środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Co jest ważne?

Hasło przewodnie kongresu to „Sztuka w społeczeństwie żydowskim”. Na trzydniowych obradach II Kongresu Sztuki Żydowskiej w Polsce spotkają się naukowcy m. in. z Europy, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Kongres stanowi forum wymiany doświadczeń i służy naukowcom do wytyczenia nowych kierunków w dalszych badaniach. Referaty uczestników nie będą koncentrować się tylko na twórczości artystów, ale również na tym, w jaki sposób ta twórczość była odbierana i jaką funkcję spełniała w życiu społeczności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce – Jewish Artists and Central-Eastern Europe. Art Centers – Identity – Heritage from the 19th Century to the Second World War – odbył się w 2008 roku w Kazimierzu Dolnym w stulecie słynnego Kongresu Literatów Żydowskich w Czerniowcach. Dotyczył problemów twórczości, postaw artystycznych i ochrony dziedzictwa. Po pięciu latach w związku z otwarciem ekspozycji Muzeum Historii Żydów Polskich organizowany jest II Kongres poświęcony życiu artystycznemu i roli sztuk plastycznych w żydowskim społeczeństwie.

Do uczestnictwa w kongresie zostali zaproszeni wybitni przedstawiciele nauki (historycy sztuki, architekci, historycy, historycy kultury i przedstawiciele pokrewnych dyscyplin) z najważniejszych uniwersytetów i instytutów badawczych oraz kuratorzy muzeów z Izraela, USA, Europy Zachodniej, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, a także z Polski. Autorami wystąpień będą także młodzi pracownicy nauki i doktoranci z zagranicy i z Polski, dla których udział w Kongresie łączy się z międzynarodowym debiutem naukowym i nawiązaniem kontaktu ze światową nauką.

Kongres odbędzie się od 24 do 26 czerwca 2014, wstęp wolny. Miejsce: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Kongres sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (MTM)

Program w załączniku