środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki styczeń 2017

Budżet Opola na rok 2017 opiewa na blisko 900 mln zł, tak dużo jeszcze w kasie miasta nie było. Niestety, ten rekord został osiągnięty poprzez pogwałcenie samorządności i woli mieszkańców innych gmin. Aż 52 miliony z tej kwoty pochodzą z terenów gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków, które zostały włączone do miasta 1 stycznia. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski mówił, iż budżet jest odważny oraz że dba o zrównoważony rozwój miasta. Ale moim zdaniem odwaga prezydenta polega na bezceremonialnym sięganiu do cudzych kieszeni, na nieliczeniu się z przyszłością mniejszych samorządów i uczuciami innych ludzi. Krótko mówiąc: jedno miasto – jedni mieszkańcy, jeden prezydent!

• • •

Regionalne referendum w województwie podlaskim dotyczące budowy lotniska zostanie przeprowadzone 15 stycznia. Jego zwolennicy chcą, aby wyborcy nie tylko odpowiedzieli na pytanie, czy chcą budowy regionalnego portu, ale też wzięli udział w konsultacjach społecznych w sprawie lokalizacji – wśród propozycji są Topolany, Saniki, Suwałki, Zawady i Białystok. Już w latach 2007-2013 władze województwa podlaskiego planowały budować boisko za unijne środki finansowe, ale za zgodą Komisji Europejskiej ostatecznie pieniądze przeznaczono na drogi wojewódzkie. Wtedy lotnisko miało powstać w Sanikach (gmina Tykocin), ale były problemy z decyzją środowiskową. Potem wskazywano inną lokalizację, w Topolanach (gmina Michałowo) i zarząd województwa ma decyzję środowiskową dla tej lokalizacji. Referendum ma kosztować 3,7 mln zł – 300 tys. zł na ten cel będzie pochodzić z budżetu województwa na rok 2016, reszta ze zwiększonego deficytu z budżetu na rok 2017.

• • •

We wrześniu 2018 roku pod Środą Śląską ruszy zakład serwisowania i naprawy silników lotniczych stworzony przez spółkę General Electric i Lufthansę. Wartość inwestycji opiewa na ponad miliard złotych. Budowa zakładu ma ruszyć w marcu, a po półtora roku ma on zacząć działać. Do roku 2023 pracę znajdzie tam 500 osób.

• • •

Rada Miasta Białystok obniżyła zarobki prezydenta Tadeusza Truskolaskiego o 3,6 tys. zł brutto. Do niedawna prezydent zarabiał około 13 tys. zł miesięcznie, ale część opozycyjnych radnych uznała, iż odpowiada on m.in. za brak dużych inwestorów mieście, brak nadzoru nad miejskimi spółkami, brak ładu urbanistycznego w mieście i złe zarządzanie oświatą, więc tak duże pieniądze mu się nie należą. „Mali ludzie zajmują się małymi sprawami” – skomentował decyzję rady prezydent Tadeusz Truskolaski.

• • •

Polskie samorządy mają 68 mld zł zadłużenia, głównie przez kredyty na inwestycje. Łódź ma do spłacenia 2,9 mld zł i po Warszawie jest najbardziej zadłużonym miastem w kraju, Wrocław ma zadłużenie 2,6 mld zł, Kraków 2 mld zł i Poznań 1,7 mld zł. Samorządy będą brały kredyty w kolejnych latach, aby zrealizować zaplanowane zadania. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych ostrzega, że w najbliższych latach kilkaset samorządów będzie miało niewielki potencjał do zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Pod presją pozyskania dotacji z Unii Europejskiej po pieniądze na wkład własny sięgną do instytucji pozabankowych, co zwiększy ryzyko utraty przez niektóre gminy płynności finansowej. Dzisiaj jednak w inwestycjach samorządów zaciągnięto hamulec, przede wszystkim dlatego, że przeciągają się unijne procedury. Ponadto część samorządów chce zapewnić sobie środki finansowe na wydatki związane z likwidacją gimnazjów.

• • •

Dwa lata przed końcem kadencji prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz ogłosił, iż w roku 2018 nie będzie ubiegał się o ponowną prezydenturę Wrocławia. Wygląda na to, że prezydent woli zejść wcześniej z linii strzału swoich oponentów. Ale sprawy tak całkiem bym nie przesądzał, bowiem Dutkiewicz jest sprytnym i wytrawnym graczem i przez wyborami samorządowymi może okazać się, iż Wrocław bardzo go potrzebuje i dlatego dla dobra mieszkańców musi zmienić swą wcześniejszą decyzję. Krótko mówiąc, Dutkiewicz czeka na rozwój politycznej sytuacji.

• • •

Lubelscy radni nie zgodzili się na odwołanie prezydenta miasta Krzysztofa Żuka, a Centralne Biuro Antykorupcyjne wysłało kolejny wniosek w tej sprawie do wojewody lubelskiego.

• • •

Prawie 3 mld zł z unijnego budżetu dostaniemy na budowę niemal 100 km nowych dróg ekspresowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła kolejne umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie budowy nowych dróg ekspresowych z budżetu UE na lata 2014-2020. Pieniądze z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymają: projekty budowy drogi ekspresowej S7 na odcinkach Elbląg – Koszwały i Nidzica – Napierki, budowa drogi ekspresowej S8 od granic województw mazowieckiego i podlaskiego do Zambrowa, budowy dwóch odcinków drogi S19: Stobierna – Sokołów Małopolski w pobliżu Rzeszowa i południowej obwodnicy Rzeszowa. Łącznie te drogi ekspresowe będą miały długość ponad 96 km, a inwestycje warte są 5,76 mld zł, z czego 4,9 mld zł to wartość kontraktów na budowę.

• • •

Radni Poznania przekazali pieniądze na pomoc dla par starających się o dziecko. Chodzi o dwa programy, dzięki którym poznańskie pary mogłyby skorzystać z dofinansowania do zabiegu in vitro. Pierwszy dotyczy par, które rozpoczęły leczenie niepłodności tą metodą, ale wskutek decyzji rządu straciły taką możliwość. Według wstępnych założeń dla blisko stu par będących w trakcie leczenia przewidziano 160 tys. zł. Drugi program miałby objąć pary, które jeszcze nie rozpoczęły leczenia. Program miałby działać od roku 2017 i kosztować 1,5 mln zł. Według szacunków wydziału zdrowia programem może być objętych 300 par. Warunkiem będzie zamieszkanie w Poznaniu i płacenie tu podatków.

• • •

Rząd zaczyna wycofywać się z budowy drogi ekspresowej S14, która jest ostatnią trasą brakującą, aby zamknąć obwodnicę Łodzi. Projekt jest gotowy od dwóch lat, ale nie było pieniędzy na jego realizację. Łącząc autostradę z drogą ekspresową S8, trasa miała tworzyć zachodnią obwodnicę miasta. W 2015 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Miał być przeprowadzony w dwóch etapach – pierwszy już się zakończył, a drugi miał zostać ogłoszony jesienią. Wydano wszelkie niezbędne pozwolenia, wystarczyło wybrać wykonawcę i rozpocząć budowę. Ale jak na razie jest impas decyzyjny, a Łódź – widać to było z caracalami – nie ma dobrych notowań w rządzie.

Podglądacz samorządowy