niedziela, 5 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czernica: Sukces to praca wspólna

Rozmowa z wójtem gminy Czernica Włodzimierzem Chleboszem

Pierwsze sześć miesięcy tego roku…

– …były – moim zdaniem – dobrymi miesiącami dla naszego samorządu, chociażby z tego powodu, że przetargi i inwestycje drogowe oraz oświetleniowe z nimi związane rozpoczęły się, a niektóre już się zakończyły. To m.in. prawie kilometr drogi wojewódzkiej nr 455, gdzie nasza gmina partycypowała przy budowie chodnika. Dzięki tej inwestycji wjazd ze wschodniej obwodnicy Wrocławia do gminy Czernica, do Kamieńca Wrocławskiego, jest zdecydowanie bardziej komfortowy i bezpieczniejszy. Udało nam się rozstrzygnąć kilka przetargów związanych z zadaniami drogowymi i dotyczy to m.in. przebudowy ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim oraz uzupełnienie oświetlenia przy drodze w Nadolicach Wielkich. Tego sobie życzą mieszkańcy naszej gminy i realizację ich postulatów stawiamy sobie za priorytet, a montowanie nowych punktów oświetleniowych jest elementem zwiększania bezpieczeństwa, i to nie tylko komunikacyjnego.

Jak wygląda budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach?

Wykonawca tego przedsięwzięcia podpisał aneks do umowy o skróceniu czasu tej budowy. Pierwotny termin zakładał ukończenie zadania do 16 listopada, ale inwestycja ma zostać ukończona do 31 sierpnia i obiekt będzie oddany do użytku.

A 3 września odbędzie się piękna uroczystość

Tak, to będzie inauguracja roku szkolnego oraz otwarcie szkoły. Trwają jeszcze procedury związane z przyjmowaniem uczniów do szkoły, a od września rozpocznie pełną parą działalność podstawówka w Dobrzykowicach. To jest nasz sukces, bowiem w dzisiejszych czasach bolączką jest wydłużanie terminów realizacji inwestycji, schodzenie firm z budów i problemy w poszukiwaniu wykonawców. Ja dzisiaj – a robię to prawie codziennie, ponieważ mieszkam w Dobrzykowicach – przejechałem obok budowy i z satysfakcją zauważyłem, że na boisku lekkoatletycznym jest już położona kolejna warstwa tartanu.

Ale rękę na pulsie pan trzyma!

Cały czas… Poza tym jesteśmy umówieni z moimi współpracownikami, że w gospodarskie czwartki objeżdżamy wszystkie inwestycje, aby zobaczyć, jakie są postępy, jakie problemy i czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Zgodna współpraca władz gminy z radnymi to we wszystkich samorządach jeden z podstawowych warunków dobrej roboty i sukcesów. Jak w tym roku wygląda ta współpraca w gminie Czernica? Czy radni zagłosowali za udzieleniem panu absolutorium za wykonie ubiegłorocznego budżetu?

Polepszyła się zdecydowanie moja współpraca z Radą Gminy w Czernicy, choć nie wszyscy radni są przekonani do mojej wizji rozwoju gminy. Ale najważniejsze jest to, że coraz więcej osób zauważa, iż obrany przez nas przed czterema laty kierunek sprawdza się. Widać to po wskaźnikach, wzroście budżetu gminy, realizowanych inwestycjach, rozwoju osadnictwa i cenach gruntów pod przemysł i usługi. My po prostu jesteśmy atrakcyjni i firmy zaczynają konkurować między sobą o nasze tereny.

A jaki był wynik absolutorium?

Na trzynastu radnych za jego udzieleniem było dziesięciu, trzech wstrzymało się od głosu. A ja podziękowałem moim współpracownikom, także pani skarbnik za to, że jest dobrym strażnikiem naszych finansów, oczywiście również mojemu zastępcy oraz kierownikom jednostek i wszystkim pracownikom urzędu. Wszyscy mają większy lub mniejszy wpływ na to, że uzyskałem absolutorium. Właśnie dzięki ich pracy można było tak wiele zrobić dla dobra całej naszej społeczności.

Rozmawiał Sławomir Grymin