czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzynarodowo w Korfantowie

W dniach 24-27 września 2021 r. gmina Korfantów była gospodarzem oficjalnego XXV Spotkania Miast Friedlandzkich – czyli miast noszących niegdyś nazwę Friedland. W Korfantowie spotkali się przedstawiciele Niemiec, Czech i Polski.

Spotkania przedstawicieli miast odbywają się co roku, zgodnie z przyjętym przez miasta współpracujące harmonogramem, jednak z uwagi na pandemię i ograniczenia panujące w państwach, w których znajdują się miasta friedlandzkie, spotkanie w zeszłym roku się nie odbyło. Gmina Korfantów miała zaszczyt gościć miasta partnerskie po raz trzeci, przy czym pierwsza wizyta odbyła się w 1996 roku, natomiast druga miała miejsce w 2011 roku.

Do gminy Korfantów w tym roku przyjechało osiem delegacji, a wśród nich goście z trzech miast niemieckich: Friedland (Niedersachsen), Friedland (Mecklenburg), Friedland (Niederlausitz), z dwóch miast czeskich: Frýdlant, Frýdlant nad Ostravici oraz z czterech miast polskich: Mieroszów, Mirosławiec, Debrzno i Korfantów. Niestety, zabrakło przedstawicieli rosyjskiego Pradwińska.

Na organizację wydarzenia odbywającego się pod hasłem: RAZEM DLA EUROPY, gmina Korfantów pozyskała środki zewnętrzne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad z siedzibą w Prudniku w ramach projektu Osi Priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności pn. RAZEM DLA EUROPY w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

Partnerem projektu było miasteczko Piseczna, której przedstawiciele aktywnie zaangażowali się w realizację wspólnego projektu. W spotkaniu oficjalnym wzięły udział delegacje przedstawicieli miast friedlandzkich z burmistrzami na czele, radni Rady Miejskiej w Korfantowie z przewodniczącym Ryszardem Dusiem na czele, były poseł i wieloletni przewodniczący Rady Tadeusz Nowacki, były burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna, były przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie Jan Oleksów, a także goście uhonorowani tytułem ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”: Zbigniew Marcinkiewicz, Ireneusz Misztal, Stanisław Szkolny. Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Korfantów” odebrał Ralf Hohdahl.

Tytuły ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” Rada Miejska w Korfantowie nadała także pośmiertnie: Bernardowi Byczkowskiemu i Zbigniewowi Hermanowi, w imieniu których tytuły odebrały żony.

W trakcie spotkania wyróżniona i nagrodzona została Barbara Bieganowska-Zając – złota (czterokrotnie już!) medalistka paraolimpiady, tym razem z Tokio, na co dzień reprezentująca korfantowski klub LUKS MGOKSiR Korfantów, a także jej trener Mariusz Żabiński.

W drugim dniu spotkania odbyły się zmagania sportowe, podczas których corocznie rozgrywana jest konkurencja polegająca na rzucie „kamieniem friedlandzkim”. Tegorocznym zwycięzcą najważniejszej konkurencji wydarzenia XXV Spotkania Miast Friedlandzkich została drużyna z Mieroszowa.

Przedstawiciele właśnie tego friedlandu zabrali ze sobą puchar przechodni, którym nagradzani są zwycięzcy wspomnianej konkurencji. Dzień sportowy obfitował w wiele konkurencji, podczas których uczestnicy mogli się jednocześnie wykazać i radośnie spędzić czas. Po zmaganiach sportowych przeprowadzonych w Ścinawie Małej, delegacje zwiedziły Korfantów, po którym oprowadził gości burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik.

Trzeciego dnia spotkania uczestnicy zwiedzili czeską Piseczną, po której oprowadził burmistrz Jan Konecny. Nie zabrakło również zwiedzania Jaskini na Szpiczaku – głównej atrakcji miejscowości.

Organizacja XXV Spotkania Miast Friedlandzkich, wsparta pomocą ze strony partnera projektu, pozytywnie wpłynęła na możliwości rozwoju współpracy, wymiany kulturowej i turystycznej, pozwoliła nawiązać trwałe struktury współpracy międzyinstytucjonalnej i społecznej pomiędzy miejscowościami Piseczna i Korfantów, a także z pozostałymi partnerami biorącymi udział w przedsięwzięciu.