niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kalisz: Młode duchem najstarsze miasto w Polsce

Mówi się o Kaliszu, że jest najstarszym polskim miastem. To w istocie skrót myślowy, odnoszący się do faktu posiadania przez Kalisz najstarszej, pośród wszystkich polskich miast, pisanej metryki, wystawionej przez Klaudiusza Ptolemeusza. Otóż ten grecki uczony i filozof udokumentował w II wieku n.e. istnienie starożytnej Calisii, pisząc o niej w swoim dziele pt. „Geographia” oraz zaznaczając ją na ówczesnej mapie świata. Calisia leżała na słynnym szlaku bursztynowym, a ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że szlak ten przebiegał przez tereny dzisiejszej ziemi kaliskiej, wielu naukowców i historyków utożsamia tę starożytną krainę z Kaliszem, ku radości i dumie mieszkańców miasta.

Kolebka państwa polskiego

W okresie wczesnego średniowiecza Kalisz leżał w miejscu zwanym dziś Zawodziem, pośród licznych rozlewisk rzeki Prosny. Odgrywał wówczas istotną rolę w procesie tworzenia się i późniejszego krzepnięcia państwa wczesnopiastowskiego. Natomiast według najnowszej koncepcji, ogłoszonej przez prof. Andrzeja Buko z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, jest wielce prawdopodobne, że to właśnie tu znajdowała się kolebka pierwszych polskich władców – Piastów, którzy, stopniowo podbijając sąsiednie plemiona, dotarli w rejon Ostrowa Lednickiego, Gniezna i Giecza. O tamtych czasach przypomina dziś rekonstrukcja Kaliskiego Grodu Piastów, wzniesiona w miejscu pierwotnego grodu na terenie Rezerwatu Archeologicznego.


 

Miasto ukrytych skarbów

Dzisiejsze centrum miasta to symbol początku jego średniowiecznej historii. Właśnie tu Kalisz został przeniesiony po upadku grodziska, które uległo licznym zniszczeniom i straciło element obronny w wyniku przesunięcia się koryta Prosny. Główny Rynek z ratuszem, urokliwe kamieniczki, liczne kościoły pełne autentycznych skarbów kultury oraz zabytkowe budynki, prezentujące rozmaite style architektoniczne, to relikty, które pozostały nam po wielowiekowych, fascynujących dziejach Kalisza – pełnych burz i tragedii, ale też ciekawych faktów i cudownych wydarzeń.


 

Kalisz świętego Józefa

Jedno z takich cudownych wydarzeń uczyniło Kalisz celem licznych pielgrzymek. Co roku tysiące ludzi nie tylko z Polski, ale i z całego świata, odwiedzają sanktuarium św. Józefa, aby zobaczyć i pomodlić się przed – uważanym za cudowny – obrazem Świętej Rodziny. Legenda głosi, że obraz ten w drugiej połowie XVII w. został ofiarowany przez sołtysa okolicznej wsi w zamian za uzdrowienie wyproszone w modlitwach do św. Józefa. Kaliska świątynia jest najstarszym ośrodkiem kultu tego świętego na świecie.


 

Miasto dobrej sztuki

Szeroko pojęte kultura i sztuka upodobały sobie Kalisz, czyniąc to miasto zakątkiem uwielbianym przez artystów i bogato przez nich naznaczonym.

Dumą Kalisza jest teatr, kontynuujący z powodzeniem ponad 200-letnią tradycję kaliskiej sceny, założonej przez Wojciecha Bogusławskiego. Noszący imię ojca polskiego teatru, należy do najlepszych w kraju i od blisko 50 lat zapewnia znakomite warunki jedynemu w Polsce Festiwalowi Sztuki Aktorskiej odbywającemu się w trakcie Kaliskich Spotkań Teatralnych. Jest to impreza ceniona nie tylko przez widzów, ale i przez całe środowisko teatralne.


 

Andruty

Kalisz słynie z andrutów – cieniutkich, lekkich, chrupiących krążków, które są prawdziwym przysmakiem dzieci i dorosłych.


 

Czy to wszystko, co można powiedzieć o nowym starym Kaliszu? O mieście z najstarszą metryką…? Na pewno nie. Ale na pewno są to dobre argumenty, by zachęcić do odwiedzania i poznania tego miasta.