niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Przedświąteczne luzowanie pasa

Polskie gospodarstwa domowe planują wydać w okresie przedświątecznym łącznie 20 mld zł.

Na organizację tegorocznych świąt polskie rodziny planują wydać o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Daje to kwotę 1475,80 zł na gospodarstwo domowe. Deklaracje z 2015 roku wskazywały na kwotę 1363,25 zł. Oznacza to, że łącznie polskie rodziny zamierzają w tym roku przeznaczyć na święta Bożego Narodzenia 20,1 mld zł (wzrost o 8,1 proc. rok do roku). Całkowita kwota wydatków obliczona została na podstawie deklaracji respondentów określających planowaną kwotę wydatków świątecznych. Do obliczenia wykorzystywane były dane demograficzne GUS dotyczące rozkładu populacji, a także liczebności oraz struktury gospodarstw domowych.

Ankieterzy Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) sprawdzili także, jak wyglądają planowane wydatki beneficjentów programu Rodzina 500+. To pierwsze święta po starcie programu.

– Planowana kwota wydatków na gospodarstwo domowe deklarowana przez respondentów, którzy korzystają z rządowego programu wynosi 1715 zł, a więc znacznie więcej niż ogólnopolska średnia – mówi Marcin Duma, prezes IBRiS. – Musimy jednak brać pod uwagę, że są to liczniejsze rodziny niż ogólnopolska średnia dla gospodarstwa domowego, wynosząca 2,82 osoby w rodzinie. Dlatego to naturalne, że takie gospodarstwa domowe po prostu muszą zabezpieczyć na święta więcej pieniędzy Nie mamy niestety badań dotyczących tej grupy i jej wydatków za rok 2015, trudno więc spekulować, o ile poziom ich wydatków wzrósł, niemniej aż 60 proc. tych osób zadeklarowało obecnie, że ich wydatki będą na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie – dodaje.

Zaledwie 5,3 proc. respondentów wskazało, że w tym roku wyda na święta więcej niż w ubiegłym. Co ciekawe, aż 18,4 proc. osób z tej grupy twierdzi, że w tym roku wyda mniej niż w roku 2015. Jedna czwarta badanych świąteczne zakupy planuje robić głównie w dyskontach, prawie 40 proc. w hiper- i supermarketach. Prawie 48 proc. respondentów wskazało natomiast na małe sklepy, a 25 proc. zrobi także zakupy przez internet. Badani mogli wskazać więcej niż jedno miejsce dokonywania świątecznych zakupów.

– Polacy tradycyjnie nie zamierzają zaciskać pasa w święta, co może być zauważalnym impulsem dla naszej gospodarki. Z drugiej jednak strony planowane łączne wydatki na poziomie 20 mld zł dla całego kraju wydają się wręcz symboliczne, jeśli zestawimy je z obrotami sklepu internetowego Alibaba, który podczas tegorocznego Black Friday jednego dnia zanotował obrót w wysokości 22 mld dolarów – podsumowuje Marcin Duma.

Badanie przeprowadzone zostało 10 listopada metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski. Wysokość próby wynosiła 1100, błąd oszacowania to 3 proc. Poziom ufności wynosi 0.95.

(mp)