sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

W koronwirusa Szybką Ścieżką

200 milionów złotych z funduszy europejskich na prace B+R, które pomogą walczyć z pandemią koronawirusa, trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców. 6 maja rozpoczął się nabór wniosków w konkursie w programie Inteligentny Rozwój. Startować mogą firmy i jednostki naukowe z całego kraju.

– Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. 200 mln zł na konkurs Szybka Ścieżka Koronawirusy to tylko jeden z elementów Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nie zwlekaj, zgłoś się

Nabór wniosków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczął się 6 maja i potrwa do końca roku. Aby usprawnić aplikację i przyznawanie grantów, konkurs podzielono na 3 rundy. Pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.

Polska tarcza antywirusowa

– Chcemy, aby finansowane przez nas projekty wspierały walkę z pandemią we wszystkich trzech kluczowych obszarach – wykrywania choroby, leczenia i przeciwdziałania. Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki – dodaje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szybka Ścieżka Koronawirusy podzielona jest na trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

  • diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa, leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką,
  • profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2),
  • działania na rzecz polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

O grant mogą wnioskować przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest innowacyjność projektu co najmniej na poziomie krajowym, a także jego wdrożenie. Konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski. Jego budżet to 200 mln zł, w tym 75 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na Mazowszu i 125 mln zł poza województwem mazowieckim. Minimalna wartość projektu w przypadku MŚP to 1 mln zł, a w przypadku większych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie.

Więcej informacji na stronie NCBR – Szybka Ścieżka „Koronawirusy”: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

(infro)