wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzybórz: Dumny jestem z ludzi

Rozmowa z Jarosławem Głowackim, burmistrzem Międzyborza

Odnoszę wrażenie, iż rok 2014 jest dla polskich samorządów rokiem przejściowym, a to dlatego, że skończył się jeden okres unijnego programowania, a zaczął już drugi i niebawem wybory samorządowe.

– Absolutnie też mam takie wrażenie. Specyfika tego roku jest rzeczywiście niezwykła, bowiem z tego powodu, że jest to rok przejściowy – jedno się kończy, a drugie jeszcze się nie zaczęło – to pieniędzy, jeśli chodzi o gminę Międzybórz, było dużo więcej niż w poprzednich latach.

Dlaczego?

– Dlatego, że kończące się fundusze wymagają od instytucji udzielających tych środków wykonania planu i stąd niesamowicie duża pula pieniędzy trafia do samorządów, pod warunkiem że gminy są w stanie te pieniądze wchłonąć, czyli mają środki własne na wkłady.

A Międzybórz miał jeszcze środki własne.

– Tak się pięknie złożyło, że mieliśmy te pieniądze.

Zatem taktycznie dobrze to rozegraliście.

– To czasem też trochę szczęścia i dużo sympatii z zewnątrz. Dla Międzyborza jest to najbogatszy rok pod względem inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych i jeśli uda się nam zakończyć wszystkie zaplanowane i już realizowane inwestycje, to z budżetu niespełna 20-milionowego wydamy około 6,3 mln zł, czyli ponad 33 proc. środków. Niektórzy mówią, że to rok cudów, ale niechaj nazywają ten boom inwestycyjny w Międzyborzu jak chcą, bowiem jeśli te cuda rzeczywiście zostały w naszej gminie zrealizowane, to niech i tak będzie.

A może to jednak nie cuda, tylko rok dobrej i konsekwentnej pracy, szczęścia i przychylności dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego?

– Rzeczywiście, to taki mikst, przede wszystkim ze wskazaniem na urząd marszałkowski, bowiem głównie z niego otrzymywaliśmy środki zewnętrzne. Chylę także czoło przed Radą Miejską w Międzyborzu, która zazwyczaj nie obawia się ryzykownych decyzji, związanych m.in. z kredytami, bez których nie moglibyśmy na przykład sięgać po zewnętrzne pieniądze. Z drugiej strony zadłużenie gminy jest bezpieczne i mamy niczym niezagrożoną płynność finansową.

Jeśli jest szansa pozyskać środki zewnętrzne na jakieś infrastrukturalne przedsięwzięcie, to niewzięcie pożyczki jest – moim zdaniem – grzechem zaniechania. Tej szansy później już może nie być.

– I wszyscy za ten grzech zaniechania oceniliby nas negatywnie.

Jaka dla międzyborskiego samorządu była ta kadencja? Z czego przede wszystkim jest pan dumny?

– Z ludzi i z tego, że udało się nam pozyskać wiele środków finansowych na różne zadania. Dziękuję decydentom, którzy pomogli nam pozyskać te pieniądze, ale wdzięczny jestem także tym, którzy potrafili zrozumieć i pogodzić się z tym, że nie można jednego roku zrobić wszystkiego dla wszystkich, że umieli spokojnie rozważyć aspiracje i wymagania. Ważne, że połowę pieniędzy dostały sołectwa i połowę miasto.

Czyli zrównoważony rozwój…

– Zdecydowanie postawiliśmy na zrównoważony rozwój gminy, ze zrównoważonymi ludźmi.

W dużej mierze sukcesy w ostatnich latach w Międzyborzu są także wynikiem zgody między władzami gminy a radnymi. Już w starożytności mówiono, że gdzie zgoda, tam zwycięstwo i dzisiaj też jest to prawdą kardynalną. A miernikiem najlepszym tej zgody w samorządzie jest sesja absolutoryjna.

– Wszyscy radni głosowali na „tak” i jest mi z tego powodu bardzo miło.

Zatem statek z napisem „Międzybórz” omija jak na razie sztormy i niebezpieczne rafy.

– Nie dość, że płynie w jednym kierunku, to jeszcze zabiera po drodze masę nowych przyjaciół. Cieszę się, że mamy fajną współpracę z interesującymi ludźmi, a dobra współpraca z radą jest prawdziwym kluczem do sukcesu. Chce się pracować i nawet najtrudniejsze wyzwania są przyjemne, jeśli widzi się poparcie.

Jakie inwestycje były dla was w tej kadencji najistotniejsze?

– Zdecydowanie wszystkie zadania związane z ochroną środowiska – przede wszystkim jedna z najnowocześniejszych w kraju oczyszczalnia ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej realizowana etapowo oraz drogi, chodniki i oświetlenie.

A najbliższa przyszłość?

– Przede wszystkim musimy zainwestować w przedszkola i wybudować przedszkole pasywne, kontynuować budowę kanalizacji i rozbudowywać infrastrukturę komunalną oraz zbudować halę sportową.

Niebawem wybory samorządowe…

– Wezmę w nich udział, starając się o ponowne burmistrzowanie w Międzyborzu. Uważam, że jeszcze mogę się przydać naszej społeczności, a ponadto fakt, że robię coś dla ludzi, czyli także dla siebie, sprawia mi wielką przyjemność i satysfakcję.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

 

Najważniejsze inwestycje w Międzyborzu w latach 2010-2014

Rok 2011 – przebudowa ul. Słonecznej, zagospodarowanie terenu pod budowę alei spacerowej w Międzyborzu, adaptacja dwóch pomieszczeń gospodarczych na klasy dydaktyczne w gimnazjum, zakup autobusu, przykrycie rowu i odwodnienie ul. Jana Pawła II, zakup wagi i wykonanie instalacji elektrycznej na składowisku odpadów komunalnych, instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych, zmiana sposobu użytkowania części pawilonu sportowego na pomieszczenie użyteczności publicznej, remont wewnętrznej drogi dojazdowej Dziesławice, uruchomienie dwóch oddziałów przedszkolnych.

Rok 2012 – zagospodarowanie terenu na budowę bukowej alei spacerowej, modernizacja drogi Dąbrowa – Niwki Kraszowskie, modernizacja drogi do cmentarza w Bukowinie Sycowskiej, modernizacja drogi obręb Dziesławice, modernizacja ulic Sosnowej i Jana Pawła II w Międzyborzu, modernizacja drogi obręb Niwki Kraszowskie, modernizacja drogi i odwodnienie rowu za szkołą podstawową i placu zabaw w Kraszowie, zagospodarowanie działki w Międzyborzu i rozbiórka budynków gospodarczych, zakup sprzętu dla komendy PSP w Oleśnicy, wymiana okien w SP w Międzyborzu, wykonanie linii kablowej oświetleniowej bukowej alei spacerowej i remont budynku przy ul. Wrocławskiej, termomodernizacja obiektu sportowego w Międzyborzu, wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej, rozbudowa sieci wodociągowej i finansowanie przebudowy dróg powiatowych i chodników.

Rok 2013 – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Niwki Kraszowskie, modernizacja alei lipowej, zagospodarowanie terenu przy ul. Rynek, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej obręb Ligota Rybińska, przebudowa ul. Zielonka, zakup pieca c.o. w gimnazjum, rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej, remont dachu świetlicy w Klonowie, utwardzenie placu przy SP w Bukowinie Sycowskiej, przebudowa kotłowni w SP w Międzyborzu, budowa I i II etapu kanalizacji sanitarnej dla Międzyborza, renowacja cmentarza, wymiana ogrodzenia świetlicy w Królewskiej Woli i finansowanie przebudowy dróg powiatowych i chodników.

Rok 2014 – budowa sieci kanalizacyjnej, budowa zakładu zagospodarowania odpadów Olszowa, finansowanie przebudowy dróg powiatowych i chodników, przebudowa dróg gminnych w Królewskiej Woli, Kraszowie, Oskiej Pile i Ligocie Rybińskiej, budowa oświetlenia trasy turystycznej i modernizacja nawierzchni, budowa siłowni napowietrznej, modernizacja ciągów pieszych w Międzyborzu, budowa drogi do oczyszczalni, zakup wozu bojowego dla OSP Międzybórz, dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji, termomodernizacja SP w Międzyborzu, budowa świetlic wiejskich w Ose, Niwkach Książęcych i Klonowie oraz modernizacja cmentarza komunalnego w Bukowinie Sycowskiej.