sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Oborniki: Koniec podtapiania

Ponad dwa tysiące mieszkańców Obornik Śląskich zostanie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Budowę 5 km sieci umożliwi blisko 12 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na nowe inwestycje przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał 18 czerwca br. burmistrz Obornik Śląskich Sławomir Błażewski.

Nowe inwestycje rozwiążą problemy mieszkańców. Po burzach lub silniejszych deszczach zdarza się, że ulice i domy w mieście są zalewane deszczówką skażoną przez ścieki. Powodem jest przestarzały i niewydolny system kanalizacji. Obornicka sieć kanalizacyjna liczy ponad 37 km, w tym aż 26 km to instalacje ogólnospławne, w których ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe płyną wspólnymi kanałami. Rozwiązaniem problemu będzie sieć rozdzielcza, w której ścieki i deszczówka popłyną oddzielnie. Za unijne pieniądze powstanie ponad 5 km kanalizacji sanitarnej i około 5 km kanalizacji deszczowej. Odetchną z ulgą mieszkańcy, których domy są położone m.in. przy ulicach: Licealnej, Parkowej, Wyszyńskiego, Poniatowskiego, Kazimierza Jagiellończyka.

Pieniądze z Unii umożliwią także zmodernizowanie miejscowej oczyszczalni ścieków. Zaplanowano budowę stacji odwadniania osadu, budynku krat, gdzie ścieki oczyszcza się mechanicznie, oraz osadników. Obornicki projekt zostanie zakończony w 2015 roku. Wartość całego zadania to 14 mln zł.

Na Dolnym Śląsku w ramach POIiŚ realizowanych jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 mln zł. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały trzy nowe oczyszczalnie ścieków – w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie. Unowocześniono zakłady w Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie.

Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowywania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji oraz przekazuje środki unijne.


 

Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oferuje pomoc w dostosowaniu do norm unijnych w zakresie realizacji wielu inwestycji takich jak budowa kanalizacji i wodociągów oraz ponad tysiąca oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych.

Wszystkie te inwestycje są niezwykle kosztowne, dlatego tak ważna jest pomoc z funduszy unijnych. W Programie Infrastruktura i Środowisko bardzo dużą wagę przywiązuje się do inwestycji wpływających w korzystny sposób na stan środowiska. Ponad 5 mld euro z 28,3 mld euro, pochodzące z dwóch funduszy unijnych, tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczone zostanie głównie na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Poza sektorem ochrony środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspiera również takie dziedziny jak transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo
wyższe.

Źródło: Ministerstwo Środowiska