środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Inwestowanie w powiecie wrocławskim

Na Zamku Topacz odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami biznesu, instytucji otoczenia biznesu a samorządowcami. Organizatorem Forum oraz jego gospodarzem był starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. Na zaproszenie organizatora spotkanie otworzył Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

Wojewoda podczas swojego wystąpienia, zwrócił uwagę na wagę takich spotkań, nie tylko ze względu na możliwości pozyskania niezbędnej dla inwestorów wiedzy, ale także na możliwość prowadzenia debaty, wymiany poglądów oraz możliwości beżącego rozwiazywania niektórych problemów. Tomasz Smolarz wyraził nadzieję, iż Forum na stałe wpisze się w kalendarz dolnośląskich konferencji i spotkań. Na zakończenie swojego przemówienia wojewoda życzył wszystkim zebranym owocnych i pomyślnie zakończonych rozmów.

Forum Samorządu Terytorialnego to wydarzenie, podczas którego można było poznać m.in. ofertę gruntów inwestycyjnych oraz rozszerzyć wiedzę na temat inwestowania. Swoją ofertę prezentowali między innymi przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego i Agencji Nieruchomości Rolnych. (DUW, t)