piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Tag: Kalisz

Kalisz: Młode duchem najstarsze miasto w Polsce

Uncategorized
Mówi się o Kaliszu, że jest najstarszym polskim miastem. To w istocie skrót myślowy, odnoszący się do faktu posiadania przez Kalisz najstarszej, pośród wszystkich polskich miast, pisanej metryki, wystawionej przez Klaudiusza Ptolemeusza. Otóż ten grecki uczony i filozof udokumentował w II wieku n.e. istnienie starożytnej Calisii, pisząc o niej w swoim dziele pt. „Geographia” oraz zaznaczając ją na ówczesnej mapie świata. Calisia leżała na słynnym szlaku bursztynowym, a ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że szlak ten przebiegał przez tereny dzisiejszej ziemi kaliskiej, wielu naukowców i historyków utożsamia tę starożytną krainę z Kaliszem, ku radości i dumie mieszkańców miasta. Kolebka państwa polskiego W okresie wcze...