niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

W sieci można więcej

Wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej – to cel kolejnej inicjatywy Ministerstwa Rozwoju dla ośrodków miejskich.

– Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to odpowiedź na zgłaszaną przez miasta potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń w celu wzmacniania ich potencjału rozwojowego. Ważnym aspektem działania jest też zaangażowanie miast w tworzenie polityki na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim – mówił wiceminister Jerzy Kwieciński, informując o inicjatywie resortu.

Partnerska Inicjatywa Miast nastawiona jest na działania miękkie. PIM proponuje nową formę współpracy miast – sieci, które będą zrzeszać ośrodki zainteresowane współpracą w danym obszarze tematycznym. Wspólnie będą identyfikować największe wyzwania, wymieniać się dobrymi praktykami i pracować nad możliwymi rozwiązaniami. To będzie mieć przełożenie na wzrost konkurencyjności ośrodków miejskich. Istotą sieci jest więc współdziałanie miast gotowych do poszukiwania i łączenia rozmaitych metod poprawiających warunki rozwojowe.

Sieć stanowić będzie od pięciu do około dziesięciu miast partnerskich – może być ich więcej. Jedno miasto ma pełnić rolę lidera. Sieć ma charakteryzować się spójnością pod względem tematycznym, problemowym, wyrównywaniem potencjałów partnerów sieci, zróżnicowaniem makroregionalnym, w jej skład mają wchodzić miasta z przynajmniej trzech województw.

Nabór wniosków dla miast-liderów oraz miast partnerskich do pierwszych trzech sieci tematycznych dotyczących mobilności miejskiej, rewitalizacji oraz jakości powietrza ogłoszono 20 czerwca. Potrwa cztery tygodnie.

Ministerstwo Rozwoju oceni i wybierze projekty do końca sierpnia. Jest to pierwszy etap realizacji projektu, do którego przewiduje się włączenie około 30-40 miast. Planowana jest jego kontynuacja w postaci kolejnych dwóch sieci – pracy i umiejętności w gospodarce lokalnej oraz zrównoważonego użytkowania przestrzeni.

Do udziału w sieci kwalifikują się miasta oraz formy organizacyjne funkcjonalnych obszarów miejskich (np. związki, stowarzyszenia, porozumienia). Sieć będzie zarządzana przez miasto-lidera, we współpracy z ekspertem tematycznym i Sekretariatem PIM.

Produktami PIM w każdym uczestniczącym mieście są dobrze działające Lokalne Partnerstwa, współpracujące nad wybranymi wyzwaniami, których rozwiązania zostaną określone w Miejskiej Inicjatywie Działań oraz na poziomie danej sieci, w Planie Ulepszeń.

Korzyści dla miast: finansowanie (m.in. organizacji spotkań, wyjazdów studyjnych, przygotowania ekspertyz), wsparcie i wiedza eksperta tematycznego w całym okresie funkcjonowania sieci, opiekun tematyczny w ramach Sekretariatu PIM (Ministerstwo Rozwoju), bliższe poznanie się oraz wykorzystanie swoich doświadczeń i wiedzy, rozwijanie umiejętności uczestników sieci poprzez przekazywanie efektywnych i innowacyjnych metod pracy, wypracowanie pomysłów na rozwiązanie bieżących wyzwań miast poprzez prace nad Miejskimi Inicjatywami Działania.

(mr, tm)

Partnerska Inicjatywa Miast proponuje współpracę miast w ramach sieci, które będą zrzeszać ośrodki zainteresowane współpracą związaną z określonym tematem, na przykład rewitalizacją, mobilnością miejską, a także jakością powietrza.