środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzylesie: Gospodarni i nowocześni

Rozmowa z Tomaszem Korczakiem, burmistrzem Międzylesia

Jaka była dla międzyleskiego samorządu kończąca się już kadencja?

– Uważam, że dobra.

Wziąwszy pod uwagę tegoroczny ogólnopolski ranking „Rzeczpospolitej”, wyróżniający najgospodarniejsze gminy, można ocenić, że bardzo dobra. Międzylesie – w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich – zajęło bowiem 62. miejsce w kraju na 903 samorządy i ósmą lokatę na Dolnym Śląsku.

– Jest to dla nas miłe, ale w tej samej gazecie jest jeszcze ranking najbardziej innowacyjnych gmin…

– …w którym również jesteście wśród najnowocześniejszych polskich gmin.

– Ranking innowacyjności zrobił mi jeszcze większą frajdę, tym bardziej że niektórzy zarzucają mi, iż zarządzam gminą jak za króla Ćwieczka. Miejsce 44. w Polsce w plebiscycie najnowocześniej zarządzanych gmin to naprawdę dla nas wielkie wyróżnienie i niejeden włodarz gminy wiele by dał, aby znaleźć się w tym rankingu w pierwszej setce.

Tym bardziej, że w rankingach „Rzeczpospolitej” dane, według których jurorzy obliczają pozycje samorządów, pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. Zatem w dużej mierze same liczby mówią o tym, jaka jest dana gmina.

– Mam trochę życiowego doświadczenia i wiem, że są ludzie, których nic nie przekona, żadne liczby ani niezaprzeczalne fakty.

Jakie przedsięwzięcia infrastrukturalne były w tej kadencji najważniejsze dla Międzylesia?

– Zazwyczaj samorządowcy mówią o sukcesach infrastrukturalnych, ale – moim zdaniem – najpoważniejszą sprawą dla naszej gminy było i jest budowanie kapitału ludzkiego, czyli lokalnej społeczności. Od wielu lat staraliśmy się i nadal staramy się tworzyć w gminie Międzylesie społeczeństwo obywatelskie. A łatwo wcale nie jest, ponieważ funkcjonujemy w okresie transformacji ustrojowej i działamy na terenach, gdzie budujemy to społeczeństwo dopiero w trzecim pokoleniu. W tym roku świętowaliśmy hucznie 720-lecie naszego miasta, m.in. wręczaliśmy medale „Zasłużony dla miasta i gminy” i nadawaliśmy honorowe obywatelstwa. W domu kultury realizujemy program „Sposób na kulturę” i złożylismy mieszkańcom ofertę opłacenia grantów, jeśli tylko złożą konkretne pomysły. Część tych pomysłów już wspólnie realizujemy.

Razem to też oznacza lepiej i więcej.

– Mamy prężnie działające rady sołeckie, zespoły śpiewacze, jednostki OSP i rady parafialne, które też budują dobre relacje, a przecież chodzi właśnie o to, aby budować społeczeństwo obywatelskie przez duże O. Ważna jest nasza Polska, istotna Unia Europejska, ale nie mniej ważne społeczności lokalne – pełne tradycji i lokalnego patriotyzmu. Dlatego też organizujemy różne konkursy, w których wyróżniamy najładniejsze miejscowości, zagrody i wioski, które przedkładają najwięcej inicjatyw społecznych. Bierzemy także udział w działaniach związanych z programem Odnowa Wsi o charakterze ogólnopolskim – jako jedna z trzech dolnośląskich gmin – i regionalnym oraz współpracujemy z naszymi przyjaciółmi z Republiki Czeskiej i z zaprzyjaźnioną gminą w Niemczech. Te relacje trzeba kontynuować i kultywować.

A infrastruktura?

– Wybudowaliśmy basen, inwestowaliśmy w drogi i chodniki, a ponadto próbowaliśmy zastąpić państwo w budowie sieci internetowej i – kolokwialnie mówiąc – jest do nas ciągnięta światłowodowa linia szerokiego pasma, dzięki czemu otworzymy się szerzej na świat. Poza tym prowadzimy niekończące się prace wodociągowe, stawiamy place zabaw, które są już we wszystkich większych miejscowościach i placówkach oświatowych oraz prowadzimy już od wielu lat program „Każde dziecko powinno zobaczyć morze”, z którego korzystają dzieci z rodzin niezamożnych.

A środki z nowego programu unijnego 2014-2020?

– Pamiętajmy, że pieniądze unijne są niełatwe do zdobycia, trudne do zrealizowania i trudne do rozliczenia. Całe szczęście, że Międzylesie nie jest zbytnio zadłużone. Nie mamy hali sportowej, ale są u nas obiekty oświatowe wymagające remontów i termomodernizacji oraz oświetlenia uliczne nie do końca ekonomiczne i ekologiczne. Brakuje nam też dróg.

Kończy się w waszym urzędzie kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej…

– …i kontrolujący urzędnik z RIO powiedział mi: „Pan jest dobrym gospodarzem”. Powinienem się dzisiaj na to konto napić piwa.

Zatem życzę smacznego!

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)