środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Chojnów – miasto: Jak zawsze – prorozwojowo

Jest tajemnicą poliszynela, że rozwój samorządów zależy od wielkości budżetów gmin i środków finansowych na inwestycje. W tym roku budżet dolnośląskiego Chojnowa jest imponujący i osiąga niemal 52 mln zł.

Wielkość budżetu to jedno, a drugie – i to nie mniej ważne – to kwota pieniędzy, które będą przeznaczone stricte na inwestycje. A w Chojnowie będzie to całkiem imponująca kwota ponad 14 mln zł. Warto również podkreślić, iż priorytetem będzie rozbudowa Przychodni Rejonowej, która zostanie dofinansowana kwotą ponad 3 mln zł pochodzących z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W placówce tej pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy w poradniach: RTG, urazowo-ortopedycznej, chirurgicznej, z laboratorium diagnostycznego oraz z nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Ponadto zostanie zakupiony także sprzęt medyczny, w tym wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć kostno-płucnych i aparat USG oraz stoły zabiegowe dla poradni chirurgicznej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia przychodnia stanie się w przyszłości regionalnym centrum dla rejonu Chojnowa.

Chojnów

Trzeba także zaznaczyć, iż samorząd z budżetu miasta – w ramach budżetu obywatelskiego – wydzielił w tym roku 200 tys. zł, które będą przeznaczone na realizacje projektów zlokalizowanych na terenie miasta po północnej i południowej stronie rzeki Skory. O wydatkowaniu tej kwoty zdecydują mieszkańcy Chojnowa w głosowaniu.

Planujemy również m.in. modernizację i wymianę nawierzchni kilku ulic, remonty ciągów pieszych, remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 – wylicza burmistrz Chojnowa Jan Serkies. – Warto zaznaczyć, iż tegoroczny budżet naszego miasta jest kolejnym budżetem prorozwojowym i proinwestycyjnym opartym na konsekwentnym inwestowaniu w infrastrukturę i sferę społeczną. Przykładem niech będą: miejski basen, Dom Schrama, Dom Kultury, chojnowski Rynek i realizacja zadań oświatowych. Chciałbym także podkreślić, że w roku ubiegłym wiele czasu i pracy poświęciliśmy na wykonanie projektów, teraz możemy je realizować.

H.S.

Ważniejsze inwestycje drogowe w Chojnowie

• Wymiana lewej strony nawierzchni chodnika przy ul. Paderewskiego. • Budowa nawierzchni ul. Matejki i Solskiego. • Budowa ul. Słowiańskiej i gen. Andersa wraz z oświetleniem. • Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia przy ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni. • Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego. • Modernizacja nawierzchni jezdni przy ul. Sikorskiego i budowa miejsc postojowych. • Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej. • Budowa zatok postojowych przy ul. Władysława Łokietka. • Przebudowa ul. Asnyka i Skłodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia. • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kilińskiego. • Wymiana nawierzchni i chodników przy ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja. • Zagospodarowanie Placu Dworcowego i budowa kładki dla pieszych na rzece Skorze.