poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Namysłów: Przyjazne miejsce na ziemi

Atutami leżącego w województwie opolskim Namysłowa jest jego położenie przy głównych trasach komunikacyjnych na styku województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego, gęsta sieć dróg, piękne i świetnie zachowane stare miasto. Bogactwo gminy stanowią jej mieszkańcy – ludzie pracowici, przewidujący i konsekwentni. Samorząd Namysłowa dobrze planuje, działa oszczędnie, pozyskuje niezbędne środki zewnętrzne i realizuje wiele inwestycji.

Mijająca już kadencja obfitowała w wiele wykonanych zadań, na co wpływ miały niemałe środki zewnętrzne pozyskane przez gminę.

– Mamy na terenie gminy 32 sołectwa i jedna trzecia z nich jest już skanalizowana – mówi zastępca burmistrza Andrzej Galla. – Poza tym zrewitalizowaliśmy centrum naszego starego miasta i, kolokwialnie mówiąc, poszły ogromne środki, aby przywrócić średniowieczny charakter Namysłowa.

Wyremontowano trzy sztandarowe obiekty: pierwszy w Polsce przejęty przez gminę dworzec kolejowy, Muzeum Techniki Młynarskiej i Izbę Regionalną, a placówki oświatowe są odnowione, stermomodernizowane i wyposażone zgodnie z wysokimi standardami.

– W naszej gminie hołdujemy zasadzie zrównoważonego rozwoju i inwestujemy zarówno w mieście, jak i w sołectwach. Na równi traktujemy wszystkich mieszkańców – podkreśla burmistrz Krzysztof Kuchczyński.

Nieźle układa się współdziałanie władz Namysłowa z radnymi i jeśli na sesjach przedkładane są dobre projekty uchwał, to nawet opozycyjni radni nie zachowują się na zasadzie „nie, bo nie”, a spory i dyskusje są merytoryczne i służą temu, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania.

Samorząd stawia na to, aby Namysłów stał się gminą przyjazną, na stworzenie dobrych warunków, odpoczynku, mieszkania i pracy. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi – jest 50 ha pod nowe podmioty gospodarcze, działają już prestiżowe firmy, ale cały czas poszukiwani są nowi inwestorzy. Ważna jest także rekreacja, choćby ścieżki rowerowe, bowiem nie tylko pracą współczesny człowiek żyje. Niedługo wybory samorządowe i weźmie w nich udział wieloletni burmistrz Krzysztof Kuchczyński, doświadczony samorządowiec i gwarant dobrej roboty, który do tej pory nigdy nie zawiódł miejscowej społeczności. H.S. (TS)

 

Najważniejsze inwestycje i projekty realizowane w gminie Namysłów w latach 2010-2014

Rok 2010 • Remont nawierzchni ulic: Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Kościuszki, Chopina i Emilii Plater z chodnikami i parkingami. • Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach. • Modernizacja małej elektrowni wodnej w Michalicach. • Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w północnej części Namysłowa i budowa mostu z jazem na rzece Widawie.

Rok 2011 • Remont nawierzchni ulic: Bohaterów Warszawy, Krakowskiej, Armii Krajowej, Rynek, Chrobrego, 3 Maja i Obrońców Pokoju. • Program zajęć dodatkowych dla uczniów szkół gimnazjalnych. • Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych. • Termomodernizacja przedszkoli w Namysłowie. • Modernizacja dworca kolejowego.

Rok 2012 • Rewitalizacja obiektów i ulic w historycznym centrum. • Przebudowa dróg, chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ciągu ulic: Mickiewicza, Piłsudskiego, Dworcowej, placu Wolności, Pocztowej, Podwala, Chrobrego i Oławskiej. • Restauracja baszty. • Przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę w Jastrzębiu.

Rok 2013 • Remont ulic: Szkolnej, Jagiellońskiej, Harcerskiej, Wałów Jana III, Pocztowej, Wróblewskiego, Partyzantów
i placu Wolności wraz z chodnikami i oświetleniem.

Rok 2014 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie i Ligotce. • Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych. • Utworzenie żłobka w Namysłowie. • Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łączańskiej na komunalny budynek mieszkalny. • Modernizacja placów zabaw przy ul. Tęczowej i w parku im. Mikołaja Kopernika. • Budowa drogi w Rychnowie. • Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach Namysłowskich i przebudowa drogi w Józefkowie.