sobota, 23 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Zdalna szkoła. Samorządowa szansa

Od 15 maja gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie z puli ponad 182 milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego. To kolejne pieniądze unijne z programu Polska Cyfrowana na wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Tym razem sprzęt trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli.

Zdalna Szkoła Plus to kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Jego uruchomienie możliwe było dzięki zatwierdzeniu przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla programu Polska Cyfrowa.

– Podwajamy kwotę wsparcia, bo pierwsza odsłona “Zdalnej Szkoły” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Od 1 kwietnia wnioski o dofinansowanie złożyło prawie 99 proc. uprawnionych samorządów. To znaczy, że sprzęt niezbędny do zdalnej nauki trafił bądź jest w drodze do 205 715 uczniów i 31 387 nauczycieli z 2759 gmin i powiatów. Środki, które wygospodarowaliśmy na ten cel przekroczyły 187 milionów złotych – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie kierowane jest do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Sprzęt trafi również do nauczycieli. Budżet konkursu to ponad 182 miliony złotych. Samorządy mogą liczyć na dopłaty w wysokości od 35 do 165 tys. złotych, w zależności od liczby rodzin uprawnionych do wsparcia mieszkających na terenie danej gminy.

– To kolejny krok w wyrównywaniu szans w dostępie do zdalnej edukacji dla wszystkich uczniów. W sumie podczas pandemii koronawirusa z programu Polska Cyfrowa przeznaczyliśmy na ten cel prawie 370 milionów złotych – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W przypadku obu projektów złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty środków.

Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Link: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2), instytucja pośrednicząca dla programu Polska Cyfrowa. (inpr)