piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Samorząd i biznes

Na Zamku Topacz odbyło się 14 września II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego będące debatą dotyczącą budowania optymalnych warunków dla rozwoju gospodarczego powiatu wrocławskiego w oparciu o wielosektorowe partnerstwo oraz 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego. Gospodarzem spotkania był starosta wrocławski Roman Potocki, a partnerami wrocławskie oddziały Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Gośćmi Forum byli m.in.: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicewojewoda Joanna Bronowicka, posłowie, włodarze gmin powiatu wrocławskiego, inwestorzy i przedsiębiorcy.

– Nauczeni ubiegłorocznym doświadczeniem zdecydowaliśmy, że tegoroczne Forum zostanie wzbogacone o wiele ważnych tematów nurtujących m.in. mieszkańców powiatu wrocławskiego – powiedział, witając uczestników spotkania, starosta Roman Potocki. – Taką nowością będzie m.in. debata na temat kształcenia zawodowego na terenie powiatu wrocławskiego i na Dolnym Śląsku. Bardzo zależy nam, aby po Forum nawiązała się współpraca między inwestorami, między małymi i średnimi firmami. Chcę też podkreślić, iż gminy wchodzące w skład powiatu wrocławskiego rozwijają się bardzo dynamicznie, a Powiat zabiega o nowych inwestorów. Dzisiaj będzie można wysłuchać także ciekawej debaty, która będzie dotyczyć funkcjonowania firm rodzinnych na terenie zaprzyjaźnionego z nami niemieckiego powiatu Borken.

– To Forum Inwestycyjne jest także po to, aby nastąpiła wymiana doświadczeń między tymi, którzy tworzą miejsca pracy, a instytucjami otoczenia biznesu i samorządami – podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. – To, że inwestor lokuje swoją firmę na jakimś terenie, spowodowane jest niejednokrotnie nie tylko dobrym jego skomunikowaniem i zaopatrzeniem w media, ale również zależy od przyjaznego samorządu. Będziemy również rozmawiać dzisiaj o szkolnictwie zawodowym, a to szkolnictwo na Dolnym Śląsku jest najlepiej w kraju przygotowane do wyzwań nowoczesnego przemysłu. Chcę podkreślić, iż w ostatnim okresie programowania województwo dolnośląskie zainwestowało ponad 220 mln zł właśnie w szkolnictwo zawodowe i jest to jedyny taki przypadek w Polsce.

W ramach Forum zorganizowano konferencję z udziałem wielu ekspertów, samorządowców i przedstawicieli firm zaangażowanych w inwestycje krajowe, regionalne i lokalne – także na rynku niemieckim (powiat Borken). Rozmawiano i debatowano m.in. o najnowszych tendencjach i prognozach dotyczących rynku terenów inwestycyjnych, o tym, jak podnieść atrakcyjność inwestycyjną i o oczekiwaniach inwestorów. Poza tym rozprawiano o przewagach konkurencyjnych Dolnego Śląska, o możliwościach kooperacyjnych, firmach rodzinnych i ich znaczeniu dla rozwoju gospodarczego oraz o nowej perspektywie programowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – wsparciu dla lokalnego biznesu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

HS