sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Powiat Wrocławski poza granicami kraju

Współpraca zagraniczna jest jednym z obszarów działalności powiatów w zakresie ich promocji. Powiat Wrocławski szczególnie blisko współpracuje z samorządami niemieckiego Powiatu Borken i francuskiego Departamentu Górnego Renu. Warto nadmienić, iż umowy partnerskie podpisano już prawie 18 lat temu. Mijające niedługo dwie dekady obfitowały w wiele wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć, zarówno na płaszczyźnie kulturowej, jak i wymiany młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, poprzez współpracę sportowców, czy wreszcie we wspólne działania na polu turystyki czy gospodarki.

Poza kooperacją z niemieckim i francuskim partnerem, nawiązana została także współpraca z samorządem ukraińskim, która przebiega w sposób efektywny, a w przyszłości może stać się podstawą do podpisania umowy partnerskiej. Pomimo dzielących Powiat Wrocławski i współpracujące samorządy granic administracyjnych, relacje między naszymi jednostkami nabrały przyjacielskiego oblicza, co w znaczącym stopniu zaczęło wpływać na komunikację i współpracę administracyjną.

Wizyty studyjne, wzajemne, cykliczne prezentacje dorobku i osiągnięć, wspólne konferencje i kongresy, udział w targach, występy grup folklorystycznych, wystawy czy wyjazdy – to tylko niektóre z form współpracy z partnerami zagranicznymi, które kontynuował Zarząd obecnej kadencji. W latach 2014-2018 zrealizowano ponad 20 projektów w ramach współpracy z partnerem francuskim – Departamentem Górnego Renu i niemieckim – Powiatem Borken.

Gospodarka i kultura – to dwa kluczowe tematy, które zdominowały program ostatniej wizyty partnerskiej delegacji Powiatu Wrocławskiego w Powiecie Borken w Niemczech. Przez dwa dni przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego na czele ze starostą Romanem Potockim, radni Powiatu i przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, mieli okazję odwiedzić m.in. lokalne firmy, specjalizujące się w produkcji maszyn i produktów lokalnych, a także poznać największe atrakcje regionu.

Jednym z ważniejszych punktów programu była wizyta w Ośrodku Kult Westmunsterland we Vreden, którego zadaniem jest rozwój kulturowy regionu, promocja tożsamości regionalnej i współpracy transgranicznej, a także rozwój edukacji regionalnej. Spotkania zorganizowane w ramach wizyty partnerskiej stały się źródłem inspiracji dla lokalnych włodarzy i urzędników, otwierając nowe możliwości dla przyszłej współpracy partnerskiej.

Władze Powiatu Wrocławskiego miały natomiast przyjemność gościć na swoim terenie sześcioosobową reprezentację Departamentu Górnego Renu we Francji. Podczas spotkań zorganizowanych w ramach wizyty padło wiele pozytywnych i ciepłych słów, wyrażających nadzieję na dalszą, równie efektywną jak dotychczas, współpracę partnerską.

Tematem kluczowym spotkania była polityka społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W ramach prezentacji działań społecznych prowadzonych przez Powiat Wrocławski francuscy goście odwiedzili placówki prowadzone przez CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich, a także Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, zarządzane przez Powiat Wrocławski.

Podczas wizyty w Polsce goście z Francji mieli również okazję odwiedzić Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, Zamek Topacz w Ślęzie, Pałac w Krobielowicach, a także Muzeum Powozów w Galowicach, gdzie spotkali się z reprezentacją Rady Powiatu Wrocławskiego oraz przedstawicielami gmin z terenu powiatu.

Obok zaproszenia delegacji powiatu do udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym we Francji, pojawił się pomysł zorganizowania w przyszłym roku w Górnym Renie wizyty studyjnej poświęconej działaniom na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Kto wie, może po tej wizycie kolejne działania Powiatu Wrocławskiego w tym obszarze będą wzorowane na francuskich rozwiązaniach?