środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Polski wstyd

Brak terminowych płatności faktur przez wielu porównywany jest, i pewnie słusznie, do krótkoterminowego złodziejstwa. Niestety, ten proceder jest u nas niezwykle częsty.

W Polsce w 2015 roku niemal 12 proc. faktur płaconych było po co najmniej 120 dniach po terminie. Taki wniosek płynie z ostatnich badań Bisnode Polska. Pod tym względem Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Lepiej prezentuje się nawet pogrążona w kryzysie Grecja, gdzie ten wynik sięga 10,3 proc. i Portugalia z 8,4 proc. W ujęciu światowym gorzej jest tylko na Filipinach, gdzie aż 40 proc. faktur płaconych jest z ponadczteromiesięczną zwłoką. W innych państwach na świecie – np. w USA czy w Chinach – odsetek takich faktur waha się w przedziale od 2 do 3 proc. Jednak z tej reguły wyłamują się wyjątkowo zdyscyplinowani pod tym względem przedsiębiorcy z Kanady, Australii, Tajwanu i nawet Meksyku, gdzie odsetek złych długów spada poniżej 1 proc.

Na świecie najlepszymi płatnikami są przedsiębiorcy z Danii. Tam aż 87 proc. faktur jest płaconych w terminie, 12,9 proc. nie przekracza miesięcznego opóźnienia, a tylko dla 0,1 proc. skala opóźnień zbliża się do 60 dni. Nieznacznie gorzej prezentuje się sytuacja w Niemczech, na Węgrzech, w Holandii i w Turcji. W Polsce w terminie płaconych jest zaledwie 43 proc. faktur, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek o 1,3 pkt. proc.

Za główną przyczynę takiego stanu uznaje się mentalność przedsiębiorców, którzy w ten sposób kredytują się kosztem innych firm. Skutkiem jest nie tylko brak spływu należności na czas, niemożność zapłaty kontrahentom, ale w skrajnych przypadkach nawet utrata płynności finansowej firmy-wierzyciela.

Istnieje wiele sposobów zwalczania lub uniknięcia zatorów płatniczych. Kluczową sprawą jest bieżąca weryfikacja wiarygodności finansowej firm – zarówno przed zawarciem umowy, jak również w trakcie jej obowiązywania. Przedsiębiorca może to zrobić samodzielnie lub korzystając z usług wyspecjalizowanych wywiadowni gospodarczych. Te swoim klientom udostępniają platformy wspierające prawidłowe zarządzanie należnościami, nawet w przypadku firm, które działają globalnie.

(biz)