piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dbamy o zrównoważony rozwój

Rozmowa z Waldemarem Szczykutowiczem, wicestarostą powiatu wrocławskiego

Powiat wrocławski ma wiele powodów, aby pretendować do miana jednego z najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce. Z roku na rok przybywa nowych inwestorów, w spektakularnym tempie rośnie również liczba mieszkańców. Tak dynamiczny rozwój niewątpliwie cieszy lokalnych włodarzy, ale jednocześnie stawia przed nimi nowe wyzwania i potrzeby m.in. w zakresie infrastruktury drogowej. Panie wicestarosto, jesteśmy w przededniu wiosny, ale jak widać za oknem zima nie odpuszcza. Z jakimi problemami będą musieli zmierzyć się w najbliższym czasie drogowcy?

– Na szczęście zima w kilku ostatnich latach, łącznie z bieżącym sezonem, jest dla nas łagodna, co skutkuje tym, iż pługi i piaskarki nie musiały tak często wyjeżdżać. Nasz sprzęt jest jednak w stałej gotowości i w razie pogorszenia warunków jesteśmy przygotowani do szybkiej reakcji. Mimo zimy trwają jednak intensywne przygotowania do kolejnego okresu inwestycyjnego na drogach powiatowych. Należy podkreślić, że przed nami sporo wyzwań z uwagi na zwiększoną eksploatację naszych dróg ze względu choćby na zwiększającą się liczbę zmotoryzowanych mieszkańców powiatu (statystyki wskazują, że na jednego mieszkańca w powiecie przypadają dwa samochody – przyp. aut.). Do tego dochodzi również zjawisko wzmożonego ruchu budowlanego w powiecie, które sprawia, że na drogi powiatowe wyjeżdża coraz więcej ciężkiego sprzętu, co zdecydowanie odbija się negatywnie na ich stanie technicznym. Pracy jest zatem sporo.

Obecnie do najważniejszych planowanych przez nas przedsięwzięć na rok 2016 należy przebudowa dróg powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie (gmina Czernica), która stanowi kontynuację zadań realizowanych w ciągu drogi 1535D w latach ubiegłych. Na zadanie to otrzymamy dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek. Drugim zadaniem, które również otrzymało dofinansowanie z tego źródła, będzie przebudowa ulicy Chłopskiej w Smolcu (gmina Kąty Wrocławskie).

Kolejną bardzo ważną inwestycją na terenie powiatu wrocławskiego jest współfinansowana przez Powiat, a realizowana przez gminę Siechnice, przebudowa drogi Blizanowice – Trestno. Droga ta ma szczególne znaczenie dla mieszkańców naszego powiatu, gdyż stanowi alternatywny wjazd do Wrocławia od strony Oławy. Ponadto trwają dalsze prace nad opracowaniem studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa”. Dla inwestycji planowane jest uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Rok 2016 będzie ponadto pilotażowy dla realizacji uchwalonego w roku ubiegłym programu „Bezpieczna droga”, sankcjonującego zasady współpracy z gminami z terenu powiatu w zakresie wspólnej realizacji chodników przy drogach powiatowych. Na podstawie zgłoszonych propozycji zostały wytypowane do realizacji zadania na terenie całego powiatu. Program planowany jest obecnie do realizacji w latach 2016-2018, w czasie których Powiat Wrocławski wydatkuje na chodniki kwotę 8,1 mln zł, a drugie tyle zapewnią gminy.

Jak widać, rozwój powiatu generuje rzeczywiście zwiększone potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej. Niestety, dynamiczny rozwój bardzo często odciska także swoje negatywne piętno na stanie środowiska naturalnego. Jakiego rodzaju działania podejmuje Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, aby uwrażliwić mieszkańców powiatu na otaczającą ich przyrodę oraz zwiększyć ich świadomość ekologiczną?

– Od pięciu lat Powiat Wrocławski – we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych – prowadzi bardzo szeroko zakrojone działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży z naszego obszaru. Składa się na nie cykl warsztatów ekologicznych organizowanych na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także coroczny konkurs „Przyroda wokół nas” organizowany dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. Dotychczas z naszych działań edukacyjnych skorzystało prawie 8 tysięcy młodych mieszkańców powiatu wrocławskiego! Projekty te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony szkół. Warto wspomnieć, że Powiat Wrocławski znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu Panteon Polskiej Ekologii, co jest wymiernym dowodem na to, że troska o zrównoważony rozwój powiatu wrocławskiego nie jest tylko pustym sloganem reklamowym, ale konsekwentnie realizowanym, efektywnym planem działań.

Dziękuję za rozmowę!

www.powiatwroclawski.pl