niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Aby starość oznaczała dalszą aktywność

W połowie maja w Krzyżowej, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne” samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców podpisali wspólny list intencyjny na rzecz promowania idei zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmowania wspólnych działań w okresie zmian demograficznych.

Głównym celem konferencji było umożliwienie wymiany poglądów, prezentacja wyników badań i dobrych praktyk osobom, które zawodowo zajmują się problematyką starzenia się ludności, starości i ludzi starszych, reprezentującym zarówno różnorodne dyscypliny naukowe, jak i praktykom.

Wydłużanie się ludzkiego życia, a w szczególności życia seniorów, to dowód na to, że dbamy o swoje zdrowie. Fakt ten rodzi jednak wiele dylematów i potrzeb związanych z godnym starzeniem się. Wiele badań naukowych dowodzi, że w ciągu najbliższych sześciu lat blisko połowę społeczeństwa w naszym kraju będą stanowiły osoby powyżej 60. roku życia.

– Wsłuchujemy się w głos seniorów na temat godnej jesieni życia, a na terenie gminy Świdnica odbywa się wiele spotkań, akcji i projektów integracyjnych, których uczestnikami są nie tylko seniorzy, ale i nasze dzieci i młodzież – mówi wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. – Dlatego też z ogromną radością przyjęłam zaproszenie do patronowania I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz włączenia się w akcję podpisania regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się. Ważne jest, aby jesień życia każdego seniora była nie tylko godna, ale również szczęśliwa, bowiem starzenie się jest naturalnym etapem życia każdego z nas. Nie jesteśmy w stanie go uniknąć, ale możemy zrobić wszystko, aby starość oznaczała dalszą aktywność. Głównymi beneficjentami działań zawartej koalicji będą przyszłe pokolenia. By miało to miejsce, już dziś rozpoczynamy działania rozwijające ideę zdrowego i aktywnego starzenia się.

Trwająca przez cały dzień konferencja naukowa w Krzyżowej składała się z kilku bloków tematycznych, obejmujących m.in. perspektywy: humanistyczną, medyczną, ekonomiczną i praktyczną szeroko rozumianego wieku senioralnego. Każdy z paneli prowadzony był przez specjalistów w dziedzinie gerontologii, a radzie naukowej konferencji przewodniczył prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

Zawarta w Krzyżowej koalicja zakłada m.in. współdziałanie w opracowaniu strategii kompleksowej polityki senioralnej na terenie miasta i gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego, a także miasta i gminy Dzierżoniów oraz powiatu dzierżoniowskiego, na lata 2016-2020 w kontekście „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce (2014-2020)”, a także projektowaniu wspólnych, regionalnych działań. Dokument podpisali: przedstawiciele samorządu świdnickiego i dzierżoniowskiego (powiat, miasto, gmina), Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa, uniwersytety trzeciego wieku oraz Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy.

(ppp)