego samochodu ratowniczego dla jednostki pożarniczej w Pielgrzymce. Umowa już została podpisana i jest w trakcie realizacji.

Składacie kilka wniosków o dofinansowania zadań

– …które dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jest to duży projekt, opiewający na prawie 5 mln zł. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie naboru.

Co to za obiekty?

– Szkoły, budynek ośrodka kultury i dwie świetlice wiejskie. A ponadto mamy również złożony duży projekt dotyczący informatyzacji gminy.

A jak realizowany jest program „Rodzina 500+”?

– Beż żadnych przeszkód i terminowo. A co do spraw społecznych, to za dwa tygodnie będziemy mieli wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Warto też podkreślić, że bardzo aktywni są nasi seniorzy, którzy zamierzają założyć stowarzyszenie i fundację. Takie działania samorząd Pielgrzymki zamierza wspierać.

Zatem – w skali od jeden do pięciu – jaką ocenę wystawiłby pan waszemu samorządowi za rok 2016?

– Czwórkę, a nawet czwórkę z plusem.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Projekt TIK? Tak! Nasze szkoły otwarte na świat

Okres realizacji projektu: 1.09.2016 – 31.08 2018

Całkowita wartość projektu: 945 119 zł

Kwota dofinansowania: 883 498 zł

Projekt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) ma na celu wyrównanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów z trzech szkół z gminy Pielgrzymka: podstawówek w Proboszczowie i Pielgrzymce i gimnazjum w Pielgrzymce, osiągających najniższe wyniki w nauce względem szkół z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli.

Wsparciem objęto grupę 231 uczniów oraz 26 pedagogów i dotyczy ono: organizacji zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, językowych i TIK, utworzenia sieci ze stałym dostępem do internetu, wyposażenia w nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizacji zajęć pozaszkolnych, udzielenia specjalistycznego wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego oraz przeszkolenie nauczycieli.