poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Pieńsk: Bez większych przeszkód

Niedawno burmistrz Jan Magda podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczącą dofinansowania sanitacji miasta i gminy Pieńsk i jest to inwestycja najbardziej kosztochłonna na dzisiejszej tapecie gminy. Zadanie bardzo drogie i pracochłonne, ale nie jedyne, bowiem tych ważnych przedsięwzięć, które zaplanował zrealizować miejscowy samorząd, jest całkiem sporo – około dwudziestu.


 

Warto podkreślić, że po zrealizowaniu drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej, cała gmina Pieńsk będzie już skanalizowana. – Wybudujemy 31 kilometrów sieci kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 1560 osób mieszkających w Dłużynie Dolnej, Dłużynie Górnej, Strzelnie, Bielawie Górnej i przy ulicach Zgorzeleckiej oraz Strumykowej w Pieńsku – wylicza burmistrz Jan Magda. – Inwestycja ta opiewa na ponad 11 milionów złotych, a dofinansowanie przekracza aż 8 milionów złotych. Cieszy nas niezmiernie, że pozyskaliśmy te pieniądze, bowiem przeprowadzenie tak kosztownego zadania z budżetu gminy byłoby niemożliwe. Oczywiście moglibyśmy latami budować kanalizację, ale odbyłoby się to kosztem innych ważnych dla naszej społeczności inwestycji, np. termomodernizacji dwudziestu jeden budynków wielorodzinnych w Pieńsku, na co również otrzymamy stosowne dofinansowanie. Całe zadanie kosztować będzie ponad 4 miliony złotych, a zaangażowane w nie są także wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ do gminy należą tylko dwa budynki komunalne.

Jak na razie, rok 2017 jest dla pieńskiego samorządu okresem dobrym, plany realizowane są bez specjalnych przeszkód, z powodzeniem pozyskiwane są zewnętrzne środki finansowe, a problemy, jak to problemy, w tej pracy pojawiają się zawsze, ale są rozwiązywane w miarę możliwości i zasobności gminnej kasy. – Najważniejsze, że nie mamy jakichś poważniejszych przeszkód w realizacji planów i inwestycji – ocenia burmistrz Magda.

HS (TS)

Zadania realizowane w gminie Pieńsk w roku 2017

 Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Pieńsk – Lasów.   Przebudowa ul. Batorego w Pieńsku.  Przebudowa mostu nad Potokiem Żareckim w Żarkach Średnich.  Wykonanie nawierzchni ul. Czarnieckiego i Dąbrowskiego w Pieńsku.  Przebudowanie ul. Targowej w Pieńsku.  Przebudowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Żarce nad Nysą (dołki).  Utwardzenie zatoczki autobusowej w Żarkach Średnich.  Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Pieńsku.  Wykonanie oświetlenia uzupełniającego w Żarkach Średnich, oświetlenia drogowego w Dłużynie Dolnej i Dłużynie Górnej, Stojanowie, Strzelnie oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Spokojnej i przy ul. Traugutta w Pieńsku oraz oświetlenia uzupełniającego w Żarce nad Nysą.