środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wielka szansa dla młodych

Trzydziestego marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach odbyła się uroczysta gala rozpoczynająca realizację projektu „Mam zawód – mam szansę”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF.

Spotkanie otworzył Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego, dokonując krótkiej prezentacji zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Ryszard Jaroń – przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Stanisław Susło – członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Dreiseitel-Cieślik – skarbnik Powiatu, Jan Bronś – sekretarz Powiatu. W spotkaniu uczestniczyli także: wójt gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik i wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Jan Głowa, a także pracownicy starostwa oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Wrocławski. Wśród blisko 80 uczestników gali liczną grupę stanowili oczywiście uczniowie i nauczyciele PZS nr 1 w Krzyżowicach.

W inauguracyjnym wystąpieniu starosta Roman Potocki podkreślił znaczenie projektu dla rozwoju edukacji w powiecie. – Bardzo zależy nam na tym, aby absolwenci naszych szkół mieli jak najlepsze kwalifikacje, które pozwolą im z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy – mówił. Podobnie mówiła też Katarzyna Cebryń, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach: – Mam nadzieję, że realizacja projektu pomoże naszym uczniom zdobyć nowe umiejętności zawodowe i tym samym zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Lider projektu podczas gali był reprezentowany przez Michała Bartnika – koordynatora projektu, który przedstawił doświadczenia firmy Syntea SA z Lublina w zakresie prowadzenia certyfikowanych szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz pozyskiwania środków na realizację projektów mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Oferta dla nauczycieli sprowadza się do szkoleń związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. – Uczniowie będą mogli skorzystać z szerszej oferty wsparcia, obejmującej doradztwo edukacyjno-zawodowe, certyfikowane szkolenia zawodowe, specjalistyczne zajęcia językowe, zajęcia realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi, kursy przygotowawcze na studia, wyjazdy naukowe, staże w przedsiębiorstwach – mówił Mariusz Mielcarek, koordynator powiatowy projektu. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do dwóch pracowni: komunikacji w języku obcym dla technikum hotelarstwa oraz rysunku technicznego dla technikum architektury krajobrazu.

Podczas gali szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje firm zaproszonych do udziału w projekcie. Dyrektor Hotelu Orient Palace w Bielanach Wrocławskich Tomasz Kopyczyński zachęcał do odbywania w nim staży, mówiąc: – Nasz hotel oferuje duże możliwości rozwoju. Zaczynałem jako kelner, a dzisiaj mam przyjemność być dyrektorem hotelu.

Zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje: Izabeli Klapińskiej, groomera (fryzjera dla zwierząt) i behawiorystki, podkreślającej, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest coraz większe, i wystąpienie właściciela firmy Ogrody Rakoczy w Rolantowicach, Piotra Rakoczego. Uczniowie nie kryli zainteresowania stażami w prezentowanych firmach, zachętą jest też to, iż każdy uczestnik stażu będzie mógł otrzymać miesięcznie nawet 1750 zł brutto, a pierwsze praktyki odbędą się już podczas wakacji. Projekt będzie realizowany do 31 października 2018 roku, a władze Powiatu Wrocławskiego traktują go w sposób pilotażowy.

– Jeżeli projekt się sprawdzi, będziemy chcieli objąć podobnymi działaniami pozostałe nasze szkoły – zapewniał podczas spotkania starosta Roman Potocki.

www.powiatwroclawski.pl

Liderem i partnerem wiodącym w projekcie jest firma Syntea SA z Lublina, partnerem projektu – Powiat Wrocławski. Wartość przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2017-2018, wynosi 1 265 664 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1 191 288 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. W projekcie uczestniczyć będzie 195 uczniów oraz 10 nauczycieli z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.