piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki

W Stalowej Woli otwarto pierwszy w Polsce ośrodek recepcyjny dla dzieci z Ukrainy – m.in. przywożonych z domów dziecka. W ośrodku mieszczącym się w budynkach zarządzanych przez miasto Stalowa Wola i Powiat Stalowowolski pomoc znalazło kilkaset dzieci.

• • •

Od 1 lutego w sopockim magistracie panie tam pracujące mogą stosować żeńskie formy nazw stanowisk m.in. w stopkach poczty elektronicznej, na stronach internetowych i w komunikatach prasowych. Natomiast w dokumentach formalnych (np. decyzjach administracyjnych i umowach) czy kadrowych nadal stosowana będzie forma męska, ponieważ nazwy stanowisk pracowników administracji samorządowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 roku do ustawy o pracownikach samorządowych. Zatem w Sopocie są już naczelniczki, inspektorki i główne specjalistki, a z inicjatywą zmian w nazewnictwie stanowisk zajmowanych przez kobiety wyszła wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

• • •

Kwoty 2,8 mln zł za niesłuszne zatrzymanie i aresztowanie domaga się od Skarbu Państwa były prezydent Olsztyna Czesław Małkowski, który od roku 2008 był oskarżany o gwałt na ciężarnej urzędniczce. W pierwszym procesie, który toczył się przed sądem w Ostródzie, został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Wyrok ten uchylił Sąd Okręgowy w Elblągu, a kolejny proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, który w grudniu 2018 roku uniewinnił Małkowskiego. Ten uniewinniający wyrok utrzymał w grudniu roku 2019 Sąd Okręgowy w Olsztynie, a do tego orzeczenia wniesiono kasacje, które zostały oddalone.

• • •

W roku 2022 przypada setna rocznica urodzin oraz 39. rocznica śmierci Mirona Białoszewskiego i radni Warszawy w specjalnej uchwale uhonorowali jego pamięć, ustanawiając rok 2022 Rokiem Mirona Białoszewskiego. Poeta urodził się 30 lipca 1922 roku i przez całe życie związany był ze stolicą. W roku 1955 wraz z Lechem Emfazym Stefańskim i Bogusławem Choińskim założyli prywatny, eksperymentalny Teatr na Tarczyńskiej, gdzie wystawili m.in. „Wiwisekcję”, „Kabaret”, „Szarą mszę” i „Wyprawy krzyżowe”. Po jego rozpadzie, w swoim mieszkaniu na pl. Dąbrowskiego 7 wraz z malarzem Ludwikiem Heringiem i aktorką Ludmiłą Murawską założyli Teatr Osobny, do którego napisał m.in. „Działalność” i „Osmędeuszy”. W opublikowanym w roku 1970 „Pamiętniku z Powstania Warszawskiego” wykorzystał formę opowieści ustnej do opisu powstania z perspektywy cywila, dokonanego w sposób pozbawiony patosu.

• • •

W regionie przygranicznym uchodźcom po rosyjskiej inwazji na Ukrainę najczęściej pomagali mieszkańcy Małopolski, Mazowsza i Dolnego Śląska, a blisko połowa pomagających to mieszkańcy dużych miast. Najlepiej pod względem pomagania uchodźcom przy polskiej granicy z Ukrainą prezentuje się województwo małopolskie, ponieważ średnio co setna osoba z tej części kraju wybrała się do strefy przygranicznej, aby pomóc uchodźcom. Kolejne miejsca zajmują województwa mazowieckie, dolnośląskie i śląskie. Na końcu tego zestawienia są mieszkańcy Warmii i Mazur, województwa kujawsko-pomorskiego, a także opolskiego i lubuskiego. Analitycy wskazują, że Polacy z największych miast dwa razy chętniej angażowali się w tego rodzaju pomoc niż reszta społeczeństwa. Wpływ na to miała nie tylko liczba mieszkańców dużych ośrodków miejskich, ale również możliwości.

• • •

Większość mieszkańców Mazowsza nie popiera zakazu palenia węglem. Samorząd województwa mazowieckiego jest w trakcie nowelizacji uchwały antysmogowej dla tego regionu, w której proponowane jest m.in. stopniowe wprowadzenie zakazu palenia węglem w Warszawie już od przyszłego roku. Przeciwko temu rozwiązaniu jest duży opór, także wśród samorządów i na 314 mazowieckich gmin i miast aż 256 nie widzi możliwości wprowadzenia zakazu palenia węglem „z powodu negatywnego podejścia mieszkańców do wymiany kotłów czy przestrzegania uchwały antysmogowej”. Z badania opinii społecznej wynika, że aż 55 proc. mieszkańców Mazowsza mających piece na paliwo stałe nie zamierza ich wymieniać. Zaś tylko 33 proc. Mazowszan popiera wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem. Aż 72 proc. respondentów w tym badaniu uznało, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są elektrownie i zakłady przemysłowe, a jedynie 26 proc. wykazało się znajomością wojewódzkiej uchwały antysmogowej. Uchwała ta nakazuje m.in., że wszystkie nowo instalowane kotły na Mazowszu muszą spełniać najnowsze unijne wymogi emisyjne (zawarte w dyrektywie Ekoprojekt). Zakazuje używania jako opału m.in. miału węglowego i biomasy (np. drewna) o wilgotności poniżej 20 proc. Wprowadza też przepis, na mocy którego od 1 stycznia 2023 roku na Mazowszu nie będzie można używać kotłów na węgiel i drewno poniżej trzeciej klasy emisyjności, a od początku roku 2028 – poniżej piątej klasy emisyjności. Teraz jednak samorząd województwa mazowieckiego chce zaostrzyć uchwałę antysmogową dla tego regionu i dlatego przygotował projekt jej nowelizacji. W projekcie tym proponowany jest całkowity zakaz palenia węglem od 1 stycznia przyszłego roku w Warszawie, a od początku roku 2028 we wszystkich powiatach sąsiadujących ze stolicą. Przewidziano też pewne wyłączenia z tego zakazu, które dotyczyłyby kotłów zainstalowanych przed 31 grudnia 2021, i spełniających najnowsze unijne wymogi emisyjne.

• • •

Do najciekawszych i najlepszych dolnośląskich inwestycji unijnych można zaliczyć: nowe trasy tramwajowe na Kozanów, Gaj, Nowy Dwór i Popowice we Wrocławiu, budowę Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (35 km drogi łączącej autostradę A4 z trasą S8 w kierunku Warszawy), kupno za niemal 170 mln zł pociągów Kolei Dolnośląskich, budowę szlaku rowerowego w okolicach Milicza, Prusic i Żmigrodu, powstanie centrum nauki na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Julia w Wałbrzychu, remont linii kolejowej z Wrocławia do Jelcza, remont Kościoła Pokoju w Świdnicy, remont Pałacu Królewskiego Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, termy cieplickie w Jeleniej Górze, stworzenie Muzeum Teatru przy pl. Wolności we Wrocławiu i utworzenie Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

Podglądacz samorządowy