sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Czas inteligentnych miast

Na co dzień jesteśmy świadkami tego, jak wielką transformację przeżywają miasta. W ciągu ostatnich lat koncepcja smart city przeżywa swój rozkwit. I nie chodzi jedynie o modernizację dróg czy budynków, ale również o zrównoważoną energetykę, planowanie przestrzeni miejskiej, edukację, dostęp do otwartych danych, systemy płatności, inteligentną mobilność, czy też smart citizen.

Między innymi te tematy będą przedmiotem dyskusji uczestników IV edycji Smart City Forum, która odbędzie się 14 i 15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A.

Postęp technologiczny oraz informatyzacja wielu aspektów życia miast i ich mieszkańców sprawia, że pojawiają się nowe pomysły na zwiększenie interaktywności miejskiej infrastruktury, jak również wiele problemów związanych z ich wdrożeniem. Dlatego tak ważnym elementem jest prowadzenie dialogu między miastami, instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, które powinny wymieniać swoje doświadczenia oraz dzielić się dobrymi praktykami w sferze smart city. Z tego powodu powołana została Rada Programowa składająca się z przewodniczącego Mariusza Gaca, wiceprezesa zarządu Orange Polska, prezydentów polskich miast oraz licznych przedstawicieli dostawców rozwiązań dla sektora.

– Na konferencji Smart City Forum możemy znaleźć mnóstwo inspiracji do dalszego rozwoju naszych małych ojczyzn, do rozwoju naszych miast, do wymiany dobrych praktyk, do pewnej refleksji nad tym co robimy i robienia tego lepiej. To forum, podczas którego możemy praktycznie porozmawiać o nowych technologiach, o smart cities, o smart citizens oraz o tym, co jest przyszłością rozwoju naszych miast – mówi Robert Biedroń, prezydent Słupska.

Nad merytoryczną wartością kongresu czuwa Rada Programowa w której zasiadają między innymi: Robert Biedroń (prezydent Słupska), Sylwia Bilska (dyrektor zarządzająca PayU w Polsce), Ronald Binkofski (dyrektor generalny Microsoft w Polsce), Maciej Bluj (wiceprezydent Wrocławia), Sebastian Chwałek (podsekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Mariusz Gaca (wiceprezes zarządu Orange Polska, przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum), Jacek Jaśkowiak (prezydent Poznania), Marcin Wojdat (sekretarz
m.st. Warszawy).

W programie IV edycji Smart City Forum znajdzie się między innymi debata pn. „Inteligentne miasto = zrównoważone miasto”. Dyskusja dotyczyć będzie zaspokajania potrzeb mieszkańców, rozwiązywania problemów społecznych, przyciągania inwestorów. Na pewno ważną kwestią jest także budowanie „kapitału” miasta i regionu, które nieco inaczej może wyglądać z podejścia lokalnego i samorządowego, a inaczej chociażby z perspektywy centrali. Warto porozmawiać, jak wypracować można wspólne cele, akceptowalne dla wszystkich. Sprawą niezwykle istotną dla zdrowego rozwoju lokalnych społeczności jest spójna strategia rozwoju, o którą niestety czasami trudno (przeszkody prawne), ale też bywa, że i brak profesjonalności osób zarządzających. Elementem debaty staną się też zapewne składowe budujące efektywne zarządzanie miastem (integracja struktur miejskich, sprzężona komunikacja, zintegrowane usługi – uwzględnienie potrzeb różnych interesariuszy, centra usług wspólnych). Inne z tematów to na pewno: efektywne gospodarowanie zasobami, m.in. efektywność energetyczna, zarządzanie zasobami wodnymi oraz efektywne wykorzystanie technologii, m.in. rozwiązania chmurowe, Big Data, internet rzeczy, zintegrowane usługi elektroniczne, interoperacyjność, efektywnie współpracujące ze sobą systemy.

Więcej o poprzedniej edycji i o tegorocznej: www.smartcityforum.pl.

(mtm)

Czy miasto może stać się Service Providerem dla społeczeństwa? Jak efektywnie i bezpiecznie wykorzystywać zgromadzone dane? Gdzie leży klucz do efektywności systemu?